Veckans video

Förändrade översvämningsrisker på grund av klimatförändringen. Noora Veijalainen från SYKE intervjuad. Video är på finska.

 

 

Hur varmt i din livstid?

Hur varmt i din livstid?

Testa hur varmt ska det bli i din livstid.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metanhalten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

Exceptionellt varmt år i mellersta och norra Lappland

Enligt Meteorologiska institutets statistik var år 2016 varmare än normalt i hela landet. Temperaturavvikelsen var i jämförelse med långtidsmedelvärdet i landets södra delar knappt en grad och i Lappland knappt två grader. År 2016 kommer att bli ihågkommet bland annat för den varma våren och den regniga vintern.

Läs mer

Nya scenarier för klimatförändringen i Finland har publicerats

Beräkningarna över det framtida klimatet i Finland har uppdaterats enligt resultaten av den senaste generationens klimatförändringsmodeller. Medeltemperaturen i Finland stiger nästan två gånger så snabbt som medeltemperaturen för hela jorden. I jämförelse med den föregående generationen förutspår nya modellerna att somrarna kommer att vara ännu något varmare. Uppskattningarna av nederbördsmängderna har inte förändrats mycket.

Läs mer

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt

För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. Klimatförändringen kan leda till förändringar i de extrema väderfenomenens intensitet och frekvens. Förberedelser inför dem är därmed en del av anpassningen till klimatförändringen. Forskningsprojektet ELASTINEN hade som mål att stärka förmågan att hantera väder-, ekonomi- och klimatrisker. Inom ramen för projektet skapades en helhetsbild av hanteringen av väder- och klimatrisker och bedömdes olika sätt att främja hanteringen av riskerna inom olika branscher.

Läs mer

Finland ratificerade klimatavtalet från Paris

Finland har anslutit sig till den skara av länder som ratificerat klimatavtalet från Paris. Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet den 11 november 2016. Ratifikationsinstrumentet för Finlands del överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York den 14 november. Hittills har 110 parter som sammanlagt står för cirka 77 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, inklusive Finland, ratificerat Parisavtalet.

Läs mer

Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och nästan hälften av de övriga miljökonsekvenserna av vår konsumtion. Det krävs ingen matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, eftersom små val har en stor påverkan. Var och en kan börja med att äta mer grönsaker och vegetabiliskt protein och unvika matsvinn.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista