Uusiutuvat polttoaineet vähentävät liikenteen pienhiukkasten ja mustan hiilen päästöjä

Tutkimuksessa havaittiin, että sekä polttoaine että ajotilanne vaikuttavat selvästi päästöihin.

Fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä on merkittävä ilmansaasteiden lähde erityisesti nopeasti kasvavilla ja tiheästi asutuilla kaupunkialueilla. Tutkimuksessa selvitettiin, miten erilaiset polttoainelaadut ja mittauksissa käytettävät ajosyklit vaikuttavat ajoneuvon päästöihin.

Tutkimus osoitti, että hiukkasmaiset päästöt koostuivat lähinnä mustasta hiilestä (81–88 %), orgaanisista yhdisteistä (11–18 %) sekä sulfaatista (0–3%). Uusiutuvan polttoaineen mustan hiilen päästöt olivat 20–40 % pienemmät kuin muiden polttoaineiden. Korkeita nanohiukkaspitoisuuksia havaittiin eurooppalaisen ja intialaisen dieselin päästöissä suurilla ajonopeuksilla, mutta uusiutuvalla polttoaineella nanohiukkaspäästöt olivat selvästi pienempiä.

Moottorijarrutuksen aikana korkeita nanohiukkaspitoisuuksia havaittiin kuitenkin kaikilla polttoaineilla. Lisäksi kaikilla polttoaineilla hiukkaspäästöjen ja typen oksidien (NOx) päästöjen havaittiin olevan selkeästi suurempia WLTC-ajosyklin aikana kuin NEDC-syklin aikana.

Pienhiukkaspäästöjen lukumääräpitoisuutta, kokojakaumaa ja koostumusta sekä NOx-pitoisuuksia tutkittiin EURO4-luokan dieselajoneuvolle. Tutkimuksessa päästöjä mitattiin kolmelle eri polttoaineelle, Euroopassa käytettävälle EN950-dieselille, intialaiselle BS IV -dieselille ja suomalaiselle uusiutuvalle polttoaineelle (Neste MY). Päästöjä tutkittiin kahdella eri ajosyklillä: NEDC (New European Driving Cycle) ja WLTC (Worldwide harmonized Light vehicles Test Cycle).

Tutkimus suoritettiin yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen, Tampereen yliopiston ja Metropolia Ammattikorkeakoulun kanssa. Tutkimusta ovat rahoittaneet Business Finland (TAQIITA-projekti), Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut (HSY), Dekati Oy, Neste Oyj sekä Pegasor Oy.

Lisätietoja

erikoistutkija Hilkka Timonen, Ilmatieteen laitos, p. 050 380 2864, lih kk mit.a one .imf_TΑn fi 

 

Julkaistu: 10.10.2019
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot