Veckans video

Havsisens rörelser i Antarktiska oceanen är långsammare än i klimatmodeller, berättar Petteri Uotila från Meteorologiska Institutet. Video är på finska.

 

 

Klimatförändring i Finland

Förväntad klimatföränd­ring i Finland

Klimatet förändras mer på vintern än på sommaren.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

 

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metan­halten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

Regeringen har godkänt en klimatpolitisk plan på medellång sikt

Regeringen godkände den 14 september 2017 en klimatpolitisk plan på medellång sikt, ”Vägen till en klimatsmart vardag”, som ska gälla fram till 2030. Planen anger vilka metoder som behövs för att utsläppen av växthusgaser ska minska inom den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, uppvärmning och avfallshantering. Planen ges som en redogörelse till riksdagen, som ska börja behandla ärendet i höst.

Läs mer

De internationella klimatförhandlingarna fortsätter

Förhandlingarna under FN:s klimatkonvention fortsätter i Bonn i Tyskland den 8–18 maj 2017. Fokus är att påskynda verkställandet av Parisavtalet. Tyngdpunkten ligger på att utveckla uppföljningen av utsläppsminskningsåtgärderna och deras transparens och jämförbarhet som ett steg mot den första halvtidsutvärderingen av Parisavtalet 2018.

Läs mer

Berätta din åsikt om den klimatpolitiska planen på medellång sikt

Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till klimatpolitisk plan på medellång sikt. Utlåtanden kan lämnas via webbtjänsten utlåtande.fi fram till den 31 maj 2017. Den klimatpolitiska planen har nu utarbetats för första gången och den presenterar hur klimatförändringen ska begränsas i den sektor som inte omfattas av utsläppshandeln, dvs. trafik, jordbruk, uppvärmning av byggnader och avfallshantering.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista