Ajankohtaista

Ajankohtaista-osiosta löydät ilmastonmuutokseen liittyviä uutisia aikajärjestyksessä. Osioon on koottu suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tutkimus-, politiikka- ja tapahtumatiedotteita.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »

Sopimukset tehostivat energian käyttöä 5,2 TWh vuosina 2017–2018

Vapaaehtoisiin energiatehokkuussopimuksiin liittyneet sadat suomalaisyritykset ja kunnat ovat tehostaneet vuosittaista energiankäyttöään yhteensä 5,2 terawattitunnilla vuosina 2017–2018. Mittava säästö vastaa määrältään 255 000 sähkölämmitteisen pientalon vuosittaista energiankäyttöä. Toteutetut energiatehokkuustoimet vähensivät vuotuisia hiilidioksidipäästöjä yhteensä noin 1,2 miljoonaa tonnia.

Lue lisää

Hallitus laati tiekartan hiilineutraaliin Suomeen - edelläkävijyys ilmastotoimissa luo mahdollisuuksia koko Suomeen

Hallitus julkisti 3.2.2020 ilmastokokouksessaan tiekartan, joka määrittelee ilmastotoimien valmistelun aikataulun ja tavoitteet sekä linjaa uusista hiilineutraaliutta tukevista toimista. Oikeudenmukainen siirtymä hiilineutraaliin yhteiskuntaan -kokouksessa koolla olivat hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät. Hallituksen tavoitteena on nostaa Suomi maailman ensimmäiseksi hiilineutraaliksi hyvinvointiyhteiskunnaksi vuoteen 2035 mennessä

Lue lisää

Suomen ilmastopaneeli: Ilmastotoimet eivät edisty, jos kansalaiset kokevat ne epäreiluiksi

Suomen ilmastopaneelin tuoreen raportin mukaan tehokkaat ilmastotoimet vaikuttavat lähes aina ihmisiin. Valtion ja paikallishallinnon toimijoiden täytyy varautua tukemaan ihmisten muuttuvaa arkea. Kun ilmastotoimet ovat reiluja, ne myös edistyvät eivätkä jää jumiin kansalaisten vastarintaan.

Lue lisää

Toimialojen tiekartat: teknologioiden kehityksessä valtava potentiaali

Toimialojen vähähiilisyyden tiekarttatyö on hyvässä vauhdissa. Työ- ja elinkeinoministeriön 28.1.2020 järjestämä tiekarttatyön väliseminaari päivitti tiekarttatyön tilannetta ja käsitteli teknologioiden ja innovaatioiden merkitystä toimialojen ja yritysten tiellä vähähiilisyyteen. Musiikkitalossa järjestetty seminaari kokosi yhteen yli 140 päättäjää ja asiantuntijaa eri toimialoilta, yrityksistä ja sidosryhmistä.

Lue lisää

Työryhmä ehdotti keinoja biokaasun kannattavuuden kohentamiseksi

Biokaasualan kehityksen merkittävimmät haasteet liittyvät toiminnan heikkoon kannattavuuteen. Sitä voitaisiin parantaa investointikustannuksia alentamalla, lopputuotteista saatavaa myyntihintaa parantamalla sekä tehostamalla maataloudesta saatavien raaka-aineiden hankintaa. Korkeat investointikustannukset ovat hidaste etenkin pienille laitoksille. Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä etsi keinoja, joilla voidaan lisätä fossiilisia polttoaineita korvaavan biokaasun tuotantoa ja käyttöä Suomessa.

Lue lisää

Alkutalvi on ollut hyvin leuto

Tammikuu on ollut toistaiseksi paikoin jopa 10 astetta tavallista lämpimämpi. Leudot talvet yleistyvät ilmastonmuutoksen myötä. Yksittäinen leuto talvi ole merkki ilmaston lämpenemisestä. Ilmastonmuutos kuitenkin aiheuttaa ilmastollisten olosuhteiden pitkäaikaisia muutoksia, jolloin leudot talvet yleistyvät ja kylmistä talvista tulee harvinaisempia.

Lue lisää

Ilmastoneutraalius 2035 -tavoite on mahdollinen vain kattavilla ja laaja-alaisilla toimilla

PITKO- ja MALUSEPO-selvitysten tuore tutkimusraportti ei muuta yleiskuvaa: vuoden 2035 hiilineutraaliustavoite on mahdollista saavuttaa vain toteuttamalla kattavia ja johdonmukaisia päästövähennystoimia kaikilla sektoreilla samalla, kun ylläpidetään riittäviä nettohiilinieluja. PITKO-hanke arvioi pitkän aikavälin kokonaispäästökehitystä ja -vähennyspolkuja ja MALUSEPO-hanke maataloussektorin, maankäytön ja metsätalouden kasvihuonekaasupäästöjä ja hiilinieluja. Tulokset ovat yhdenmukaiset marraskuussa 2019 esiteltyjen alustavien tulosten kanssa.

Lue lisää

Kuntien ilmastojohtamisen reseptikirja julkaistaan 5.2.2020

ke 5.2. 12:30 - 16:00, Keskustakirjasto Oodi, Maijansali

Motivan #ilmastojohtajat-hankkeessa on kehitetty vertaisarvioinnin pohjalta vähähiilisyyden johtamisen reseptikirja. Ilmastojohtamisen reseptikirja tarjoilee kuntatoimijoille parhaat käytännöt, joilla vähähiilisyys tuodaan osaksi kunnan johtamista ja päätöksentekoa. Ilmastojohtamisen reseptit julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön Parhaat reseptit kuntien ilmastojohtamiseen -tilaisuudessa 5.2.2020. Tilaisuuden järjestävät Motiva ja Ympäristötiedon foorumi.

Lue lisää

Ilmastonmuutos pidentää termisiä kesiä ja lyhentää talvia

Tuoreen tutkimuksen mukaan mukaan terminen kesä pidentyy Suomessa lähivuosikymmeninä arviolta 4–5 päivää vuosikymmenessä. Vastaavasti terminen talvi lyhentyy Pohjois-Suomessa noin viidellä päivällä ja Etelä-Suomen rannikkoalueilla jopa yhdeksällä päivällä kymmenessä vuodessa.

Lue lisää

Virastot tutkimaan hankintojen hiilijalanjälkeä

Valtion virastot pääsevät jatkossa arvioimaan hankintojensa hiilijalanjälkeä helposti Hankintapulssi-palvelussa. Vastuullisuustavoitteet ovat yksi julkisia hankintoja ohjaava tekijä. Päästökertoimiin pohjautuvan laskennan avulla virasto voi tunnistaa, mistä tuoteryhmistä aiheutuu eniten päästöjä ja kohdentaa vähennystoimenpiteitä ensisijaisesti näihin.

Lue lisää

Kylmälaitteiden ilmastovaatimukset kiristyvät – SYKEn ohjeet tukevat kestäviä laitehankintoja

Suomen ympäristökeskus on laatinut kestävän laitehankinnan ohjeet ilmastoystävällisten kylmälaitteiden hankintaan. Voimakkaasti ilmastoa lämmittävien kylmäaineiden tuotannosta ja käytöstä ollaan luopumassa asteittain EU:n alueella. Nämä kylmäaineet ja niitä käyttävät laitteet tulee jatkossa korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehtoilla. Ohjeet on laadittu erikseen ruokaloiden ja ravintoloiden ammattikylmälaitteille, ilmalämpöpumpuille, jäähallien ja jääratojen kylmäkoneistoille, kaupan kylmälaitteille sekä rakennusten ilmastoinnin jäähdytysjärjestelmille ja laitteille.

Lue lisää

Naudat, ilmasto ja ympäristö -seminaari

ti 21.1. 09:00 - 17:00, Helsingin keskuskirjasto Oodi, Maijansali

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden lisätä ymmärrystä kotimaisesta maidon- ja naudanlihantuotannosta sekä siitä, miten maidon- ja naudanlihantuotanto vaikuttavat ympäristöön ja ilmastoon. Tutkijat ja maanviljelijät esittelevät ratkaisuja päästöjen ja ympäristövaikutuksen vähentämiseen jo alkutuotannossa. Iltapäivä huipentuu paneelikeskusteluun, jossa päivän teemoja vedetään yhteen. Myös yleisö pääsee ottamaan kantaa ja osallistumaan keskusteluun.

Lue lisää

Uusi suomalaistutkimus: talvella tärkeä merkitys boreaalisten järvien ilokaasupäästöihin

Uusi tutkimus osoittaa, että järvien vuotuiset dityppioksidipäästöt on otettava huomioon, kun arvioidaan järvien ilmastollista merkitystä. Tärkeä havainto tutkimuksessa oli, että talven dityppioksidipitoisuuksilla on suuri merkitys koko vuoden dityppioksidipäästössä. Suurimmat ilokaasupitoisuudet mitattiin talvella ja pienimmät kesällä. Dityppioksidi on hiilidioksidia ja metaania voimakkaampi kasvihuonekaasu.

Lue lisää

Kunta-alan energiatehokkuussopimus: sopimustoiminnan tulokset esille animaation keinoin

Energiatehokkuussopimustoiminnalla tehostetaan kunta-alan energiankäyttöä. Samalla säästetään sähköä, lämpöä, polttoaineita ja kustannuksia sekä vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Parhaillaan on hyvässä vauhdissa kunta-alan energiatehokkuussopimus kaudelle 2017‒2025. Sopimustoiminnan tuloksia esitellään lyhyessä animaatiovideossa.

Lue lisää

Suomessa vuosi 2019 oli lähes asteen tavanomaista lämpimämpi

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan vuosi 2019 oli lähes koko maassa tavanomaista lämpimämpi, ainoastaan Lapissa keskilämpötila oli lähellä pitkäaikaisia keskiarvoja. Koko maan keskilämpötila oli noin 0,9 astetta vuosien 1981–2010 keskiarvoa korkeampi. Etelärannikolla vuosi oli monella havaintoasemalla mittaushistorian kolmen lämpimimmän joukossa.

Lue lisää

Suomen viimeistelty energia- ja ilmastosuunnitelma toimitettu komissiolle

Suomi toimitti 20.12.2019 Euroopan komissiolle kansallisen integroidun energia- ja ilmastosuunnitelman (NECP). Komissio arvioi jäsenvaltioiden suunnitelmat vuoden 2020 alkupuolella, ja seuraa niiden avulla EU:n vuoden 2030 energia- ja ilmastotavoitteiden toteutumista. Suunnitelmat ovat myös pohjana, kun komissio valmistelee uuden Green Deal -ohjelmansa mukaisesti 2030 ilmasto- ja energiatavoitteiden tiukentamista.

Lue lisää

Valtioneuvosto nimitti uuden ilmastopaneelin, puheenjohtajana jatkaa Markku Ollikainen

Valtioneuvosto nimitti 19.12.2019 uuden ilmastopaneelin, jonka puheenjohtajana jatkaa ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen Helsingin yliopistosta. Paneelissa on yhteensä 15 jäsentä, joista kymmenen on uusia. Paneelin kausi on 1.1.2020–31.12.2023. Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton toimija, joka edistää tieteen ja politiikan vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikan valmistelussa

Lue lisää

Kaupunkien ilmastotoimien vaikutukset monipuolisesti esille

Suomen ympäristökeskus SYKE kartoitti työkaluja kuntien ilmasto-ohjelmien monipuoliseen vaikutusten arviointiin yhteistyössä maamme suurimpien kaupunkien kanssa. Selvityksessä olivat mukana Espoo, Helsinki, Oulu, Tampere, Turku ja Vantaa sekä Helsingin seudun ympäristöpalvelut. Hankkeessa tunnistettiin lähes 200 erilaista mallia ja työkalua, joita olisi mahdollista hyödyntää ilmastotoimien vaikutusten arvioinnissa.

Lue lisää

Miten ilmastonmuutos vaikuttaa rakennusten mikrobikasvuun?

Kuinka ilmastonmuutos, rakennusmateriaalit ja suunnitteluratkaisut vaikuttavat rakennettuun ympäristöön ja sisäilman laatuun sekä asumisterveyteen vaikuttaviin mikroskooppisiin organismeihin? Tätä ryhdytään tutkimaan Jyväskylän yliopiston vetämässä hankkeessa, joka selvittää ilmastonmuutoksen vaikutuksia talorakenteiden suunnitteluun ja sisäilman terveyteen. Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.

Lue lisää

Metsien hiilinielun päivitetty vertailutasolaskenta valmistui

Suomen metsien hiilinielun vertailutaso vuosille 2021–2025 on päivitetyn vertailutasolaskennan mukaan ilman puutuotteita -21,16 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia (CO2-ekv.) vuodessa ja puutuotteet mukaan lukien -27,64 miljoonaa tonnia vuodessa. Vertailutaso kaudella 2021–2025 on se taso, johon ao. kauden kasvihuonekaasuinventaarion mukaisia metsien hiilinieluarvoja verrataan, kun vuonna 2027 arvioidaan Suomen maankäyttösektorin päästötavoitteen saavuttamista.

Lue lisää

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > »