Suomen arktista osaamista tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana

Ilmatieteen laitos haluaa Suomen Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden aikana nostaa esiin Suomella jo olemassa olevaa tietoa ja kokemusta arktisesta alueesta, sen erityispiirteistä, haasteista ja siellä tapahtuvasta rajusta ilmastonmuutoksesta.

Ilmastonmuutos on arktisella alueella selvästi nopeampaa kuin missään muualla. Ilmastonmuutoksen myötä matkailu, kalastus, luonnonvarojen hyödyntäminen ja meriliikenne Arktisella alueella tulevat lisääntymään, mikä kasvattaa arktisen ympäristön havainnoinnin ja siihen liittyvän palvelutoiminnan kysyntää.

Suomi on yksi maailman pohjoisimmista yhteiskunnista, joissa on vakituista asutusta, joten haastavat olosuhteet ovat suomalaisille tuttuja. Jotta yhteiskunnan toiminnot pyörivät tehokkaasti lumesta ja pakkasesta huolimatta, tarvitaan säähavaintoja, tutkimusta ja -palveluja, joiden avulla eri toimijat voivat varautua sään vaihteluun. Ilmatieteen laitos keskittyy yhteiskunnan sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen uusien tieto- ja viestintätekniikoiden avulla. Tätä osaamista tarvitaan jatkossa yhä pohjoisempana.

Turvallinen ja kestävä toiminta arktisella alueella edellyttää tiivistä meteorologista yhteistyötä. Ilmatieteen laitos monitoroi ja tuottaa jo nyt erilaista havaintodataa sekä Suomesta että muualta arktisilta alueilta. "Arktisen alueen muuttuviin olosuhteisin varautuminen edellyttää nykyistä parempaa sää-, ilmasto-, jää- ja meriolosuhteiden ymmärtämistä sekä alueen pitkäjänteistä havainnointia. Edellytyksenä on, että alueen sää-, jää-, meri- ja ilmastohavaintoja kehitettään kansainvälisenä yhteistyönä. Tämä mahdollistaa arktisella alueella tapahtuvien muutosten tutkimuksen ja palveluiden kehittämisen arktisen toiminnan tarpeisiin. Arktisen neuvoston puheenjohtajuus tarjoaa meille erinomaisen mahdollisuuden rakentaa pysyvään kansainväliseen yhteistyön perustuvia verkostoja ja rakenteita", toteaa Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Juhani Damski.

Arktisen neuvoston puheenjohtajuus siirtyy Yhdysvalloilta Suomelle toukokuussa. Puheenjohtajuuskauden pääteemoja ovat ympäristönsuojelu, meteorologinen yhteistyö, kommunikaatioratkaisut ja koulutus.

Liput © Johanna Ekman/Fairbanks

Sodankylän Arktinen avaruuskeskus tuottaa ympäristötietoa arktisilta alueilta

Sodankylässä toimiva Ilmatieteen laitoksen Arktinen avaruuskeskuksen tehtävänä on tuottaa tärkeää tietoa arktisilta alueilta hyödyntäen uusinta satelliitti- ja avaruusteknologiaa. Keskuksessa tuotetaan myös arktisen alueen turvallisuuden kannalta tärkeitä operatiivisia palveluita. Arktisessa avaruuskeskuksessa hallitaan koko ketju satelliittidatan vastaanotosta, jalostamisen ja jakelun kautta aina tietojen hyödyntämiseen asti. Satelliittien välittämää tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi meteorologisissa sääpalveluissa, jääpalveluissa sekä ilmastotutkimuksessa.

Sodankylässä tuotetaan muun muassa ainutlaatuista satelliittipohjaista tietoa koko pohjoisen pallonpuoliskon lumipeitteestä, maaperän routaantumisesta ja revontulista. Satelliittihavainnoista kertyviä pitkiä aikasarjoja voidaan hyödyntää myös mm. ilmastonmuutostutkimuksessa.

Sodankylän infrastruktuuria on kehitetty niin, että isot satelliittidatamassat ovat saatavilla koneellisesti luettavan rajapinnan kautta tai pilvipalveluna. Sodankylään rakennetut pilvipalvelu- ja virtuaalilaskenta-alustat mahdollistavat uusien lisäarvopalvelujen sekä tuotteiden kehityksen ja tuotannon. Lähtökohtaisesti monet aineistoista ovat täysin ilmaisia.

Lisätietoja

Johanna Ekman, puh. 029 539 2079, annahoj .ek am nΑT_fmi. if  

http://ilmatieteenlaitos.fi/arktinen-neuvosto

Julkaistu: 12.5.2017
Luokat: Tutkimus, Politiikka

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot