Biopolttoaineiden kestävyyskriteereissä kehittämisen varaa

Aika: keskiviikko 15.6.2016 klo 12:00 alkaen
Paikka: Aalto-yliopisto, Espoo, Otakaari 4

DI Kati Koponen väittelee 15.6.2016 klo 12 Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulussa, konetekniikan laitoksella, aiheesta Elinkaariarviointiin pohjautuvan päätöksenteon haasteet liittyen EU:n biopolttoaineille asettamiin kestävyyskriteereihin. Väitöskirjan nimi on englanniksi Challenges of an LCA based decision making framework – the case of EU sustainability criteria for biofuels. Väitöskirjan ala on energiatekniikka.

Euroopan unioni on Uusiutuvan energian direktiivissään asettanut 10 %:n tavoitteen uusiutuvan energian käytölle liikenteessä vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteen lisäksi EU on julkaissut kestävyyskriteerit nestemäisille biopolttoaineille. Kriteereihin sisältyy kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmä biopolttoaineiden päästö-vähennyksen määrittämiseen fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. Ainoastaan kestävyyskriteerit täyttävät biopolttoaineet lasketaan mukaan uusiutuvan energian tavoitteisiin ja voivat hyötyä kansallisista tukijärjestelmistä. Kasvihuonekaasulaskenta perustuu elinkaariarviointiin (LCA), jota käytetään usein biopolttoaineiden kestävyyden määrittelyssä.

Tässä väitöskirjassa tutkitaan, miten elinkaariarviointiin perustuva työkalu sopii biopolttoaineisiin liittyvään politiikkasidonnaiseen päätöksentekoon ja mitä haasteita arviointiin liittyy. Vaikka elinkaariarviointia on käytetty laajasti tuotteiden ympäristövaikutusten arviointiin, menetelmään sisältyy edelleen haasteita liittyen esimerkiksi järjestelmärajaukseen, päästöjen allokointiin eri tuotteiden välillä sekä laskentaparametrien määrittelyyn. Kun elinkaariarviointia käytetään poliittisessa päätöksenteossa, tarvittavat yksinkertaistukset voivat lisätä menetelmään liittyviä ongelmia. Väitöstutkimuksen tulokset osoittavat, ettei EU:n laskentamenetelmä yksin riitä biopolttoaineiden ilmastohyötyjen varmistamiseen. Työssä annetaan kriteeristölle useita kehitysehdotuksia.

Vastaväittäjä: Dr. Nigel Mortimer, North Energy Associates Ltd., Iso-Britannia

Valvoja: Professori Sanna Syri, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu

Väitöskirjan verkko-osoite: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6795-7

Väittelijän yhteystiedot: Kati Koponen, puh. 040 4878123, ak ti. enopok nΑT.v tt .f i  

Julkaistu: 7.6.2016
Luokat: Tapahtumat, Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot