Maatalous

Suomi on maailman pohjoisin laaja-alaista kasvinviljelyä harjoittava maa, ja maatiloja on maamme jokaisessa maakunnassa. Tämä ei olisi mahdollista ilman ilmastoamme lämmittävää Golf-virtaa ja pitkiä kesäpäiviämme. Pohjoisen sijaintimme huomioon ottaen ilmastomme on yllättävän suotuisa maataloudelle. [1] [2]

Vuonna 2009 maatiloja oli Suomessa kaiken kaikkiaan noin 64 000, joista noin 2/3 oli kasvinviljelytiloja ja vajaa kolmannes kotieläintaloustiloja [3]. Etelä-Suomessa maatalouden tärkein tuotantohaara on viljanviljely. Pohjoista kohti edettäessä kasvaa maitotilojen osuus. Lihantuotanto on naudanlihan tuotantoa lukuun ottamatta keskittynyt Lounais- ja Länsi-Suomeen. Puutarhakasveista omenaa ja avomaan kasviksia kasvatetaan lähinnä Lounais-Suomessa, marjoja Savossa ja kasvihuonekasviksia Pohjanmaalla. [2]

Maatilojen ja etenkin eläintilojen määrä on ollut laskussa EU-jäsenyyden aikana. Eläinten lukumäärät ja peltopinta-alat maatilaa kohden ovat sen sijaan kasvaneet. [2] Muutokset ovat parantaneet maataloutemme tuottavuutta. Ne eivät kuitenkaan ole muuttaneet sitä tosiasiaa, että luonnonolomme eivät Golf-virrasta ja pitkistä kesäpäivistä huolimatta ole yhtä edulliset maataloudelle kuin muun muassa eteläisemmissä EU-maissa, joista on lähtöisin suuri osa Suomeen tuotavista maataloustuotteista. Elinkeinon kannattavuusongelmista kertoo, että yli 40 % suomalaisen maatalouden kokonaistuotosta on erilaisia tukia. [3] Kotimaisesta maataloustuotannosta on ongelmista huolimatta pidetty kiinni. Suomalaisen maatalouden tarpeellisuutta perusteltaessa on vedottu muun muassa tuotannon vastuullisuuteen ja työllistävään vaikutukseen sekä lähellä kuluttujaa tuotetun ruoan ympäristöystävällisyyteen ja jäljitettävyyteen. Reilusti yli puolet Suomessa syödystä ruoasta on maatilojemme tuottamaa. [4]

Lähteet

  1. Peltonen-Sainio, P., Rajala, A. & Seppälä, R.T. 2005. Viljojen kehityksen ja kasvun ABC. Maa- ja elintarviketalous 67. 72 s. http://www.mtt.fi/met/pdf/met67.pdf
  2. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2009. Maatilarekisteri 2008. http://www.maataloustilastot.fi/sites/default/files/maatilarekisteri_2008.pdf
  3. Niemi, J. & Ahlstedt, J. 2010. Suomen maatalous ja maaseutuelinkeinot 2010. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus. 97 s. https://portal.mtt.fi/portal/page/portal/mtt/mtt/julkaisut/suomenmaatalousjamaaseutuelinkeinot/jul110_SM2010.pdf
  4. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto. Kuusi hyvää syytä syödä kotimaista. 21.9.2010 http://www.mtk.fi/maatalous/ruoka/fi_FI/ruoka/

Tuottajatahot