Virkamiestyöryhmä valmistelemaan ilmastorahaston toimintamalli

Valtioneuvoston kanslia on asettanut ministeriöiden välisen virkamiestyöryhmän suunnittelemaan Valtion kehitysyhtiö Vake Oy:n pohjalta rakennettavan ilmastorahaston toimintamalli. Ilmastorahaston toiminta keskittyy ilmastonmuutoksen torjumiseen, digitalisaation edistämiseen ja teollisuuden vähähiilisyyden vauhdittamiseen.

”Suomen tulee olla hiilineutraali vuonna 2035. Vähähiiliseen talouteen siirtymiseksi tarvitaan riittäviä panostuksia esimerkiksi kiertotalouden, puhtaan teknologian ratkaisujen ja energiatehokkuuden kehittämiseksi”, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Tytti Tuppurainen korostaa.

Ministeri Tuppurainen korostaa, että tulevaisuudessa Suomi tunnetaan edelläkävijänä, jossa digitalisaation ja teknologisen kehityksen luomia mahdollisuuksia kehitetään ja otetaan käyttöön yli hallinto- ja toimialarajojen. Kunnianhimoiset ilmasto- ja digitalisaatiotavoitteet tukevat toisiaan monelta osin.

Työryhmän tehtävä on selvittää vaihtoehtoja ilmastorahaston perustamiseksi sekä valmistella ilmastorahaston toimintamalli siten, että päällekkäisyydet vältetään jo olemassa olevien toimijoiden kanssa sekä katsotaan, mitkä rahoitus- ja toimintatavat sopivat parhaiten edellä mainittuihin tavoitteisiin.

Työryhmän puheenjohtajana toimii valtioneuvoston kanslian osastopäällikkö Kimmo Viertola. Työryhmän toimikausi päättyy 1.4.2020.

Lisätietoja

Erityisavustaja Tino Aalto, p. 050 436 9188,

Osastopäällikkö Kimmo Viertola, p. 0295 160026

Julkaistu: 6.3.2020
Luokat: Politiikka

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot