Grönlannin mannerjäätikkö tummenee reunoiltaan sulaessaan, meriin päätyvät sulamisvedet jäätikön massan hupenemisen suurin syy

Yli kolmen vuosikymmenen ajan tehdyt satelliittimittaukset paljastavat mannerjäätikön reuna-alueiden tummuneen etenkin 2000-luvulla. Tutkimus vahvistaa, että jäätikön pinnan sulamisveden virtaus meriin vaikuttaa eniten jäätikön viimeaikaiseen hupenemiseen.

Grönlannin mannerjäätikön pinnan heijastavuuden eli albedon muutoksia tutkittiin kahdeksankymmentäluvun alusta vuoteen 2015 asti kerättyjen sääsatelliittikuvien avulla. Tutkimus paljasti, että jäätikön reuna-alueet ovat selkeästi tummentuneet heinä-elokuussa etenkin vuosituhannen vaihteesta vuoteen 2012.

Tulokset ovat yhtäpitäviä yleisen Arktisen alueen lämpenemisen kanssa, mutta mannerjäätikön sulamista tänä kautena ovat lisäksi voimakkaasti vahvistaneet pitkäkestoiset korkeapaineet Grönlannin yllä. Sulavasta lumesta ja jäästä paljastuvat epäpuhtaudet (esim. pöly), pilvisyyden muutokset ja lumessa elävän levän yleistyminen ovat myös todennäköisesti myötävaikuttaneet albedon pienenemiseen.

Jäätikön reunojen sulaminen kesäisin on nopeutunut, ja voimakkaasti sulavat alueet ovat laajentuneet. Grönlannin kaakkoisreuna poikkeaa tästä kehityksestä, koska siellä voimakkaasti lisääntyneet talvikauden lumisateet ovat hidastaneet jäätikön sulamisen kiihtymistä ja estäneet sen pinnan tummenemista.

Tutkimus vahvisti aiemman, mannerjäätikköä mallintamalla saadun tuloksen siitä, että tärkein syy viimeaikaiseen massan hupenemiseen on jäätikön pinnan kiihtynyt sulaminen ja sitä kautta lisääntynyt sulamisvesien virtaus Grönlantia ympäröiviin meriin. Käytetyt satelliittihavainnot olivat täysin riippumattomia ilmasto- tai jäätikkömalleista.

Tutkimus toteutettiin Ilmatieteen laitoksen ja yhdysvaltalaisen Byrd Polar & Climate Research Center -tutkimuskeskuksen tutkijoiden yhteistyönä.

Lisätietoja

tutkimusprofessori (Tenure Track) Aku Riihelä, Ilmatieteen laitos, puh. 050 380 3308, ka u.r ii hela_ÄΤΤ_ .imf fi 

 

 

Julkaistu: 22.11.2019
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot