Viikon video

Järvien säännöstelyssä tulee huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset. Haastateltavana Tanja Dubrovin, SYKE.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Ilmastovisa

Oppimistehtäviä ilmaston­­muutoksesta

Monipuolisia tehtäviä ilmastonmuutoksesta toisen asteen opetuskäyttöön.

Avaa

 
Veden määrä

Ilmaston­muutos sekoittaa vesi­palettia

Tulvien ajankohta ja suuruus muuttuvat.

 

 

Avaa

Ajankohtaista

Maaperämallit apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä

Tuoreen tutkimuksen mukaan maaperän hiilivarastoja ja niiden muutoksia muuttuvassa ilmastossa voitaisiin ennustaa paremmin lisäämällä malleihin sekä maaperän ravinteisuuden että maalajikoostumuksen vaikutuksia. Maasta ilmakehään siirtyvän hiilidioksidivirran määrittäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä parempia metsänhoidollisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää

Biotaloudessa kestävyys on varmistettava

Puunkäyttöä koskevassa päätöksenteossa on syytä tunnistaa puunkorjuun vaikutukset hiilinieluihin. Jos metsien käyttöä lisätään voimakkaasti, nielujen vähenemistä on kompensoitava vielä suuremmilla tavanomaisilla päästövähennyksillä. Näin todetaan SYKEn policy briefissä Metsien hiilinielut otettava mukaan biotalouden kestävyystarkasteluihin.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimus kaipaa vielä lisätyötä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

Lähes kaikki maailman maat ovat ilmoittaneet panoksensa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Asetetut päästötavoitteet eivät kuitenkaan vielä riitä täyttämään Pariisin ilmastosopimuksen pyrkimystä hillitä ilmaston lämpenemistä 1,5–2 °C:n välille, todetaan Teknologian Tutkimuskeskus VTT:n tutkijoiden laatimassa policy brief -katsauksessa.

Lue lisää

Suomikin ottamassa käyttöön EU:n päästökaupan kompensaatiojärjestelmän

Paljon sähköä käyttävälle teollisuudelle on tarkoitus maksaa vuosina 2017–2021 valtiontukea, joka kompensoisi päästökaupasta yrityksille aiheutuvia kustannuksia päästöoikeuden hinnan nostaessa sähkön hintaa. Tuki sisältyy valtioneuvoston 15.9.2016 eduskunnalle antamaan lakiesityksen päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensoimisesta.

Lue lisää

Suomalainen Ilmastolupaus-aloite kasvoi kansainväliseksi

Suomalaisen Myrskyvaroitus ry:n kehittämä ja vuosi sitten kotimaassa käynnistetty Ilmastolupaus-kampanja sai merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä torstaina 8.9.2016 YK:n päämajassa New Yorkissa. Tavallisille ihmisille suunnattu globaali ilmastolupaus julkistettiin YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön tilaisuudessa osana YK:n Climate Week -tapahtumaa.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista