Viikon video

Lehtialaindeksillä on suuri vaikutus maanpinnan heijastavuuteen. Haastateltavana Terhikki Manninen, Ilmatieteen laitos.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Suomen ilmastopolitiikka kuvina

Ennustettu ilmaston­muutos Suomessa

Suomen ilmasto muuttuu enemmän talvella kuin kesällä.

Avaa

 
Heinäpaaleja

Suomen maatalous voi sopeutua

 

 

Maataloudessa on monia keinoja sopeutua ilmaston­muutokseen.

 

 

Avaa

Ajankohtaista

Suomi sai kaksi kasvihuonekaasuja mittaavaa ICOS-huippututkimusasemaa

ICOS, Integrated Carbon Observation System, on kasvihuonekaasuja mittaava tutkimusverkosto. Helsingin yliopiston Hyytiälän ja Siikanevan kasvihuonekaasujen mittausasemat on hyväksytty osaksi ICOS:n standardoitua mittausasemaverkostoa. Sen avulla saadaan tarkempaa tietoa kasvihuonekaasujen päästöistä ja nieluista. On tärkeää pystyä erottamaan luontaiset ja fossiiliset päästöt toisistaan, jotta päästörajoituksia ja muita ilmastonmuutosta ehkäiseviä toimia voidaan kohdistaa oikein.

Lue lisää

Lumikiteiden muodolla merkittävä vaikutus ilmastosimulaatioihin

Ilmastomallilla simuloitu ilmasto riippuu yllättävän paljon siitä, mikä oletetaan lumikiteiden muodoksi laskettaessa lumen aiheuttamaa auringonsäteilyn heijastumista. Kun lumikiteet oletettiin ei-pallomaisiksi, lumen albedo eli kyky heijastaa auringonsäteilyä kasvoi hieman, ja lumeen imeytyi vähemmän auringonsäteilyä. Tämän seurauksena mallin simuloima ilmasto muuttui huomattavasti kylmemmäksi. Lumen albedo riippuu lumikiteiden muodon lisäksi muistakin tekijöistä, kuten kiteiden koosta ja lumessa olevista epäpuhtauksista.

Lue lisää

Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen -seminaari

ma 5.2. 09:00 - 13:00, Tieteiden talo, Helsinki tai Etäseurantapiste Luken Ruukin toimipaikka tai suoratoistona netissä

Maatalouden ilmastokysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Muuttuvat viljelyolosuhteet, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja kansainväliset velvoitteet muuttavat suomalaista maataloutta väistämättä.Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten pellon käytön optimointi tuo ratkaisuja maatalouden ilmastokysymyksiin. Seminaarin järjestävät OPAL-Life ja Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hankkeet.

Lue lisää

Tuulet heikentyneet Suomessa hieman viime vuosikymmeninä

Tuulennopeuden pitkät homogenisoidut havaintoaikasarjat osoittavat sekä keskimääräisten että voimakkaampien tuulten heikentyneen Suomessa hieman viime vuosikymmeninä. Ilmiön tarkat syyt ovat vielä epävarmoja, mutta tärkeimpinä tekijöinänä arvioidaan olevan ilmakehän virtauksien muuttuminen sekä maanpinnan rosoisuuden lisääntyminen, joka jarruttaa pinnanläheisiä tuulia.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista