Maaperämallit apuna ilmastonmuutoksen hillinnässä

Maaperä on suuri hiilivarasto, jonka käyttäytymistä muuttuvassa ilmastossa ei täysin tunneta. Tuoreen tutkimuksen mukaan maaperän hiilivarastoja ja niiden muutoksia voitaisiin kuitenkin ennustaa paremmin lisäämällä malleihin sekä maaperän ravinteisuuden että maalajikoostumuksen vaikutuksia. Maasta ilmakehään siirtyvän hiilidioksidivirran määrittäminen on tärkeää, jotta voidaan tehdä parempia metsänhoidollisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillinnässä.

On tärkeää tuntea maaperän hiilivarastot ja niiden alueellinen vaihtelu.  Tällä hetkellä maaperän hiilivarastoennusteet ovat epävarmoja, ja ilmastonmuutoksesta johtuvaa hiilidioksidivirtaa maasta ilmakehään on vaikea arvioida.

Luonnonvarakeskuksen (Luke), Ruotsin maataloustieteellisen yliopiston (SLU) ja Japanin metsäntutkimuslaitoksen (FFPRI) yhteistutkimuksessa analysoitiin Ruotsin maahiili-inventaarion aineistoja ja verrattiin todellisia maahiilimittauksia mallien tuottamiin ennusteisiin.

Malleissa on rajoitteita

Tutkimuksessa huomattiin, että mallit toimivat hyvin tyypillisillä karuilla ja keskiravinteisilla metsämailla. Sen sijaan mallintamalla saadut arviot ravinteikkaiden ja hienojakoisten maaperien hiilivarastoista menivät alakanttiin.

Tutkimuksessa käytettyjen mallien maahiiliennusteet riippuivat pääasiassa kasvillisuuden tuottaman karikkeen määrästä ja laadusta. Tämän mukaan mallit eivät kykene ennustamaan hiilen varastoitumista syvempiin maakerroksiin ravinteikkailla ja hienojakoisilla kohteilla.

– Pitkäaikaisen hiilen vaikutusten lisääminen malleihin tarkentaisi niitä niin, että pystymme jatkossa ennustamaan hiilen kiertoa aiempaa täsmällisemmin, toteaa tutkimuksessa mukana ollut Luken vanhempi tutkija Aleksi Lehtonen.

Lisätietoja

Boris Tupek, tutkija, puh. 029 532 2416, sirob .t pu ek_ΑΤΤ. .ekul fi 

Aleksi Lehtonen, vanhempi tutkija, puh. 029 532 2362, iskela .lehtone ekul.TΑn .f i  

Julkaistu: 26.9.2016
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot