Viikon video

Yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikenteen päästöihin. Haastateltavana Mika Ristimäki, SYKE.

Klimaatti uutiskirje ilmastonmuutoksesta

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HINKU Kohti hiilineutraalia kuntaa

Ilmastopaneeli

 

Kuinka lämmintä elinaikanasi?

Kuinka lämmintä elinaikanasi?

Testaa, kuinka paljon ilmasto lämpenee sinun elinaikanasi.

Avaa

 
Kunnat ja kuntalaiset

Mitä kunta voi tehdä?

Tietoa, vinkkejä ja esimerkkejä kuntien ilmastotyöhön toimialakohtaisesti.

Avaa

Ajankohtaista

Suo, kuokka – ja ilmastovaikutukset

Soiden kuivaus ja muokkaus lisäävät kasvihuonekaasupäästöjä. Uusi tutkimus osoittaa, että maatalouskäyttöön otetuilla soilla on suuri lämmitysvaikutus. Ojitettujen suometsien ilmastovaikutukset ovat epävarmempia ja vaihtelevat suotyypin mukaan.

Lue lisää

Hiilineutraalisuuden pullonkaulat auki asiantuntijoiden, yritysten ja kiinteistöjen omistajien yhteistyöllä

Uudessa hankkeessa tutkitaan hiilineutraalisuuden tiellä olevia esteitä ja etsitään konkreettisia ratkaisuja. Hankkeen taustalla on havainto, että tieto ja tuet eivät yksin riitä kannattavienkaan investointien käynnistämiseen. Mukaan toivotaan sekä kuntia että yrityksiä.

Lue lisää

Euroopan metsät nuorempia kuin 1950-luvulla hiilivaraston kasvusta huolimatta

Terhi Vilénin väitöstutkimuksessa todetaan, että vaikka puuston tilavuus ja niiden hiilivarastot ovat kasvaneet, vanhojen metsien osuus on laskenut Euroopassa. Hiilidynamiikan ja hiilitaseen entistä parempi arviointi on tarpeen, jotta metsiä saadaan tehokkaasti hyödynnettyä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

Lue lisää

Energiakaasut tulevaisuuden polttoaine

Energiakaasuista toivotaan fossiilisten polttoaineiden korvaajaa tuuli- ja aurinkosähkön rinnalle. Ympäristöedut ovat huomattavat ja kaasuja voidaan hyödyntää esimerkiksi lämmöntuotannossa ja sähkön pientuotannossa. Energiakaasujen käytön arvioidaan lisääntyvän niin Suomessa kuin globaalistikin.

Lue lisää

Ekopaastossa yksittäisen ihmisen teoilla on merkitystä

Kotitalouksien kulutuksella on merkitystä, sillä yksityinen kulutus muodostaa lähes 70 prosenttia Suomen hiilijalanjäljestä. Ajanjaksolla 18.2.-4.4.2015 vietettävä ekopaasto on kannustanut monia pohtimaan omia arkipäivän valintojaan.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista