Veckans video

Klimatförändringen kommer att minska på istäcket i Östersjön, berättar Anna Luomaranta från Meteorologiska institutet. Video är på finska.

 

 

Hur varmt i din livstid?

Hur varmt i din livstid?

Testa hur varmt ska det bli i din livstid.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metanhalten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

Väder- och klimatrisker bör hanteras effektivt

För att upprätthålla ett välfungerande och säkert samhälle krävs det att man aktivt förbereder sig för extrema väderfenomen. Klimatförändringen kan leda till förändringar i de extrema väderfenomenens intensitet och frekvens. Förberedelser inför dem är därmed en del av anpassningen till klimatförändringen. Forskningsprojektet ELASTINEN hade som mål att stärka förmågan att hantera väder-, ekonomi- och klimatrisker. Inom ramen för projektet skapades en helhetsbild av hanteringen av väder- och klimatrisker och bedömdes olika sätt att främja hanteringen av riskerna inom olika branscher.

Läs mer

Finland ratificerade klimatavtalet från Paris

Finland har anslutit sig till den skara av länder som ratificerat klimatavtalet från Paris. Republikens president Sauli Niinistö ratificerade avtalet den 11 november 2016. Ratifikationsinstrumentet för Finlands del överlämnades till FN:s generalsekreterare i New York den 14 november. Hittills har 110 parter som sammanlagt står för cirka 77 procent av de globala utsläppen av växthusgaser, inklusive Finland, ratificerat Parisavtalet.

Läs mer

Kampanjen Ta det lugnt påminner om miljövänliga val

Miljökonsekvenserna av våra matvanor är betydande – en femtedel av de klimatkonsekvenser och nästan hälften av de övriga miljökonsekvenserna av vår konsumtion. Det krävs ingen matrevolution för att övergå till mera miljövänliga matvanor, eftersom små val har en stor påverkan. Var och en kan börja med att äta mer grönsaker och vegetabiliskt protein och unvika matsvinn.

Läs mer

Parisavtalet träder i kraft i början av november

Parisavtalet träder i kraft när minst 55 parter som står för minst 55 procent av de globala utsläppen av växthusgaser ratificerar avtalet. Det realiserades då bland annat EU och Kanada överlämnade sina ratifikationsinstrument. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåddes, det vill säga den 4 november 2016.

Läs mer

Kampanjen för minskad energiförlust inleds

Kampanjen för minskad energiförlust inleds under ledning av miljöministeriet. Under kampanjen utmanas husbolag i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning. Husbolagen kan ladda ner avgiftsfria expertråd på adressen www.energiahukka.fi. Husbolag kan spara pengar med minskad energiförlust och det gagnar också klimatet.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista