Viikon video

Motiva Oy: Kunta alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 tuloksia.

Kysyilmastosta.fi-palvelu

Ilmastonmuutos haltuun -kampanja

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Hinku-verkosto

Ilmastopaneeli

 

Merenpinta nousee 28-110 vuosisadan loppuun mennessä verrattuna jaksoon 1986-2005

IPCC-infografiikat

 

 

Tutustu IPCC-raporttien tulosten pohjalta tehtyihin infografiikoihin.Avaa

 
Ydinvoimala

Ydinvoima on vähäpäästöistä energiaa

 

Ydinvoimalla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita sähköntuotannossa.

 

 

Avaa

 

 

Ajankohtaista

Uusi päästölaskentajärjestelmä kaikille Suomen kunnille – päästövähennys keskimäärin 15 prosenttia vuodesta 2005

Ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. SYKE on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2017. Päästöt on laskettu ensimmäistä kertaa kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Jatkossa tulokset päivitetään vuosittain.

Lue lisää

Kohti ilmastoviisasta suojelualuesuunnittelua

Ilmastonmuutos vaikuttaa yhä enemmän suojelualueiden olosuhteisiin, lajeihin ja luontotyyppeihin. Tämä ilmenee SYKEn vetämän Suojelualueverkosto muuttuvassa ilmastossa (SUMI) -hankkeen tuloksista. Ilmastoviisas luonnonsuojelusuunnittelu pohjautuu tietoon siitä, millä alueilla ilmasto muuttuu voimakkaimmin, mitkä suojelualueet, lajit ja elinympäristöt ovat haavoittuvimpia muutokselle ja miten muutokseen voidaan sopeutua.

Lue lisää

Väitös: Metsänhoitosuunnitelmat ja päästöjen kehitys ovat suurimmat epävarmuuksien lähteet, kun arvioidaan Suomen metsien tilaa tulevaisuudessa

Jarmo Mäkelä selvitti väitöstyössään, kuinka merkittäviä eri epävarmuuslähteet ovat, kun arvioidaan metsäekosysteemien tulevaisuutta Suomessa. Suurimmiksi epävarmuuslähteeksi nousivat metsänhoitosuunnitelmat ja päästöskenaariot eli kasvihuonekaasupäästöjen kehitys. Näitä seurasivat ilmastomuuttujat ja mallien sisäinen epävarmuus.

Lue lisää

Suojelualueiden pienilmasto muuttuu voimakkaasti

Suomen luonnonsuojelualueiden pienilmasto on muuttumassa. Sekä kesän että talven lämpöolojen ennustetaan muuttuvan voimakkaasti vuosisadan loppuun mennessä. Kasvukauden aikaisen lämpösumman muutosnopeus tulee olemaan suurin Etelä-Suomen alavilla suojelualueilla. Toisaalta nykyisenkaltaisen talvi-ilmaston ennustetaan häviävän kokonaan monilta suojelualueilta Pohjois-Suomessa. Ilmastonmuutoksen vaikutusten hillitsemiseksi tarvitaan ilmastoviisasta suojelualueverkoston suunnittelua ja kehittämistä.

Lue lisää

Syyt arktisen alueen vihertymiseen ovat mutkikkaampia ja vaihtelevampia kuin aiemmin arveltiin

Pohjoisamerikkalaisten ja eurooppalaisten tutkijoiden ryhmä on satelliittikuvien kautta havainnut, että arktisten alueiden vihertyminen johtuu muustakin kuin vain tundrakasvien reagoinnista maaperän lämpenemiseen. Satelliitit ovat tallentaneet muutoksia muun muassa lumen sulamisen ajankohdassa ja maaston kosteudessa. Muutokset kasvillisuudessa muuttavat tasapainoa maahan vangitun hiilen ja sen ilmakehään vuotamisen välillä.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista