Viikon video

Lehtialaindeksillä on suuri vaikutus maanpinnan heijastavuuteen. Haastateltavana Terhikki Manninen, Ilmatieteen laitos.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Skenaarioita ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Skenaarioita ilmaston­muutoksen vaikutuksista

Tarkastele nyt myös maa­ekosysteemimuutoksia.

Avaa

 
Heinäpaaleja

Suomen maatalous voi sopeutua

 

 

Maataloudessa on monia keinoja sopeutua ilmaston­muutokseen.

 

 

Avaa

! Uudet IPCC:n kasvihuonekaasujen inventaario-ohjeet: ilmoittaudu kommentoijaksi. Anna asiantuntijan näkemyksesi ”2019 Refinement” menetelmäraportin luonnoksesta. Ilmoittaudu kommentoijaksi heti (viimeistään 4. helmikuuta) – kommentointi tapahtuu 4.12.2017–11.2.2018.

Lue lisää ja ilmoittaudu IPCC:n sivuilla

Ajankohtaista

Maaperästä ratkaisu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi?

Ilmatieteen laitoksen, Baltic Sea Action Groupin ja Sitran yhteisessä Carbon Action -pilottiprojektissa yhdistetään huippututkimus ja yhteistyö viljelijöiden kanssa. Hankkeessa kehitetään ja tutkitaan keinoja nopeuttaa hiilen sitomista maaperään, todentaa hiilen sitominen tieteellisesti sekä tuoda ilmastoystävällisiä viljelykäytäntöjä maatiloille Suomessa. Maaperässä nähdään tärkeänä ratkaisuna myös Itämeren suurimpien ravinnepäästöjen taltuttamiseen.

Lue lisää

Hakkuiden vaikutus maaperän hiilivarastoon on huomioitu kasvihuonekaasuinventaariossa

Maanmuokkauksen ja avohakkuun vaikutus maaperän hiilivarastoon on huomioitu kasvihuonekaasuinventaariossa siitä lähtien, kun laskentajärjestelmä kehitettiin. Metsän ikä ja kasvunopeus vaikuttavat siihen, minkä kokoisia maaperän päästöt tai nielut ovat. Avohakkuualalla ja nuoressa taimikossa maaperä on hiilen lähde, vaikka maata ei olisi muokattu. Maaperän hiilivarasto kasvaa nopeimmin hyväkasvuisissa keski-ikäisissä metsissä.

Lue lisää

Näyttely esittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin luontoon

ke 13.9. - pe 31.8., Viikin ympäristötalo

Näyttely lmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä? esittelee laajasti tutkimustuloksia ilmaston lämpenemisen tämänhetkisistä vaikutuksista eläimiin ja kasveihin. Visuaalinen ja vuorovaikutteinen näyttely on suunniteltu opetukselliseksi. Se perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja antaa myös käytännön esimerkkejä tavoista, joilla jokainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Lue lisää

Pariisin ilmastosopimuksen säännöstön laatiminen eteni Bonnissa

Juuri päättynessa YK:n ilmastokokouksessa Bonnissa neuvoteltiin Pariisin sopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista. Eteneminen neuvottelukysymyksissä oli epätasaista. Sopu saatiin Pariisin sopimuksen viisivuotisarviointien alustavista elementeistä, mutta hankaliksi kysymyksiksi osoittautuivat päästöjen ja niiden vähentämisen raportointi ja seuranta. Keskeinen kiistakysymys oli lisäksi ilmastotoimien rahoitus.

Lue lisää

Suomi ja yli 20 muuta maata perustivat Irti hiilestä -liittouman

Suomi on perustanut yhdessä Kanadan, Iso-Britannian sekä yli 20 muun kumppanimaan ja -osavaltion kanssa Powering Past Coal -liittouman. Se kannustaa hallituksia, yritysmaailmaa ja eri organisaatioita luopumaan nopeasti perinteisestä hiilivoimasta. Allianssi julkistettiin torstaina 16.11.2017 Bonnin ilmastokokouksen yhteydessä. Suomessa valmistellaan parhaillaan kivihiilen energiakäytön kieltävää lakiesitystä.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista