Veckans video

Skogar är betydande kolsänkor i Finland, berättar Pekka Vanhala från SYKE. Video är på finska.

 

 

Hur varmt i din livstid?

Hur varmt i din livstid?

Testa hur varmt ska det bli i din livstid.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metanhalten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

EU:s skogsrikaste länder vädjade till kommissionen

Finland har tillsammans med nio andra skogsländer sänt ett brev till kommissionen. I brevet föreslår länderna att hållbar vård och användning av skog enligt Parisavtalet ska beaktas i EU:s klimatram 2030. EU:s redovisningssystem för markanvändning och skog ska uppmuntra till ett hållbart skogsbruk.

Läs mer

Förhandlingar om genomförandet av Paris klimatavtalet inleds i Bonn

Förhandlingar om detaljerna i genomförandet av Parisavtalet inleds i Bonn i Tyskland den 16–26 maj 2016. I Paris ställde man upp globala mål. I Bonn inleds förhandlingar bl.a. om hur att övervaka vilka framsteg länderna gör och hur femårsöversynen av klimatåtgärderna ska genomföras i praktiken.

Läs mer

Energieffektivitetsavtalen för 2017–2025 träder i kraft

Nästa år träder fyra nya energieffektivitetsavtal för åren 2017–2025 i kraft i Finland. Avtalen är en viktig del av Finlands energi- och klimatstrategi. Finland är ett av de få europeiska länder där ett frivilligt avtalsförfarande bringar bra resultat och utgör som en konkret del av det finländska arbetet för att stävja klimatförändringen.

Läs mer

Finland undertecknar Parisavtalet 22.4.

Tiotals statsöverhuvud, statsministrar och ministrar från hela världen samlas i FN:s högkvarter i New York för undertecknande av klimatavtalet som godkändes i december i Paris. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknar avtalet för Finlands del.

Läs mer

Ny chefsförhandlare i klimatfrågor har utnämnts

Outi Honkatukia har utnämnts till tjänsten som chefsförhandlare i klimatfrågor. Chefsförhandlaren ansvarar för förberedelserna i Finland inför internationella klimatförhandlingar och för beredningen av Finlands ståndpunkter. Hon också deltar i förhandlingarna i EU och FN.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista