Kiina laukaisee hiilidioksidia mittaavan TanSat-satelliitin

Kiina laukaisee maan ensimmäisen ilmakehän hiilidioksidia mittaavan TanSat-satelliittinsa 21.12.2016 Ilmatieteen laitos arvioi satelliitin mittaustulosten luotettavuutta Sodankylässä.

Kiina on maailman suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja. Kiina on kuitenkin ratifioinut Pariisin ilmastosopimuksen ja sitoutunut sopimuksen tavoitteeseen, jossa pyritään rajoittamaan ilmaston lämpeneminen kahteen asteeseen verrattuna teollistumista edeltävään aikaan. Kiina on ilmoittanut pyrkivänsä vähentämään päästöjä. Osana tätä sitoumusta Kiina haluaa selvittää, missä ja miten paljon hiilidioksidia pääsee ilmaan ihmisen toimesta. TanSat-missio on Kiinan ensimmäinen ilmakehän hiilidioksidin kokonaisjakaumaa mittaava satelliitti.

Ilmatieteen laitos arvioi tänä iltana laukaistavan satelliitin mittaustuloksien luotettavuutta Sodankylässä ja hyödyntää satelliitin mittaustietoja ilmastonmuutostutkimuksessa.

Ilmatieteen laitos arvioi TanSatin mittauksien laatua Sodankylässä

Ilmatieteen laitos osallistuu TanSat-mission datan validointiin vertailemalla Sodankylässä tehtäviä mittauksia TanSatin mittauksiin. Validointia tehdään Sodankylän FTS-mittalaitteen avulla. FTS-instrumentti on optimoitu mittaamaan hiilidioksidin ja metaanin kokonaispitoisuutta koko ilmakehän läpi alhaalta ylös mittaamalla auringon säteilyn absortiospektrejä lähi-infrapuna-alueella. Sodankylän laite kuuluu kansainväliseen TCCON-verkostoon, jonka tarkoituksena on tuottaa korkealaatuista tietoa ilmakehän hiilidioksidin kokonaismäärästä eri puolta maailmaa.

"Tietoa koko maapallon kattavista havainnoista kokonaisjakaumasta tarvitaan, jotta ymmärrämme paremmin, miten hiilidioksidin lähteet ja nielut kehittyvät eri puolilla maapalloa ja mitkä tekijät vaikuttavat ilmakehän hiilidioksidin kokonaismäärään", toteaa Ilmatieteen laitoksen ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen.

Ihmisen aiheuttama hiilidioksidin ja metaanin kasvu ilmakehässä on tärkein syy ilmastonmuutokseen. Tästä huolimatta niiden lähteisiin ja nieluihin liittyy vielä paljon epävarmuuksia. "Onkin tärkeää saada lisää globaaleja mittauksia, jotta voimme paremmin ymmärtää ilmastonmuutokseen liittyviä tekijöitä ja niiden kehitystä tulevaisuudessa", Johanna Tamminen sanoo.

LIT-keskus © Timo Lindholm

TanSatin kaltaiset satelliitit, jotka pystyvät mittamaan kasvihuonekaasuja myös ilmakehän alimmista kerroksista, ovat vielä verrattain uusia. Aiempia merkittäviä satelliitteja ovat japanilaisten rakentama GOSAT ja NASAn vuonna 2014 laukaisema OCO-2. TanSat laukaistaan radalle, joka on lähellä OCO-2:n rataa, jolloin näiden kahden satelliitin havainnot ovat suoraan vertailukelpoisia.

Ilmatieteen laitoksella on ollut jo yhteistyötä Kiinan kanssa jo vuodesta 2004 lähtien. Yhteistyöhön on kuulunut erilaisia projekteja satelliittihavaintojen hyödyntämiseksi ilmakehän koostumuksen tutkimuksessa. Yhteistyö on tapahtunut Euroopan avaruusjärjestön ja Kiinan Tiede- ja teknologiaministeriön Dragon-yhteisprojektin puitteissa. Aiemmissa hankkeissa on tutkittu mm. otsonikerrosta ja ilmanlaatua.

Lisätietoja

Ryhmäpäällikkö Johanna Tamminen, puh. 040 737 8733, annahoj .t nenimma ΑT_fmi. if  

TCCON-mittaukset: Erikoistutkija Rigel Kivi, puh. 040 542 4543, gir el.ki _ΤΤAiv fmi. if  

Julkaistu: 27.12.2016
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot