Suomi tukee EU:n päästökaupan uudistamista

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen edusti Suomea EU:n ympäristöministerien kokouksessa maanantaina 20.6 Luxemburgissa. Kokouksessa keskusteltiin EU:n päästökauppadirektiivin uudistamisesta.

Muutokset koskevat päästökaupan neljännen kauden (2021–2030) järjestelyjä. Keskeisiä kysymyksiä ovat hiilivuoto, päästöoikeuksien ilmaisjako sekä järjestelmää tukevat rahastot.

Direktiiviehdotuksen yksi tavoite on turvata energiaintensiivisen vientiteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä kiristyvistä päästövähennyksistä huolimatta.

”Päästökaupan uudistaminen on olennaista, jotta saavutamme Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet ja vuoteen 2030 tähtäävät EU:n päästövähennykset. Suomi pitää kuitenkin tärkeänä, että kansainvälisillä markkinoilla toimiva energiaintensiivinen teollisuus kuuluu jatkossakin päästöoikeuksien 100 % ilmaisjaon piiriin”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Suomessa päästökaupan piiriin kuuluu noin 600 energiantuotanto- ja teollisuuslaitosta.

Neuvosto hyväksyi lausuman Pariisin ilmastosopimuksen nopean voimaan saattamisen puolesta. Jo 177 osapuolta, mukaan lukien EU ja kaikki sen jäsenvaltiot, ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Muutamat EU-maat ovat jo saattaneet kansalliset ratifiointiprosessinsa päätökseen. Pariisin sopimus astuu voimaan, kun sopimuksen on hyväksynyt 55 osapuolta, jotka yhdessä edustavat vähintään 55 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä.

”Suomi on jo käynnistänyt kansallisen ratifiointimenettelyn ja pyrimme viemään sen loppuun mahdollisimman pian. Tämä vaatii kuitenkin selvyyttä EU:n vuoden 2030 ilmastopaketin päälinjoista, joista odotetaan komission ehdotusta heinäkuussa”, ministeri Tiilikainen sanoo.

Lisäksi ministerit hyväksyivät päätelmät EU:n kiertotalouden toimintasuunnitelmasta ja toivoivat komission etenevän nopeasti sen toimeenpanossa. Siihen sisältyvistä aloitteista komissio on jo antanut muutosehdotukset jätelainsäädännöstä ja lannoitelainsäädännöstä.

Ympäristöministerit hyväksyivät myös päätelmät luonnonvaraisten eläinten ja kasvien laittoman kaupan torjumista koskevasta toimintasuunnitelmasta. Lajien laiton kauppa tunnistettiin merkittäväksi järjestäytyneen rikollisuuden haaraksi, jonka torjuminen vaatii pikaisia toimenpiteitä.

Lisätiedot:Ylijohtaja Tuula Varis, ympäristöministeriö, p. 040 809 4372, inute mi.suk inu miAΤΤ ym. if  

Ylitarkastaja Mervi Mattila, ympäristöministeriö p. 050 436 0780, inute mi.suk inu miAΤΤ ym. if  

 

Julkaistu: 27.6.2016
Luokat: Politiikka

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot