Työkalut

Tästä osiosta löydät suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tiedotteita ilmastonmuutokseen sekä sen hillintään ja sopeutumiseen liittyvistä työkaluista ja palveluista.

1 2 > »

Uudella verkkosivustolla voi kysyä mitä vain ilmastosta

Nyt avatussa Kysyilmastosta.fi-palvelussa kuka tahansa voi esittää ilmastoon liittyviä kysymyksiä, joihin asiantuntijat etsivät vastauksen. Kysymyksistä tehdään myös uutta tutkimusta. Palvelun tuottavat Ilmatieteen laitos ja Helsingin yliopiston Ilmakehätieteiden keskus INAR.

Lue lisää

Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyy

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa kansalaisia kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

Lue lisää

Liiteri-palvelusta tietoa rakennuskannan energiankulutuksesta ja päästöistä

Suomen ympäristökeskus on tuottanut Liiteri-verkkopalveluun arviot Suomen rakennusten hankitun energian kulutuksesta ja kasvihuonekaasupäästöistä. Laskenta perustuu väestörekisterikeskuksen tietoihin ja SYKEn laskentajärjestelmään. Julkaistu rakennuskohtainen mallinnusaineisto on tiettävästi ensimmäinen maailmassa. Tiedot mahdollistavat muun muassa rakennuksista aiheutuvien päästöjen ja niiden vähentämisen vertailun kuntien välillä.

Lue lisää

Uusi opas juurikääpätuhojen tunnistamiseen ja torjuntaan

Luonnonvarakeskus ja Suomen metsäkeskus ovat julkaisseet oppaan juurikääpätuhojen tunnistamista ja torjuntaa varten. Opas on kirjoitettu käytännön metsätalouden toimijoille. Juurikääpäsienet lahottavat kuusikoita ja tappavat mäntyjä vuosittain noin 50 miljoonan euron edestä. Ilmaston lämpeneminen lisää juurikäävän tartuntariskiä ja taudin leviämistä entisestään.

Lue lisää

Vähähiilisyyden kriteereitä pilotoidaan julkisissa rakennushankkeissa

Ympäristöministeriö on julkaissut kattavan ohjeistuksen ja kriteerit vähähiiliseen rakentamiseen. Uudet työvälineet otetaan ensin pilottikäyttöön julkisissa rakennushankkeissa. Rakentaminen ja rakennukset tuottavat noin kolmanneksen Suomen kasvihuonekaasupäästöistä.

Lue lisää

Liikenteen päästötietoja on päivitetty – mukana myös sähköautot ja metro

LIPASTO Yksikköpäästöt -tietokanta on uudistunut. Tietokannan sisältämien päästökertoimien avulla voidaan laskea tie-, raide-, vesi-, ilma- ja muun liikenteen energiankäyttöä ja päästöjä. Järjestelmä sisältää päästökertoimet myös uusimmille kulkuvälineille, kuten Euro 6 -päästöluokan ajoneuvoille, sähköautoille, Sm5-lähijunille eli Flirteille sekä metrolle.

Lue lisää

Ilmastonmuutokseen on sopeuduttava hyvän sään aikana

Uusi raportti kokoaa yhteen Suomelle tärkeimpiä sopeutumisen teemoja. Raportissa esitellään keskeisimmät indikaattorit, joilla voidaan seurata ilmastonmuutokseen sopeutumista kansallisella tasolla. Ne tarjoavat tietoa yhteiskunnan sopeutumisen tilasta ja viestivät eri toimijoille ilmastonmuutokseen sopeutumisen tärkeydestä.

Lue lisää

Vihreän julkisen talonrakentamisen opas valmisteilla

Ympäristöministeriön vihreän julkisen talonrakentamisen opas on lähtenyt lausunnoille. Opas sisältää tarkat kriteerit vähähiiliseen rakentamiseen ja suosituksia, joilla voidaan pienentää rakentamisen ympäristövaikutuksia. Hankintaoppaan ja -kriteerien avulla julkisin varoin toteutetut rakennukset halutaan nostaa vähähiilisen rakentamisen tiennäyttäjiksi.

Lue lisää

Policy brief kunnille sää- ja ilmastoriskien hallitsemiseksi

Sää- ja ilmastoriskit voivat toteutuessaan vahingoittaa kuntien toimintakykyä ja niiden asukkaiden hyvinvointia. Siksi kunnissa kannattaa arvioida sää- ja ilmastoriskejä systemaattisesti. Ilmatieteen laitoksen koordinoima ELASTINEN-hanke on tehnyt aiheesta kunnille suunnatun tiiviin tietopaketin.

Lue lisää

WMO julkaisi Maailman ilmatieteen päivänä uuden Pilviatlaksen

Maailman ilmatieteen järjestö WMO on julkaissut Maailman ilmatieteen päivänä 23.3.2017 uuden version kansainvälisestä Pilviatlaksesta digitaalisessa muodossa. Atlaksesta löytyy satoja erilaisia pilvikuvia ja vasta hiljattain luokiteltuja uusia pilvityyppejä. Pilvet ovat keskeisessä roolissa sään ennustamisessa ja koko ilmastojärjestelmässä. Pilviin liittyy myös suurimmat ilmastonmuutoksen epävarmuudet.

Lue lisää

Ota iisisti -kampanja muistuttaa ympäristöystävällisistä valinnoista

Ruuasta on peräisin jopa viidennes kulutuksemme ilmastovaikutuksista ja miltei puolet kulutuksemme muista ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällinen ruokavalio ei edellytä mittavaa ruokaremonttia, vaan jokainen voi vaikuttaa omilla päivittäisillä ruokavalinnoillaan. Alkuun pääsee jo lisäämällä kasvisten ja kasviproteiinin määrää lautasella ja välttämällä ruokahävikkiä.

Lue lisää

Energiahukkajahti-kampanja käynnistyy

Energiatehokkuuskampanja käynnistyy ympäristöministeriön johdolla. Kampanja haastaa Suomen taloyhtiöt tekemään yksinkertaisia energiankulutusta vähentäviä toimia. Taloyhtiö voi ladata maksuttomat asiantuntijaohjeet osoitteesta www.energiahukka.fi. Ilmastohyötyjen lisäksi energiatehokkuuden parantaminen tuo taloyhtiöille myös säästöjä.

Lue lisää

Suomalainen Ilmastolupaus-aloite kasvoi kansainväliseksi

Suomalaisen Myrskyvaroitus ry:n kehittämä ja vuosi sitten kotimaassa käynnistetty Ilmastolupaus-kampanja sai merkittävää kansainvälistä näkyvyyttä torstaina 8.9.2016 YK:n päämajassa New Yorkissa. Tavallisille ihmisille suunnattu globaali ilmastolupaus julkistettiin YK:n ilmastosopimuksen sihteeristön tilaisuudessa osana YK:n Climate Week -tapahtumaa.

Lue lisää

Korkeakoulut rakensivat avoimen kurssin ilmastonmuutoksen perusteista

Tavoitteena on, että monitieteellistä Ilmasto.nyt-kurssikokonaisuutta hyödynnettäisiin jokaisessa Suomen yliopistossa ja ammattikorkeakoulussa. Verkkokurssia on ollut rakentamassa luonnontieteiden, kasvatustieteiden ja taiteen asiantuntijoita. Kurssivideot on tuotettu yhteistyössä media-alan opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää

Yritysten positiivisten ympäristövaikutusten viestintään kehitetään Hiilikädenjälki-työkalu

Hiilikädenjälki-projektissa kehitetään työkalua yrityksille ympäristön ja ilmaston kannalta positiivisten toimien ja vaikutusten arviointiin ja viestintään. Mittariston rakentamisessa otetaan huomioon vältettyjen päästöjen laskenta. Projektia koordinoi Teknologian tutkimuskeskus VTT.

Lue lisää

Materiaalitehokkuuden sopimustoiminta käynnistyy

Motivan käynnistämä materiaalitehokkuuden sopimustoiminta tukee ilmastopolitiikan tavoitteita ja Suomen matkaa kiertotalousyhteiskunnaksi. Ohjaavan lainsäädännön sijaan tavoitellaan vapaaehtoista sopimista, jossa elinkeinoelämä, julkinen sektori ja muut toimijat panostavat yhdessä materiaalien ja raaka-aineiden fiksuun käyttöön.

Lue lisää

Ilmalämpöpumput auttavat pientalojen energiansäästössä

Teknologian tutkimuskeskus VTT tutki ilmalämpöpumppujen potentiaalia säästää energiaa ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä Suomen olosuhteissa. Tutkimuksen mukaan ilmalämpöpumpuilla voidaan kattaa jopa 40–60 % pientalon lämmityksestä. Tuloksia pääsevät hyödyntämään viranomaiset, rakentajat ja pientaloasukkaat.

Lue lisää

Kaupunkien sopeuduttava ilmastonmuutokseen – Helsinki esimerkkinä uudessa raportissa

Euroopan ympäristöviraston raportti esittelee keinoja, joiden avulla kaupungeissa voidaan paremmin varautua ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Raportti tarjoaa myös innostavia esimerkkejä Euroopassa kehitetyistä ja käytetyistä sopeutumisratkaisuista. Suomen ympäristökeskus oli mukana laatimassa selvitystä.

Lue lisää

Valaistustieto.fi auttaa valaistushankintoja suunnittelevia

Motiva on avannut uuden valaistustieto.fi sivuston, joka tarjoaa tietoa ja työkaluja energiatehokkaan valaistuksen suunnittelun ja hankinnan tueksi. Sivustolle tuotetulla laskurilla voi vertailla erilaisten ratkaisujen elinkaarikustannuksia. Tavoitteena on ollut läpinäkyvyyden lisääminen ja tarjousten vertailun helpottaminen.

Lue lisää

Kaivosten vesitaseiden hallintaan uusi operatiivinen järjestelmä

Kaivosten vesitaseiden ennakointiin ja hallintaan on kehitetty uusi työkalu, jolla voidaan laskea kaivosalueen vesitaseet ja tuottaa ennusteita kaivosten toiminnan tueksi. Sen avulla voidaan varautua vesimäärien muutoksiin ja tulviin sekä varmistaa veden riittävyys. Lisäksi järjestelmä tuottaa tietoa järvialtaiden säännöstelyyn. Työkalu suunniteltiin WaterSmart-hankkeessa.

Lue lisää

1 2 > »