Malawin ja Sambian ennakkovaroitusjärjestelmiä kehittämällä parannetaan yhteiskuntien kykyä huolehtia jäsenistään

Haavoittuvien yhteiskuntien, kuten Malawin ja Sambian, kyky suojella kansalaisiaan ilmastonmuutoksen aiheuttamilta luonnononnettomuuksilta edellyttää tehokasta sääilmiöiden varoitusjärjestelmää. Hyvin toimiva ennakkovaroitusjärjestelmä tuottaa yhteiskunnalle välittömästi hyötyjä ja on kustannustehokas keino sopeutua tuleviin olosuhteisiin. Ilmatieteen laitos on tutkinut sääpalvelujen valmiuksia sekä tukenut varoitusjärjestelmien parantamista Malawissa ja Sambiassa.

Yhteiskuntien kyky suojella kansalaisiaan erilaisilta uhkilta, kuten luonnononnettomuuksilta riippuu paljolti yhteiskunnan vauraudesta. Tyypillisesti köyhimmät maat ovat puutteellisesti varautuneita niitä kohtaaviin vaaratekijöihin. Malawissa kärsittiin tammikuussa 2015 rajuista tulvista, joiden seurauksena noin 200 ihmisen arvioidaan kuolleen. Koteja, teitä ja siltoja tuhoutui sekä 100 000–200 000 ihmistä joutui pakenemaan kodeistaan. Lisäksi kärsittiin satovahinkoja.

Ilmatieteen laitoksen äskettäin julkaistussa tutkimuksessa selvitettiin ilmastollisten riskien vähentämisen ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen mahdollisuuksia Sambiassa ja Malawissa. Hankkeessa arvioitiin meteorologisen havaintoverkon ja ennakkovaroitusjärjestelmän toimivuutta ja tunnistettiin kehityskohteita. Lisäksi tutkittiin sääpalvelujen käyttöä maataloudessa, sääjohdannaismarkkinoilla sekä humanitaarisessa avussa.

Luonnonkatastrofien vaikutusten vähentäminen ennakkovaroitusjärjestelmillä korostui sidosryhmille tehdyssä kyselytutkimuksessa, jonka tulosten mukaan sääpalvelujen tärkein rooli on kansalaisille koituvien sääriskien vähentäminen. Myös maatalous ja lentoliikenne koettiin sektoreiksi, joiden on tärkeä saada ajoissa tietoa sääoloista.

Ilmatieteen laitoksen asiantuntijoiden tekemän arvion mukaan Malawin ja Sambian ilmatieteen laitokset eivät tällä hetkellä pysty tarjoamaan kaikkia yhteiskunnan vaatimia palveluita. Hyvin toimivan järjestelmän edellytys on, että käytössä on riittävät liki reaaliaikaiset sää- ja hydrologiset havainnot, työvälineet, joilla havaintoja voidaan käsitellä ja niistä laatia ennusteita, sekä toimijoiden kanssa yhdessä kehitetty ennakkovaroitusjärjestelmä. Tämä edellyttää muun muassa koulutettua henkilökuntaa sekä tehokkaita viestintämenetelmiä. Näistä kaikista on tällä hetkellä puute molemmissa maissa.

Malawin ja Sambian ilmatieteellisten laitosten toimintavalmiuksien kehittäminen on kustannustehokas tapa parantaa maiden kykyä varautua vaihtelevan sään aiheuttamiin vaaratekijöihin. "Kestävien tulosten saavuttamiseksi investoinnit tulee suunnitella siten, että mailla on riittävät edellytykset ylläpitää uusia laitteistoja. Tämä tuleekin huomioida suunniteltaessa järjestelmien hankintaa. Myös viestintäketjun toimivuus varoituksen antavalta viranomaiselta kylätasolle saakka on tuloksia aikaansaavan järjestelmän elinehto", korostaa erikoistutkija Ari Venäläinen Ilmatieteen laitokselta.

Sääennusteiden ja varoitusten viestintäketjun toimivuus on jo parantunut Suomen ja Malawin Punaisten Ristien sekä Ilmatieteen laitoksen yhteisessä hankkeessa. "Ennakkovaroitusjärjestelmän lisäksi tarvitaan pitkäjänteistä kestävää kehitystä joka johtaa maiden vaurastumiseen luoden edellytykset yhteiskuntien haavoittuvuuden pienenemiselle", Ari Venäläinen muistuttaa.

Tutkimus oli osa Suomen Akatemian Ilmastonmuutos – vaikutukset ja hallinta -akatemiaohjelmaa (FICCA), jonka rahoittamiseen osallistui myös Suomen ulkoasiainministeriö. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Malawi Department of Climate Change and Meteorological Services, Zambian Meteorological Department:n, Hanken School of Economicsin sekä Tampereen yliopiston kanssa.

Lisätietoja

Video Punaisen Ristin ja Ilmatieteen laitoksen hankkeesta Malawissa: https://vimeo.com/111796443

Tutkija Ari Venäläinen, Ilmatieteen laitos, puh.  0295394142, nev.ira alainen .imf_TΑ fi 

Venäläinen, A., Pilli-Sihvola, K., Tuomenvirta, H., Ruuhela, R., Kululanga, E., Mtilatila, L., Kanyanga, J. and Nkomoki, J., 2015. Analysis of the meteorological capacity for early warnings in Malawi and Zambia. Climate and Development, doi:10.1080/17565529.2015.1034229.

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/17565529.2015.1034229#.Vbi-m_l36Xc

Julkaistu: 6.8.2015
Luokat: Tutkimus

Tuottajatahot