Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen -seminaari

Maatalouden ilmastokysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Muuttuvat viljelyolosuhteet, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja kansainväliset velvoitteet muuttavat suomalaista maataloutta väistämättä. Mitä on odotettavissa kansainvälisiltä areenoilta? Minkälaisiin olosuhdemuutoksiin maatalouden oikeastaan tulee reagoida? Onko mahdollista yhtä aikaa saavuttaa hyvää taloudellista tulosta sekä ympäristöhyötyjä? Miten peltojen käyttöä voisi optimoida ja miten nämä toimet vaikuttavat ilmastopäästöihin ja luonnon monimuotoisuuteen.

Aika: maanantai 5.2.2018 klo 09:00 - 13:00
Paikka: Seminaari lähetetään myös suoratoistona netissä. (Tarkemmat ohjeet myöhemmin).

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten pellon käytön optimointi tuo ratkaisuja maatalouden ilmastokysymyksiin. Seminaarin järjestävät OPAL-Life ja Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hankkeet.

Tilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Kutsua saa lähettää edelleen muille mahdollisesti kiinnostuneille.

Ilmoittautuminen tästä linkistä 29.1.2018 mennessä

Ohjelma

09.00–09.30    Kahvitarjoilu

09.30–10.00    Mitä ilmastokeskustelu tarkoittaa Suomen näkökulmasta? Liisa Pietola, MTK

10.00–10.30     Ilmastomuutoksen riskimallinnuksen tuloksia: millaiset ovat tulevaisuuden ilmasto-olosuhteet Suomessa? Taru Palosuo, Luke

10.30–11.00     Keinot tuotannon kestävään tehostamiseen ja satokuilujen kurontaan. Pirjo Peltonen-Sainio, Luke/OPAL

11.00–11.20     Tauko

11.20–11.40     Peltolohkojen käytön optimointi niiden ominaisuuksien perusteella. Mitä peltoja kannattaa viljellä? Lauri Jauhiainen, Luke/OPAL

11.40–12.00     Pellon käytön muutoksilla saavutettavat päästövähennykset. Kristiina Regina, Luke/OPAL

12.00–12.20     Peltolinnuston kannan vaihtelut ja mitä ne kertovat pellon käytön muutoksista. Juha Tiainen, Luke/OPAL

12.20–12.40     Peltojen peruskunnon parantamisen kannattavuus. Riittääkö takaisinmaksuaika? Heikki Lehtonen, Luke/OPAL

12.40–13.00     Loppukeskustelu

13.00     Hankkeiden tarjoama lounas

Ruukin etäseurantapisteessä bonuksena lounaan jälkeen tarjolla Luken tutkijan Timo Lötjösen livealustus, esittely Ruukissa olevasta turvemaiden ilmasto- ja vesistöpäästöjen mittausympäristöstä.

Peltokokeilu

Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona – OPAL-Life

OPAL-Life on vuoden 2015 lopulla Luonnonvarakeskuksessa (Luke) alkanut hanke, jonka tavoitteena on maatalouden ilmastopäästöjen vähentäminen kestävän tehostamisen periaatetta noudattaen. Tämä tarkoittaa maatalouden kehittämistä suuntaan, jossa ympäristöhyödyt, tilan kannattavuus ja tuottavuus sekä sosiaaliset näkökulmat tukevat toisiaan. Hanke toteutetaan Euroopan komission Life-rahoituksella, (LIFE14 CCM/FI/000254). Lisätietoja: http://www.opal.fi/

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) –hanke

Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hanke on valtakunnallinen tiedonvälityshanke, jonka tavoitteena on edistää maaseudun tarpeista lähtevää ilmastotyötä, sekä ilmastonmuutoksen hillintää että ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumista. Hanke tiedottaa käytännönläheisesti ja monipuolisesti ilmastotoimista, jotka auttavat maatiloja varautumaan ilmastonmuutokseen ja edistävät sopeutumiskyvyn tietotaitoa suomalaisilla maatiloilla. Hanke on saanut rahoituksen vuosille 2016-2018 Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (rahoittajana Hämeen ELY-keskus). Lisätietoja: www.ilmastoviisas.fi.

Lisätietoja

Helsinki/OPAL: Jaana Sorvali, anaaj .sorv kul.ΤΤAila e. if  , 050 435 4910

Ruukki/VILMA: Riitta Savikko, ttiir a.sav okki  AΤΤ.luk .e fi , 050 571 4548

Tervetuloa!

Julkaistu: 22.1.2018
Luokat: Tapahtumat, Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot