Kontaktuppgifter

Ta modigt kontakt om du har frågor eller utvecklingsidéer i anslutning till Klimatguiden.

Vi hoppas att också forskningsinstitut och forskare kontaktar oss om de är intresserade av att producera innehåll för portalen! 

Kontakter per e-post:

liΤΤA ofni ma ots -o .sap fi 

Kontakter per telefon:

Meteorologiska institutet, tfn +358 29 539 1000

Vetenspapsredaktör Sanna Luhtala

Vetenskapsredaktör Tiina Ervasti

Forskare Juha A. Karhu

 

Finlands Miljöcentral (SYKE), tfn +358 29 525 1000

Forskare Kirsi Mäkinen

Forskare Hanna Mela

 

Gruppen för urbana och regionala studier (YTK) vid Aalto-universitetet

Forskare Simo Haanpää

tfn +358 50-512 4557

8.6.2017 (Uppdaterad)