Viikon video

Luentovideo: Tulevaisuuden talvet Suomessa. Ilmatieteen laitoksen tutkija Kirsti Jylhä kertoo, miten ilmaston­muutos vaikuttaa talviin.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Suomen ilmastopolitiikka kuvina

Suomen ilmastopolitiikka kuvina

Infografiikkaa Suomen ilmastopolitiikan lähtökohdista, hillinnästä ja sopeutumisesta.

Avaa

 
Vanhukset

Sopeutumis­kyky ja haavoittuvuus

Miten haavoittuvia ikääntyneet ovat ilmastonmuutokselle?

 

 

Avaa

Ajankohtaista

Suomesta hiilineutraali yhteiskunta viimeistään vuonna 2045

Suomi tavoittelee 80–95 % päästövähennyksiä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä. Maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaisen mielestä päästöjen ja hiilinielujen tasapaino on saavutettavissa jo vuonna 2045. Kestävällä metsänhoidolla metsät säilyvät merkittävinä hiilinieluina, samalla kun päästöjä vähennetään muun muassa liikenteessä ja luopumalla kivihiilen energiakäytöstä.

Lue lisää

Metsäpalojen pienhiukkaset vaikuttavat maahan sitoutuvan hiilidioksidin määrään

Metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset vaikuttavat hiilen kiertoon maapallolla heijastamalla ja sitomalla itseensä auringonvaloa. Hiukkasten viilentävä vaikutus hidastaa karikkeen hajoamista, mikä lisää hiilidioksidin sitoutumista maaperään. Kyse on kuitenkin erittäin pienistä määristä hiilidioksidia ihmiskunnan päästöihin verrattuna.

Lue lisää

Aurinkoatlas toisi tarkan tiedon Suomen aurinkoenergiapotentiaalista

Ilmatieteen laitoksen kyselyyn vastanneista 90 % oli sitä mieltä, että tietoa aurinkoenergian tuotantopotentiaalista tarvitaan. Tarkka tieto auringonsäteilyn ja sen energiapotentiaalin maantieteellisestä jakaumasta ja vuodenaikaisvaihteluista edistäisi koko aurinkoenergia-alan kehitystä Suomessa. Aurinkoenergialla on merkittävä rooli myös valtion uudessa energia- ja ilmastostrategiassa.

Lue lisää

Sään ääri-ilmiöiden vaikutukset kriittiselle infrastruktuurille arvioitavana

Ilmastonmuutos vaikuttaa vahinkoa aiheuttavien sääilmiöiden esiintymiseen Euroopassa. Ilmastonmuutos esimerkiksi lisää entisestään maastopalojen riskiä Etelä-Euroopassa ja siirtää jäätävän sateen esiintymisaluetta kohti pohjoista. RAIN-tutkimushanke etsii keinoja vähentää ääri-ilmiöiden vaikutuksia yhteiskunnan tärkeille rakenteille kuten liikenne-, energia- ja tietoliikenneverkoille.

Lue lisää

Väitös: Kiinteistömarkkinat suosivat ilmastonmuutokseen varautumista

Athanasios Votsiksen väitöstutkimuksen mukaan kiinteistöjen arvo säilyy parhaiten alueilla, joihin ei kohdistu ilmastonmuutoksesta aiheutuvia uhkia. Esimerkiksi viheralueiden läheisyys ja sijainti tulvariskin kannalta turvallisella alueella nostavat asuntojen arvoa. Tulokset osoittavat, että kevyt ohjaus edistää parhaiten kestävää kehitystä kaupungeissa ja hyödyttää myös sen asukkaita.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista