Viikon video

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikenteen päästöihin. Haastateltavana Mika Ristimäki, SYKE.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Ilmastovisa

Pelaa Ilmasto­visaa!

Testaa tietämyksesi ilmastonmuutoksesta. Mukana uusia kysymyksiä!

Avaa

 
Kasvihuonekaasut Pallaksella

Kasvihuone­­kaasut Pallaksella

Tutki, miten metaani- ja hiilidioksidi­­pitoisuudet ovat muuttuneet.

Avaa

Ajankohtaista

Politiikkasuositus: Suomen energiaverotus suosii energiaintensiivisiä suuryrityksiä

Valtio tukee energiaintensiivisiä eli paljon energiaa käyttäviä suuryrityksiä energiaveron palautuksilla. Tuki ei ole kuitenkaan parantanut näiden yritysten kilpailukykyä. Lisäksi tuki on ristiriidassa Suomen ilmastotavoitteiden kanssa, sillä sillä se vesittää yritysten kannustimet etsiä vähäpäästöisiä ratkaisuja ja parantaa energiatehokkuuttaan. VATT:n mukaan verohelpotukset voitaisiinkin poistaa heikentämättä yritysten kilpailukykyä.

Lue lisää

Valaistustieto.fi auttaa valaistushankintoja suunnittelevia

Motiva on avannut uuden valaistustieto.fi sivuston, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja energiatehokkaan valaistuksen suunnittelun ja hankinnan tueksi. Sivustolle tuotetulla laskurilla voi vertailla erilaisten ratkaisujen elinkaarikustannuksia. Tavoitteena on ollut läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten vertailun helpottaminen.

Lue lisää

Ensimmäinen aurinkosähköllä polttoainetta tuottava koelaitos Suomeen

Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Teknologian tutkimuskeskus VTT:n yhteistyönä rakennetaan konttikokoluokan demolaitos, jossa pilotoidaan uusiutuvien polttoaineiden tuottamista aurinkosähköllä. Raaka-aineena käytetään aurinkoa, vettä ja ilmasta erotettua hiilidioksidia.

Lue lisää

Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä

Kaivosten vesitaseiden ennakointiin ja hallintaan on kehitetty uusi työkalu, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Sen avulla voidaan varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyys. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa järvialtaiden säännöstelyyn. Työkalu suunniteltiin WaterSmart-hankkeessa.

Lue lisää

Suomi tukee EU:n päästökaupan uudistamista

EU:n ympäristöministerien kokouksessa 20.6.2016 keskusteltiin EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta. Muutokset koskevat päästökaupan neljännen kauden (2021–2030) järjestelyjä. Keskeisiä kysymyksiä ovat hiilivuoto, päästöoikeuksien ilmaisjako sekä järjestelmää tukevat rahastot.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista