Suomen mennyttä ja tulevaa ilmastoa voit tarkastella karttojen ja käyrien avulla.

Kartoilla esitetään ilmakehämalleilla laskettuja valitun sääparametrin ja päästöskenaarion 30-vuotisia vuosi- tai kuukausikeskiarvoja. Vasemmassa kartassa on nykyinen ja oikeassa tulevaisuuden ilmasto. Käyräikkunan vihreä ja oranssi laatikko kertovat karttojen ajanjakson. Oikeanpuoleisen kartan ajanjakso vaihtuu käyräikkunasta klikkaamalla.

Käyrät näyttävät sääparametrin arvoja valitulta paikkakunnalta. Sininen käyrä perustuu säähavaintoihin ja punainen ja vihreät ilmastomalleilla laskettuihin ennusteisiin.

Lisää ohjeita ja termien selityksiä