Ennustettu ilmastonmuutos Suomessa

Odotettavissa olevia ilmastonmuutoksia Suomessa on arvioitu käyttäen suureesta riippuen 10 - 19 maailmanlaajuista mallia. Laskelmien mukaan ilmasto näyttää muuttuvan enemmän talvella kuin kesällä.

Suomen tulevaa ilmastoa on arvioitu useiden ilmastomallien pohjalta

Tällä verkkosivustolla esitettävät ilmastonmuutosennusteet perustuvat useimmiten 19 maailmanlaajuisella mallilla tehtyihin ilmastokokeisiin. Laskelmat on tehty ACCLIM-hankkeen[1][2] yhteydessä. Joidenkin suureiden tarkastelussa (mm. tuuli) mallien määrä on pienempi. Samoja ilmastomalleja on käytetty myös IPCC:n (2007) 4. arviointiraporttia laadittaessa.[3]

Ilmastonmuutoksen eteneminen riippuu kasvihuonekaasujen maailmanlaajuisista päästöistä. Mallituloksia esitetään yleensä kahdelle kasvihuonekaasuskenaariolle. A2-skenaarion mukaan päästöjen kasvu jatkuu nopeana tulevaisuudessakin, kun taas B1-skenaariossa päästöjen määrä kääntyy laskuun ennen vuosisadan puoliväliä. Joissakin kuvissa esiintyy myös A1B-skenaario, joka edustaa näitten kahden äärivaihtoehdon välimuotoa.

Ilmastonmuutosennusteissa annetaan arvio, kuinka paljon lämpötila, sademäärä tai joku muu ilmastosuure on muuttuva perusjaksoon eli vuosien 1971-2000 keskiarvoon verrattuna. Eri mallien tulosten keskiarvon ohella kerrotaan myös mallien ennustamien muutosten välisistä eroista. Ennusteet ulottuvat vuoden 2100 tienoille.

Suomen ilmasto tulee muuttumaan enemmän talvella kuin kesällä

Suomi sijaitsee alueella, jossa lämpötilan nousun arvioidaan olevan selvästi voimakkaampaa kuin koko maapallon keskimääräinen lämpeneminen. Lisäksi muutokset näyttävät olevan suurempia talvella kuin kesällä. Lämpenemisen ohella sademäärien arvioidaan kasvavan. Suomen ilmaston muutokset ovat kaikissa skenaarioissa lähes samoja noin vuoteen 2040 asti. Vuosisadan jälkipuoliskolla erot kasvavat huomattaviksi kasvihuonekaasujen päästöjen määrästä riippuen.

Lämpötila

 • etenkin talvilämpötilat kohoavat
 • hyvin alhaiset lämpötilat näyttävät harvinaistuvan
 • hellejaksot yleistynevät
 • kaikkein korkeimmat lämpötilat todennäköisesti kohoavat
 • kasvukausi pidentyy ja muuttuu lämpimämmäksi

Sademäärät

 • etenkin talvipuolella vuotta sateet lisääntyvät ja tulevat yhä useammin vetenä
 • rankkasateiden oletetaan voimistuvan enemmän kuin keskimääräisten sateiden
 • talvella ja keväällä pisimmät sateettomat jaksot lyhenevät jonkin verran
 • kesällä poutajaksot saattavat jopa hieman pidentyä

Tuulen nopeus

 • keväällä ja kesällä Suomen tuuli-ilmastossa ei juurikaan näyttäisi olevat odotettavissa muutoksia
 • syksyllä ja talvella tuulet puhaltelisivat tulevaisuudessa aavistuksen verran nykyistä navakammin
 • vaikka muutokset ovat pieniä, ne ovat useimmissa malleissa samansuuntaisia

Lumipeite ja routa

 • lumipeiteaika lyhenee
 • lumen vesiarvo ja paksuus vähenevät
 • routaa on nykyistä vähemmän
 • lauhojen ja sateisten talvien aikana maaperä on usein märkä ja sen kantavuus on huono

Pilvisyys ja aurinngonpaiste

 • talvista tulee pimeämpiä
 • kesällä pilvisyys säilynee suurin piirtein entisellään

Itämeri muuttuu

 • Suomenlahdella vedenkorkeus saattaa kääntyä nousuun ja Perämerellä meri vetäytyy entistä hitaammin
 • Itämeren jääpeite supistuu[4]

 

Lähteet

 1. Jylhä, K., Ruosteenoja, K., Räisänen, J., Venäläinen, A., Ruokolainen, L., Saku, S. ja Seitola, T., Arvioita Suomen muuttuvasta ilmastosta sopeutumistutkimuksia varten, ACCLIM-hankkeen raportti 2009. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15711/2009nro4.pdf?sequence=1
 2. ACCLIM II-hankkeen lyhyt loppuraportti 2011 http://ilmatieteenlaitos.fi/c/document_library/get_file?uuid=f72ce783-0bae-4468-b67e-8e280bec1452&groupId=30106
 3. IPCC 2007 http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/contents.html
 4. The BACC Author Team, 2008: Assessment of Climate Change for the Baltic Sea Basin. Springer Verlag, 474 s. http://www.hzg.de/institute/coastal_research/projects/baltex/bacc_downloads/index.html.en

Tuottajatahot