Veckans video

Klimatförändringen förbättrar övervintring av trädgårdsväxter, berättar Mikko Laapas från Meteorologiska institutet. Video är på finska.

 

 

Hur varmt i din livstid?

Hur varmt i din livstid?

Testa hur varmt ska det bli i din livstid.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metanhalten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och nästan hälften av de övriga miljökonsekvenserna av vår konsumtion. Det krävs ingen matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, eftersom små val har en stor påverkan. Var och en kan börja med att äta mer grönsaker och vegetabiliskt protein och unvika matsvinn.

Läs mer

Parisavtalet träder i kraft i början av november

Parisavtalet träder i kraft när minst 55 parter som står för minst 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser ratificerar avtalet. Det realiserades då bland annat EU och Kanada överlämnade sina ratifikationsinstrument. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåddes, det vill säga den 4 november 2016.

Läs mer

Kampanjen för minskad energiförlust inleds

Kampanjen för minskad energiförlust inleds under ledning av miljöministeriet. Under kampanjen utmanas husbolag i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning. Husbolagen kan ladda ner avgiftsfria expertråd på adressen www.energiahukka.fi. Husbolag kan spara pengar med minskad energiförlust och det gagnar också klimatet.

Läs mer

Nya rekommendationer för användningsområden för tallfröplantager

Vid fastställandet av de nya användningsområdena har Naturresursinstitutet tagit hänsyn till den förbättring av tillväxtförhållandena som orsakats av klimatförändringen. Områdenas gränser flyttas något längre norrut än tidigare. De nya gränserna har definierats med hjälp av modeller som ger prognoser av hur tallarna ska trivas i olika klimat.

Läs mer

Markmodeller till hjälp inom klimatarbetet

Enligt en nyligen utförd studie kan man dock bättre förutspå kollagren i marken och deras förändringar genom att inkludera inverkan av såväl näringshalten i marken som jordartens sammansättning i modellerna. Det är viktigt att kunna förutspå koldioxidflödet från marken till atmosfären för att kunna fatta bättre beslut om skogsvårdslösningar för att motverka klimatförändringen.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista