Metsäpalojen pienhiukkaset vaikuttavat maahan sitoutuvan hiilidioksidin määrään

Metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset vaikuttavat hiilen kiertoon maapallolla heijastamalla ja absorboimalla auringonvaloa. Hiukkasten viilentävä vaikutus hidastaa karikkeen hajoamista, mikä lisää hiilen sitoutumista maaperään.

Vähentämällä maahan tulevaa auringonvaloa metsäpalojen pienhiukkaset toisaalta heikentävät kasvien kasvua, mikä johtaa vähäisempään hiilidioksidin sitoutumiseen maaperään. "Ensimmäinen prosessi on kuitenkin voimakkaampi, joten metsäpaloissa syntyvät pienhiukkaset lisäävät maaperään sitoutuvaa hiilidioksidin määrää", sanoo Ilmatieteen laitoksen tutkija Antti-Ilari Partanen. Metsäpalojen pienhiukkasten ansiosta maaperään sitoutunut hiili on osittain hidastanut ilmakehän ja sitä kautta myös merien hiilidioksidipitoisuuden kasvua. Kyse on kuitenkin erittäin pienistä määristä ihmiskunnan päästöihin verrattuna.

Tutkimuksessa käytettiin kahta erillistä ilmastomallia, jotta pienhiukkasten vaikutukset sekä maapallon säteilytasapainoon että hiilenkiertoon saatiin kuvattua mahdollisimman hyvin. Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, jossa metsäpaloista syntyvien pienhiukkasten vaikutus hiilenkiertoon mallinnettiin ilmastomallilla, joka sisältää yksityiskohtaisen kuvauksen pienhiukkasista. Tämä globaali ilmastomallitutkimus täydentää aiempia mittauksiin perustuvia metsäpalojen paikallisia vaikutuksia käsitteleviä tutkimuksia.

Tutkimus julkaistiin Environmental Research Letters –lehdessä, ja sitä rahoittivat Concordia Institute for Water, Energy and Sustainable Systems ja Emil Aaltosen säätiö. Tutkimus tehtiin Concordia-yliopiston (Montreal, Kanada) ja Ilmatieteen laitoksen yhteistyönä.

Lisätietoja

Antti-Ilari Partanen, i-ittna lari. _TΑnenatrap fmi. if  

Landry, J.-S., Partanen, A.-I., Matthews, H. D: Carbon cycle and climate effects of forcing from fire-emitted aerosols, Environmental Research Letters, 12, 025002, 2017

http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa51de

 

Julkaistu: 20.2.2017
Luokat: Tutkimus

Tuottajatahot