Lappi - meret, suot ja tunturit vaikuttavat ilmastoon

Lappi on Suomen suurin maakunta. Se käsittää lähes kolmasosan koko maan pinta-alasta. Alue on ilmastollisestikin hyvin laaja, siksi maakunnan ilmasto esitellään kolmessa artikkelissa, jotka käsittelevät Etelä-, Keski- ja Pohjois-Lappia. [1]

Etelä-Lapin ilmastossa on sekä merellisiä että mantereisia piirteitä. Keski-Lapissa on puolestaan mantereinen ilmasto, johon vaikuttavat erityisesti laajat suo- ja vesistöalueet.  Pohjois-Lapin tunturialueen ilmasto on valtaosin hyvin mantereista, mutta paikoin siihen vaikuttaa myös Jäämeri.

 

7.6.2013 (Päivitetty)

Lähteet

  1. Kersalo, J. & Pirinen, P. 2009. Suomen maakuntien ilmasto. Ilmatieteen laitos, Helsinki. Ilmatieteen laitoksen raportteja 2009:8. 185 s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15734/2009nro%208.pdf?sequence=1

Tuottajatahot