Viikon video

Jään liike Eteläisellä jäämerellä on ilmastomalleissa kuvattua hitaampaa. Haastateltavana Petteri Uotila, Ilmatieteen laitos.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 Suomen ilmastopolitiikka kuvina

Ennustettu ilmaston­muutos Suomessa

Suomen ilmasto muuttuu enemmän talvella kuin kesällä.

Avaa

 
Heinäpaaleja

Suomen maatalous voi sopeutua

 

 

Maataloudessa on monia keinoja sopeutua ilmaston­muutokseen.

 

 

Avaa

! Anna kommentteja valmisteilla olevaan Suomen maaraporttiin. Maaraportti kertoo YK:n ilmastosopimuksen ja Kioton pöytäkirjan toimeenpanosta Suomessa. Raportti­luonnosta koskevia kommentteja on mahdollista esittää 28.10.2017 asti.

Lue lisää Tilastokeskuksen sivuilta 

Ajankohtaista

Lumen varhainen sulaminen lisää hiilidioksidin sitoutumista metsiin

Pohjoisten havumetsien fotosynteesi on aikaistunut viimeisten noin 40 vuoden aikana noin 8 päivällä keväisin. Näiden metsien perustuotannon arvioitiin kasvaneen vuoden alkupuoliskolla 4–6 prosenttia kymmenessä vuodessa. Se on huomattava lisäys globaalissa hiilinielussa, joka rajoittaa osaltaan ilmaston lämpenemistä. Tutkimuksessa yhdistettiin lumen sulamista koskevia satelliittitietoja ja hiilidioksidimittauksia.

Lue lisää

Ilmastomalleilla ongelmia napa-alueitten suhteellisten kosteuksien kuvaamisessa

Tutkimuksen mukaan monissa ilmastonmuutosmalleissa maanpinnan läheisen ilmakerroksen suhteellisissa kosteuksissa esiintyy epärealistisia arvoja. Ongelma koskee kuitenkin ainoastaan korkeita leveysasteita ja vaivaa sielläkin etupäässä talvipuolella vuotta. Ongelma ei vaikuta millään tavalla mallien tuottamiin lämpötilojen ja sademäärien ennusteisiin.

Lue lisää

Spektrikirjasto kertoo, miten pohjoisen puut heijastavat auringon säteilyä

Aalto-yliopiston spektrilaboratorion tutkijat ovat keränneet spektrikirjaston pohjoisen havumetsävyöhykkeen puulajien heijastusominaisuuksista. Mitattuja spektrejä voidaan hyödyntää metsien ilmastovaikutusten arvioinnissa. Niiden avulla voidaan esimerkiksi tarkastella eri puulajien merkitystä ilmastonmuutoksen hillitsemisessä tai kiihdyttämisessä. Käytännössä enemmän heijastavia puulajeja voitaisiin suosia ilmastoa viilentävien vaikutusten lisäämiseksi.

Lue lisää

Suomen linnusto muuttuu voimakkaasti ilmastonmuutoksen ja maankäytön seurauksena

Tuoreen tutkimuksen mukaan 235 Suomessa pesivästä lintulajista 87 lajin levinneisyysalue on laajentunut ja 82 lajin pienentynyt. Monien lajien esiintymiseen on vaikuttanut kielteisesti maankäyttö, kuten metsä- ja maatalous sekä vesistöjen rehevöityminen. Pohjoiset lajit, kuten tunturialueiden linnut, ovat vähentyneet ilmaston lämmetessä. Niiden levinneisyysalueet ovat myös siirtyneet voimakkaasti pohjoista kohti.

Lue lisää

Vähähiilisyyden kriteereitä pilotoidaan julkisissa rakennushankkeissa

Ympäristöministeriö on julkaissut kattavan ohjeistuksen ja kriteerit vähähiiliseen rakentamiseen. Uudet työvälineet otetaan ensin pilottikäyttöön julkisissa rakennushankkeissa. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista