Tapahtumat

Tästä osiosta löydät tietoja ilmastonmuutokseen liittyvistä tapahtumista, kuten seminaareista ja webinaareista. Tänne on koottu suomalaisten tutkimuslaitosten, yliopistojen, ministeriöiden sekä muun julkishallinnon tapahtumatiedotteita.

1 2 3 4 > »

Kuntien ilmastojohtamisen reseptikirja julkaistaan 5.2.2020

ke 5.2. 12:30 - 16:00, Keskustakirjasto Oodi, Maijansali

Motivan #ilmastojohtajat-hankkeessa on kehitetty vertaisarvioinnin pohjalta vähähiilisyyden johtamisen reseptikirja. Ilmastojohtamisen reseptikirja tarjoilee kuntatoimijoille parhaat käytännöt, joilla vähähiilisyys tuodaan osaksi kunnan johtamista ja päätöksentekoa. Ilmastojohtamisen reseptit julkaistaan kaikkien kuntien käyttöön Parhaat reseptit kuntien ilmastojohtamiseen -tilaisuudessa 5.2.2020. Tilaisuuden järjestävät Motiva ja Ympäristötiedon foorumi.

Lue lisää

Naudat, ilmasto ja ympäristö -seminaari

ti 21.1. 09:00 - 17:00, Helsingin keskuskirjasto Oodi, Maijansali

Seminaari tarjoaa mahdollisuuden lisätä ymmärrystä kotimaisesta maidon- ja naudanlihantuotannosta sekä siitä, miten maidon- ja naudanlihantuotanto vaikuttavat ympäristöön ja ilmastoon. Tutkijat ja maanviljelijät esittelevät ratkaisuja päästöjen ja ympäristövaikutuksen vähentämiseen jo alkutuotannossa. Iltapäivä huipentuu paneelikeskusteluun, jossa päivän teemoja vedetään yhteen. Myös yleisö pääsee ottamaan kantaa ja osallistumaan keskusteluun.

Lue lisää

Väitös: Ilmastonmuutoksen terveysriskeihin on varauduttava myös Suomessa

ke 21.11. 12:00, Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus, Chemicum-rakennus

Kuumuus lisää riskiä kuolla enemmän kuin kylmyys. Auringonvalo ja ilmanpaine puolestaan vaikuttavat itsetuhoisuuteen. Nämä tiedot käyvät ilmi tutkija Reija Ruuhelan väitöstutkimuksesta, jonka tulokset voivat auttaa esimerkiksi terveydenhuoltoa varautumaan sään aiheuttamiin riskeihin.

Lue lisää

Kansalaisille suunnattu viestintäkampanja ilmastonmuutokseen sopeutumisen keinoista käynnistyy

Ilmastonmuutos vaikuttaa monella tavalla meidän arkeemme. Ilmastonmuutos haltuun – Ennakoi, varaudu, sopeudu -viestintäkampanja jakaa tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta sekä innostaa kansalaisia kehittämään ratkaisuja ilmastonmuutoksen tuomiin haasteisiin. Kampanja näkyy sosiaalisessa mediassa tunnuksilla #ilmastonmuutoshaltuun ja #hyvänsäänaikana.

Lue lisää

Pellon käytön optimoinnilla ratkaisuja ilmastonmuutokseen -seminaari

ma 5.2. 09:00 - 13:00, Tieteiden talo, Helsinki tai Etäseurantapiste Luken Ruukin toimipaikka tai suoratoistona netissä

Maatalouden ilmastokysymyksiin tarvitaan ratkaisuja. Muuttuvat viljelyolosuhteet, lisääntyvät sään ääri-ilmiöt ja kansainväliset velvoitteet muuttavat suomalaista maataloutta väistämättä.Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan, miten pellon käytön optimointi tuo ratkaisuja maatalouden ilmastokysymyksiin. Seminaarin järjestävät OPAL-Life ja Ilmastoviisaita ratkaisuja maaseudulle (VILMA) -hankkeet.

Lue lisää

Näyttely esittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia Lapin luontoon

ke 13.9. - pe 31.8., Viikin ympäristötalo

Näyttely lmastonmuutos Lapin luonnossa – Mitä me voimme tehdä? esittelee laajasti tutkimustuloksia ilmaston lämpenemisen tämänhetkisistä vaikutuksista eläimiin ja kasveihin. Visuaalinen ja vuorovaikutteinen näyttely on suunniteltu opetukselliseksi. Se perustuu tuoreeseen tutkimustietoon ja antaa myös käytännön esimerkkejä tavoista, joilla jokainen voi pienentää omaa hiilijalanjälkeään.

Lue lisää

Väitös: Jään liikkeellä on tärkeä rooli merijääpeitteen muutosten takana

to 9.11. 12:00, Ilmatieteen laitos

Arktisen merijään pelittävyys on pienentynyt, minkä lisäksi sen paksuus ja ikä on ovat alentuneet huomattavasti. Jään keskipaksuus on alentunut jopa metrillä. Siihen on vaikuttanut merkittävästi jään kiertoliike. Jääkenttä ei liiku yhtenäisenä laattana vaan hajoaa erikokoisiksi lautoiksi. Jääkentän liikkumiseen vaikuttaa ilman lämpötila. Tutkija Annu Oikkonen on väitöskirjassaan tutkinut merijään dynamiikkaa ja sen osuutta merijään määrän ja ominaisuuksien kehitykseen.

Lue lisää

Väitös: Metsäpalot ja tykkylumi uhkaavat Suomen metsiä tulevaisuudessa

ti 22.8. 12:00, Kumpulan kampus, Helsinki

Ilmatieteen laitoksen tutkija Ilari Lehtosen väitöstutkimuksen mukaan ilmastonmuutos vaikuttaa kahteen Suomen metsiä uhkaavaan riskiin: metsäpaloihin ja puiden raskaisiin tykkylumikuormiin. Tulevaisuudessa metsäpalojen riski kohoaa. Lumituhojen riski pienenee Etelä- ja Länsi-Suomessa, mutta idässä ja pohjoisessa se saattaa kasvaa. Ilmastollisia riskejä voidaan kuitenkin vähentää asianmukaisella metsien hoidolla.

Lue lisää

Väitös: Feministinen näkökulma arktisen alueen ilmastonmuutokseen ja turvallisuuteen

pe 16.12. 12:00, Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Luentosali 3

Vaikka ilmastonmuutos uhkaa sekä ympäristöä että turvallisuutta, maailma on reagoinut siihen hitaasti. Välitön taloudellinen hyöty menee yhä pitkäaikaisen ekologisen hyödyn ja turvallisuuden edelle. Auður H. Ingólfsdóttir käsittelee väitöskirjassaan Islannin tilannetta. Hän lähestyy aihetta feministisen sosiaalisen konstruktivismin näkökulmasta käyttäen feminismin sekä sukupuolitutkimuksen käsitteitä ja menetelmiä.

Lue lisää

Talviseuranta kutsuu havainnoimaan muuttuvaa talvea

Talviseuranta-kampanjassa kansalaiset keräävät havaintoja tukemaan viranomaisten seurantatietoja ja tarkentamaan kuvaa talvien muuttumisesta ilmaston lämmetessä. Kampanjassa havainnoidaan muun muassa lumen syvyyttä ja lumikuormaa, jäätymistä ja jäiden sulamista sekä talvella aktiivisia eläinlajeja. Talviseuranta sopii kaikille luonnosta kiinnostuneille ikään katsomatta.

Lue lisää

Väitös: Voidaanko älytalojen avulla torjua ilmastonmuutosta?

pe 2.12. 12:00, Oulun yliopisto, Oulu

Jean-Nicolas Louis arvioi väitöstutkimuksessaan, miten älykkäät rakennukset voivat pienentää asumisen energiankulutusta ja hillitä ilmastonmuutosta. Tutkimus huomioi myös sähköntuotannossa käytetyt polttoaineet ja niiden ympäristövaikutukset. Ennen kuin älytalot voivat saavuttaa niiden todellisen potentiaalin, kodin energianhallintajärjestelmän sähkönkulutus on kuitenkin saatava pienemmäksi.

Lue lisää

Väitös: Islannin vulkaaninen pöly vaikuttaa Arktiseen lumeen ja jäähän oletettua enemmän

pe 18.11. 12:00, Ilmatieteen laitos, Helsinki

Outi Meinanderin väitöstutkimuksen mukaan mustan ja orgaanisen hiilen sekä Islannin vulkaanisen pölyn hiukkaslaskeumat voivat vaikuttaa Arktiseen ilmastonmuutokseen laajemmin kuin tähän asti on ajateltu. Ohut tuhkakerros näyttäisi edistävän lumen ja jään sulamista, mutta suurempi määrä toimii eristeenä ja hidastaa sulamista.

Lue lisää

Ilmastonmuutos nyt -kurssi alkaa avoimessa yliopistossa

ke 2.11., Avoin yliopisto, Helsinki

Haluatko oppia perusteet ilmastonmuutoksesta? Uuteen Ilmasto.Nyt -opetusmateriaaliin perustuva kurssi alkaa 2.11.2016 Helsingin yliopiston avoimessa yliopistossa. Keskeisimmät teemat ovat ilmastonmuutoksen luonnontieteelliset perusteet, hillintä sekä vaikutukset ja sopeutuminen. Kurssi on avoin kaikille eikä osallistuminen vaadi ennakkotietoja.

Lue lisää

Ota iisisti -kampanja muistuttaa ympäristöystävällisistä valinnoista

Ruuasta on peräisin jopa viidennes kulutuksemme ilmastovaikutuksista ja miltei puolet kulutuksemme muista ympäristövaikutuksista. Ympäristöystävällinen ruokavalio ei edellytä mittavaa ruokaremonttia, vaan jokainen voi vaikuttaa omilla päivittäisillä ruokavalinnoillaan. Alkuun pääsee jo lisäämällä kasvisten ja kasviproteiinin määrää lautasella ja välttämällä ruokahävikkiä.

Lue lisää

Millaista ilmasto-osaamista Suomi tarvitsee?

ti 18.10. 16:30 - 18:00, Tiedekulma, Helsinki

Ilmaston muuttuessa eri aloilla on ymmärrettävä muutoksen syy- ja seuraussuhteet. Tarvitsemme siis ilmasto-osaajien sukupolven, mutta missä ja minkälainen se on? Joukko eri alojen asiantuntijoita keskustelee aiheesta yleisön kanssa tiistaina 18.10. Tapahtumaa voi seurata myös suorana lähetyksenä verkossa.

Lue lisää

Energiansäästöviikkoa vietetään 10.–16.10.2016

Valtakunnallinen Energiansäästöviikko kannustaa mukaan järkevään energian ja materiaalien käyttöön eri ympäristöissä kouluista varuskuntaravintoloihin. Vinkit energian säästämiseen ja listaus viikon tapahtumista löytyvät Energiansäästöviikon verkkosivuilta.

Lue lisää

Pohjoismaisia näkymiä maatalouden ilmastohaasteisiin

Myös Pohjoismaissa muuttuva ilmasto haastaa ruuantuotannon. Nordic Agriculture facing Climate Change -seminaarissa pohjoismaiset asiantuntijat vertailivat eri maiden tavoitteita ja maatalouden keinoja sopeutua ilmastonmuutokseen ja vähentää kasvihuonekaasupäästöjä.

Lue lisää

Ilmastonmuutos on vaikea ilmiö oppia

pe 17.6. 12:00 - 15:00, Jyväskylän yliopisto, Seminaarinmäki

Ilkka Ratisen väitöksen mukaan opettajankoulutuksessa tulisi käydä läpi ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen perusta menemättä kuitenkaan liian yksityiskohtaisiin sisältöihin. Väitöstyössä selvitettiin, miten ilmiöpohjainen tutkiva ja vuorovaikutteinen luonnontieteen opetus vaikuttaa tulevien luokanopettajien ilmastonmuutoskäsityksiin ja tapoihin opettaa ilmastonmuutosta alakoulussa.

Lue lisää

Biopolttoaineiden kestävyyskriteereissä kehittämisen varaa

ke 15.6. 12:00, Aalto-yliopisto, Espoo

EU:n tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian käyttöä liikenteessä, minkä lisäksi nestemäisille biopolttoaineille on julkaistu kestävyyskriteerit. Kati Koposen väitöstutkimuksen mukaan EU:n laskentamenetelmä ei yksin riitä varmistamaan biopolttoaineiden ilmastohyötyjä ja kriteeristölle annetaan useita kehitysehdotuksia.

Lue lisää

Väitös: Pienhiukkasten avulla mahdollista viilentää ilmastoa merkittävästi

la 9.4. 12:00, Kuopion kampus, Itä-Suomen yliopisto, Kuopio

Anton Laakson tuore väitöstutkimus osoittaa, että ilmaston lämpenemistä olisi mahdollista hidastaa tai jopa hetkellisesti pysäyttää kasvattamalla ilmakehän pienhiukkaspitoisuutta. Menetelmät eivät kuitenkaan ole vaihtoehto kasvihuonekaasuihin kohdistuville päästövähennyksille.

Lue lisää

1 2 3 4 > »