Työkalut

Tästä osiosta löydät suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tiedotteita ilmastonmuutokseen sekä sen hillintään ja sopeutumiseen liittyvistä työkaluista ja palveluista.

Policy brief kunnille sää- ja ilmastoriskien hallitsemiseksi

Sää- ja ilmastoriskit voivat toteutuessaan vahingoittaa kuntien toimintakykyä ja niiden asukkaiden hyvinvointia. Siksi kunnissa kannattaa arvioida sää- ja ilmastoriskejä systemaattisesti. Ilmatieteen laitoksen koordinoima ELASTINEN-hanke on tehnyt aiheesta kunnille suunnatun tiiviin tietopaketin.

Lue lisää

WMO julkaisi Maailman ilmatieteen päivänä uuden Pilviatlaksen

Maailman ilmatieteen järjestö WMO on julkaissut Maailman ilmatieteen päivänä 23.3.2017 uuden version kansainvälisestä Pilviatlaksesta digitaalisessa muodossa. Atlaksesta löytyy satoja erilaisia pilvikuvia ja vasta hiljattain luokiteltuja uusia pilvityyppejä. Pilvet ovat keskeisessä roolissa sään ennustamisessa ja koko ilmastojärjestelmässä. Pilviin liittyy myös suurimmat ilmastonmuutoksen epävarmuudet.

Lue lisää

Ota iisisti -kampanja muistuttaa ympäristöystävällisistä valinnoista

Ruuasta on peräisin jopa viidennes kulutuksemme ilmastovaikutuksista ja miltei puolet kulutuksemme muista ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällinen ruokavalio ei edellytä mittavaa ruokaremonttia, vaan jokainen voi vaikuttaa omilla päivittäisillä ruokavalinnoillaan. Alkuun pääsee jo lisäämällä kasvisten ja kasviproteiinin määrää lautasella ja välttämällä ruokahävikkiä.

Lue lisää

Energiahukkajahti-kampanja käynnistyy

Energiatehokkuuskampanja käynnistyy ympäristöministeriön johdolla. Kampanja haastaa Suomen taloyhtiöt tekemään yksinkertaisia energiankulutusta vähentäviä toimia. Taloyhtiö voi ladata maksuttomat asiantuntijaohjeet osoitteesta www.energiahukka.fi. Ilmastohyötyjen lisäksi energiatehokkuuden parantaminen tuo taloyhtiöille myös säästöjä.

Lue lisää

Suomalainen Ilmastolupaus-aloite kasvoi kansainväliseksi

Suomalaisen Myrskyvaroitus ry:n kehittämä ja vuosi sitten kotimaassa käynnistetty Ilmastolupaus-kampanja sai merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä torstaina 8.9.2016 YK:n päämajassa New Yorkissa. Tavallisille ihmisille suunnattu globaali ilmastolupaus julkistettiin YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön tilaisuudessa osana YK:n Climate Week -tapahtumaa.

Lue lisää

Korkeakoulut rakensivat avoimen kurssin ilmastonmuutoksen perusteista

Tavoitteena on, että monitieteellistä Ilmasto.nyt-kurssikokonaisuutta hyödynnettäisiin jokaisessa Suomen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Verkkokurssia on ollut rakentamassa luonnontieteiden, kasvatustieteiden ja taiteen asiantuntijoita. Kurssivideot on tuotettu yhteistyössä media-alan opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää

Yritysten positiivisten ympäristövaikutusten viestintään kehitetään Hiilikädenjälki-työkalu

Hiilikädenjälki-projektissa kehitetään työkalua yrityksille ympäristön ja ilmaston kannalta positiivisten toimien ja vaikutusten arviointiin ja viestintään. Mittariston rakentamisessa otetaan huomioon vältettyjen päästöjen laskenta. Projektia koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lue lisää

Materiaalitehokkuuden sopimustoiminta käynnistyy

Motivan käynnistämä materiaalitehokkuuden sopimustoiminta tukee ilmastopolitiikan tavoitteita ja Suomen matkaa kiertotalousyhteiskunnaksi. Ohjaavan lainsäädännön sijaan tavoitellaan vapaaehtoista sopimista, jossa elinkeinoelämä, julkinen sektori ja muut toimijat panostavat yhdessä materiaalien ja raaka-aineiden fiksuun käyttöön.

Lue lisää

Ilmalämpöpumput auttavat pientalojen energiansäästössä

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki ilmalämpöpumppujen potentiaalia säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Suomen olosuhteissa. Tutkimuksen mukaan ilmalämpöpumpuilla voidaan kattaa jopa 40–60 % pientalon lämmityksestä. Tuloksia pääsevät hyödyntämään viranomaiset, rakentajat ja pientaloasukkaat.

Lue lisää

Kaupunkien sopeuduttava ilmastonmuutokseen – Helsinki esimerkkinä uudessa raportissa

Euroopan ympäristöviraston raportti esittelee keinoja, joiden avulla kaupungeissa voidaan paremmin varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Raportti tarjoaa myös innostavia esimerkkejä Euroopassa kehitetyistä ja käytetyistä sopeutumisratkaisuista. Suomen ympäristökeskus oli mukana laatimassa selvitystä.

Lue lisää

Valaistustieto.fi auttaa valaistushankintoja suunnittelevia

Motiva on avannut uuden valaistustieto.fi sivuston, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja energiatehokkaan valaistuksen suunnittelun ja hankinnan tueksi. Sivustolle tuotetulla laskurilla voi vertailla erilaisten ratkaisujen elinkaarikustannuksia. Tavoitteena on ollut läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten vertailun helpottaminen.

Lue lisää

Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä

Kaivosten vesitaseiden ennakointiin ja hallintaan on kehitetty uusi työkalu, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Sen avulla voidaan varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyys. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa järvialtaiden säännöstelyyn. Työkalu suunniteltiin WaterSmart-hankkeessa.

Lue lisää

Uusi työkalu luonnon päästölähteiden ja hiilinielujen tarkasteluun

Suomen ympäristökeskus SYKE on kehittänyt työkalun luontopäästöjen tarkasteluun. Kuntien ilmastovaikutukset riippuvat ihmistoiminnan lisäksi myös luonnon päästölähteistä ja nieluista, kuten metsistä, soista, vesistöistä ja pelloista. Laskentatuloksista käy ilmi metsien merkitys hiilen sitomisessa ja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää

Vedenkorkeusennusteiden ja tulvavaroitusten uusi karttapalvelu

Tulvakeskuksen uusi palvelu näyttää yli 700 järven ja joen reaaliaikaiset vedenkorkeusennusteet ja tulvavaroitukset kartalla. Selkeästä palvelusta hyötyvät viranomaisten lisäksi erityisesti ranta-asukkaat ja mökkiläiset.

Lue lisää

Uusi energiasääennuste kertoo, paljonko tuuli ja aurinko tuottavat sähköä

Energiasääennuste kertoo auringon paisteen ja tuulen kilowattitunteina seuraavan 24 tunnin aikana paikkakuntakohtaisesti. BCDC Energia -tutkimushankkeen tuottama energiasääennuste on maksuton, helppokäyttöinen ja vapaasti sähkönkuluttajien, tuottajien ja kansalaisten hyödynnettävissä. Se mahdollistaa tuotannon ja kulutuksen suunnittelua.

Lue lisää

Maatalouden kasvihuonepäästötilastot löytyvät Luken Tilastot -verkkopalvelusta

Luken Tilastot -verkkopalvelussa on uusi indikaattorit-osio, joka sisältää EU:n yhteisen maatalouspolitiikan vaikuttavuusindikaattoreita. Ilmastonmuutos ja ilmanlaatu -kohdasta löytyy esimerkiksi maatalouden kasvihuonepäästöt eri vuosina eri puolilla maata.

Lue lisää

Interaktiivinen visualisointi kuvaa kasvihuonekaasupitoisuuksien kohoamista

Hiilidioksidin ja metaanin pitoisuudet ilmakehässä kasvavat jatkuvasti. Nyt Pallaksen mittausaseman mittauksia voi tarkastella myös Ilmasto-opas.fi-sivuston interaktiivisen visualisoinnin avulla.

Lue lisää

Ilmastomallien arviointityökalu julkaistu

Uusi ilmastomallien arviointityökalu (ESMValTool) mahdollistaa eri ilmastomallien ja mittausten välisten erojen vertailun entistä paremmin. Eurooppalaisen tiedeyhteisön kehittämä työkalu havainnollistaa eri mallien ja havaintojen eroja muun muassa tuottamalla alueellisia ja globaaleja keskiarvoistettuja aikasarjoja sekä karttakuvaajia.

Lue lisää

Uusi verkkotyökalu auttaa arvioimaan maastohiihdon tulevaisuutta Suomessa

Maastohiihto on yksi suosituimmista liikuntamuodoistamme, mutta muuttuvassa ilmastossa sen harrastaminen väistämättä vaikeutuu. Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus ovat kehittäneet yhdessä karttatyökalun, jonka avulla arvioidaan maastohiihdon tulevaisuutta Suomessa. Työkalu löytyy Ilmasto-opas.fi-portaalista.

Lue lisää