Viikon video

Motiva Oy: Kunta alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 tuloksia.

Kysyilmastosta.fi-palvelu

Ilmastonmuutos haltuun -kampanja

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Hinku-verkosto

Ilmastopaneeli

 

Merenpinta nousee 28-110 vuosisadan loppuun mennessä verrattuna jaksoon 1986-2005

IPCC-infografiikat

 

 

Tutustu IPCC-raporttien tulosten pohjalta tehtyihin infografiikoihin.Avaa

 
Iloiset kasvishahmot

Ilmasto­ystävällinen ruokavalio

 

Ruokavaliolla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

 

Avaa

 

 

Ajankohtaista

Kasvihuonekaasuinventaario: pieniä muutoksia maatalouden ja LULUCF-sektorin vuoden 2018 päästöihin ja poistumiin ennakkotuloksiin verrattuna

Vuonna 2018 Suomen maataloussektorin päästöt olivat 6,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.). LULUCF-sektorin eli maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden nielu oli 10,3 miljoonaa CO2-ekv. Maataloussektorin päästöt ja LULUCF-sektorin nielu ovat hieman suuremmat verrattuna joulukuussa 2019 julkaistuihin ennakkotietoihin.

Lue lisää

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2018 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 56,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Luku ei sisällä maankäytön, maakäytön muutoksen ja metsätalouden eli niin sanotun LULUCF-sektorin aiheuttamia päästöjä. Vuoden 2018 päästöt olivat 14,8 miljoonaa tonnia pienemmät kuin vertailuvuonna 1990. Kokonaispäästöt (pois lukien LULUCF-sektori) pysyivät lähes ennallaan verrattuna joulukuussa 2019 julkistettuun ennakkotietoon.

Lue lisää

Tutkijoiden yllätykseksi leuto talvi pienensi järven hiilikuormaa

Helsingin ja Itä-Suomen yliopistojen tutkimus paljastaa leudon talven vähentävän järven hiilikuormaa merkittävästi, jolloin järven kautta kulkee vähemmän kasvihuonekaasuja ilmakehään ja meriin. Tutkimuksessa selvisi, että järveen kulkeutuneen hiilen määrä oli normaalitalvena puolitoistakertainen verrattuna leutoon talveen.

Lue lisää

Kuntien ja alueiden ilmastohankkeille yli 600 000 euroa

Ympäristöministeriön Kuntien ilmastoratkaisut -ohjelma on päättänyt avustaa yhteensä 640 000 eurolla 14 hanketta, jotka tähtäävät kuntien ja alueiden ilmastotyön vauhdittamiseen. Haun teemoina olivat kuntaorganisaation sisäinen ilmastojohtaminen, yritysyhteistyö sekä kuntalaisten ilmastotyön edistäminen.

Lue lisää

Korjausrakentamisen strategian tavoitteena on vähentää rakennuskannan päästöjä 90 prosenttia 2050 mennessä

Suomen pitkän aikavälin korjausrakentamisen strategia on valmistunut. Strategia koskee vuoden 2020 alkuun mennessä valmistuneita asuin- ja palvelurakennuksia, joita on yhteensä 1,4 miljoonaa. Sen tavoitteeksi on asetettu vähentää rakennusten hiilidioksidipäästöjä vuoden 2020 alusta 90 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Strategia on osa vuonna 2018 voimaan tulleen rakennusten energiatehokkuusdirektiivin toimeenpanoa.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista