Veckans video

Regleringen av sjöar måste anpassas efter det förändrade klimatet, berättar Tanja Dubrovin från SYKE. Video är på finska.

 

 

Hur varmt i din livstid?

Hur varmt i din livstid?

Testa hur varmt ska det bli i din livstid.

Öppna

 
Växthusgaser vid Pallas

Växthusgaser vid Pallas

Undersök hur atmosfärens koldioxid- och metanhalten har förändrats.

Öppna

Aktuellt

Nya rekommendationer för användningsområden för tallfröplantager

Vid fastställandet av de nya användningsområdena har Naturresursinstitutet tagit hänsyn till den förbättring av tillväxtförhållandena som orsakats av klimatförändringen. Områdenas gränser flyttas något längre norrut än tidigare. De nya gränserna har definierats med hjälp av modeller som ger prognoser av hur tallarna ska trivas i olika klimat.

Läs mer

Markmodeller till hjälp inom klimatarbetet

Enligt en nyligen utförd studie kan man dock bättre förutspå kollagren i marken och deras förändringar genom att inkludera inverkan av såväl näringshalten i marken som jordartens sammansättning i modellerna. Det är viktigt att kunna förutspå koldioxidflödet från marken till atmosfären för att kunna fatta bättre beslut om skogsvårdslösningar för att motverka klimatförändringen.

Läs mer

Också Finland ska införa EU:s system för kompensering av kostnader för utsläppshandeln

Avsikten är att industri som förbrukar mycket el ska få statligt stöd under åren 2017−2021. Stödet ska kompensera en del av de kostnader som utsläppshandeln medför för företagen på grund av att priset på en utsläppsrätt höjer elpriset. Stödet ingår i den regeringsproposition med förslag till lag om kompensering av indirekta kostnader för utsläppshandeln som statsrådet lämnade till riksdagen den 15 september 2016.

Läs mer

Skogarna binder växthusgaser effektivt

År 2014 band skogarna i Finland sammanlagt 27,7 miljoner ton växthusgaser som värmer atmosfären. Skogarna utgjorde således en betydande sänka för växthusgaser.

Läs mer

Mängden miljögifter i Lappland är liten, klimatförändringen och nya kemikalier utgör en risk

I Finska Lappland finns det bara små mängder miljögifter i luften, vattnet och organismerna. Enligt rapporten uppföljningsinformation behövs, eftersom nya kemikalier och klimatförändringen ökar risken för fjärrtransport och ökning av övrig kemikaliebelastning. I rapporten har man samlat ett antal förslag till åtgärder att hantera riskerna.

Läs mer

Fler nyheter i nyhetsarkivet! Öppna Ajankohtaista