Veckans video

Regleringen av sjöar måste anpassas efter det förändrade klimatet, berättar Tanja Dubrovin från SYKE. Video är på finska.

 

 

Hur varmt i din livstid?

Hur varmt i din livstid?

Testa hur varmt ska det bli i din livstid.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metanhalten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

Nordiska perspektiv på klimatutmaningarna i jordbruket

Det förändrade klimatet innebär utmaningar för matproduktionen också i Norden. Nordic Agriculture facing Climate Change -seminaren samlade nordiska experter för att jämföra olika länders mål och metoder för att jordbruket ska kunna anpassas till förändringen och växthusgasutsläppen minskas.

Läs mer

Finland stöder en reform av EU:s utsläppshandel

Vid ett möte för EU:s miljöministrar den 20 juni diskuterades en reform av EU:s utsläppshandelsdirektiv. Ändringarna gäller i huvudsak arrangemangen inför utsläppshandelns fjärde period (2021–2030). De centrala frågorna är koldioxidläckaget, den gratis tilldelningen av utsläppsrätter samt de fonder som stöder systemet.

Läs mer

Allmänheten har möjlighet att delta i beredningen av energi- och klimatstrategin

Det basscenario fram till 2030 som ingår i regeringens energi- och klimatstrategi har nu färdigställts. Arbets- och näringsministeriet och de andra ministerierna håller på och bereder strategin, som ska bli klar mot slutet av hösten.Allmänheten ges möjlighet att delta i beredningen av strategin.

Läs mer

Energistrategin får också ett scenario där andelen förnybara energikällor är 100 %

Vid i samband med energi- och klimatstrategin utarbetas också ett scenario som sträcker sig ända till år 2050 och baserar sig hundraprocentigt på förnybar energi, konstaterade näringsminister Olli Rehn när han tog emot rapporten om vad Paris klimatavtal menar för Finland’s energi- och klimatpolitik. Rapporten var beställd av Sitra.

Läs mer

EU:s skogsrikaste länder vädjade till kommissionen

Finland har tillsammans med nio andra skogsländer sänt ett brev till kommissionen. I brevet föreslår länderna att hållbar vård och användning av skog enligt Parisavtalet ska beaktas i EU:s klimatram 2030. EU:s redovisningssystem för markanvändning och skog ska uppmuntra till ett hållbart skogsbruk.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista