Viikon video

Suomen metsät voivat olla merkittäviä hiilinieluja. Haastateltavana Pekka Vanhala, SYKE.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Ilmastovisa

Pelaa Ilmasto­visaa!

Testaa tietämyksesi ilmastonmuutoksesta. Mukana uusia kysymyksiä!

Avaa

 
Kasvihuonekaasut Pallaksella

Kasvihuone­­kaasut Pallaksella

Tutki, miten metaani- ja hiilidioksidi­­pitoisuudet ovat muuttuneet.

Avaa

Ajankohtaista

Interaktiivinen visualisointi kuvaa kasvihuonekaasupitoisuuksien kohoamista

Hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ilmakehässä kasvavat jatkuvasti. Nyt Pallaksen mittausaseman mittauksia voi tarkastella myös Ilmasto-opas.fi-sivuston interaktiivisen visualisoinnin avulla.

Lue lisää

Euroopan unionin metsäisimmät maat vetosivat komissioon

Suomi on vedonnut yhdessä yhdeksän muun metsäisen maan kanssa komissioon, jotta EU:n 2030 ilmastokehyksessä huomioitaisiin Pariisin sopimuksen mukaisesti metsien kestävä hoito ja käyttö. EU:n maankäyttöä ja metsiä koskevan laskentajärjestelmän tulisi kannustaa kestävään metsätalouteen.

Lue lisää

Bonnissa neuvotellaan Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosta

Ilmastosopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista neuvotellaan Saksan Bonnissa 16.­–26.5.2016. Pariisissa asetettiin maailmanlaajuiset tavoitteet ja nyt käynnistyvät neuvottelut muun muassa siitä, miten maiden edistymistä seurataan ja miten ilmastotoimien viisivuotistarkastelut käytännössä toteutetaan.

Lue lisää

Ilmastomallien arviointityökalu julkaistu

Uusi ilmastomallien arviointityökalu (ESMValTool) mahdollistaa eri ilmastomallien ja mittausten välisten erojen vertailun entistä paremmin. Eurooppalaisen tiedeyhteisön kehittämä työkalu havainnollistaa eri mallien ja havaintojen eroja muun muassa tuottamalla alueellisia ja globaaleja keskiarvoistettuja aikasarjoja sekä karttakuvaajia.

Lue lisää

Energiatehokkuussopimukset vuosille 2017–2025 käynnistyvät

Suomessa käynnistyy ensi vuonna neljä uutta sopimusta vuosille 2017–2025. Energiatehokkuussopimukset ovat tärkeä osa Suomen energia- ja ilmastostrategiaa. Suomi on yksi harvoista Euroopan maista, joissa vapaaehtoinen sopimusmenettely tuottaa hyviä tuloksia ja toimii myös ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista