Maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteiden arviointi: Ravinteiden käytön vähentäminen maaseutuohjelman tehokkain ilmastotoimi

Vuosien 2014–2020 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan sisältyy maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä rajoittavia sekä peltomaan hiilen sitomista lisääviä toimia. Maaseutuohjelman ilmastotoimista tehokkainta on ollut ravinteiden käytön vähentäminen, todetaan juuri valmistuneessa ympäristötoimenpiteiden arvioinnissa.

Suurin peltomaan hiilen vähenemistä hillitsevä vaikutus oli kerääjäkasvien viljelyllä. Kerääjäkasvi on hyödyllinen paitsi ympäristön, myös peltomaan rakenteen ja satotason lisäämisen kannalta.

Toimista huolimatta maatalouden kasvihuonekaasupäästöjen määrä on 2000-luvun aikana pysynyt samalla tasolla. Useimmat maatalouden päästöt ovat hieman laskeneet kuluvalla ohjelmakaudella, mutta turvepeltojen alan kasvu kumoaa nämä vähennykset.

 "Maatalouden merkittävin päästölähde on viljellyt turvemaat, joiden hiilidioksidi- ja dityppioksidipäästöjen osuus maatalouden päästöistä on yli puolet. Turvemaille suunnattujen toimien, kuten monivuotisten ympäristönurmien toteutus jäi kuitenkin vielä vähäiseksi", tutkimusprofessori Kristiina Regina Luonnonvarakeskuksesta toteaa.

Aihepiirin osalta tärkeää on ollut myös teemaan liittyvä neuvonta ja tiedotus, jota maaseutuohjelma on osaltaan tukenut.  

Kaksi miestä seisoo traktorin edessä maaseudulla. Miehet katsovat hymyillen tablettitietokonetta.

Peltojen hiilivarastot edelleen laskussa

Maaseutuohjelman ympäristötoimenpiteiden arvioinnissa hyödynnettiin Luonnonvarakeskuksen toteuttamaa valtakunnallista peltojen kemiallisen tilan seurantatutkimusta (VALSE), joka perustuu seurantatietoon yli 600 kohteessa.

Laajamittaisen seurannan tulokset osoittavat peltomaan hiilipitoisuuksien olevan koko maassa edelleen laskusuuntaista. Peltojen hiilipitoisuus on usean vuosikymmenen ajan laskenut noin 0,4 prosentin nopeudella.

"Hiilivarastojen pieneneminen voi johtua osin hajotuksen kiihtymisestä lämpenevän ilmaston myötä", Luonnonvarakeskuksen tutkija Jaakko Heikkinen toteaa. Myös peltomailla aiemmin kasvaneen metsäkasvillisuuden jälkivaikutus selittää laskevaa trendiä.

Luonnonvarakeskus on selvittänyt Manner-Suomen maaseutuohjelman ympäristötavoitteiden kehitystä ja arvioinut ohjelman vaikuttavuutta osana Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014-2020 arviointia.

Loppuraportti

Kansalaistiivistelmä (pdf, 671 kB)

Hiilen määrä peltomaassa. VALSE-tutkimuksen tulokset. Luonnonvarakeskus.  

Lisätietoja

Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus p. 029 532 6474

Jaakko Heikkinen, Luonnonvarakeskus, p. 029 532 6113, ute nimi.su minuk iAΤΤ.luke. if  

Anna Schulman, ylitarkastaja, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162199, ute nimi.su minuk iAΤΤ-mmm. if  

 

Tiedote julkaistu 9.10., tiedotetta muokattu 10.10. klo 16.44. Lisätty lause:

Hiilivarastojen pieneneminen voi johtua osin hajotuksen kiihtymisestä lämpenevän ilmaston myötä, tutkija Jaakko Heikkinen toteaa. Myös peltomailla aiemmin kasvaneen metsäkasvillisuuden jälkivaikutus selittää laskevaa trendiä.

 

Julkaistu: 11.10.2019
Luokat: Politiikka, Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot