Ohje rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta julkaistu

Ympäristöministeriö on julkaissut ohjeen rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Ohjetta voidaan käyttää kaikessa rakentamisessa: se tukee pyrkimyksessä estää rakenteiden ja rakennusosien haitallista kostumista. Ohje täydentää vuoden 2018 alussa voimaan tullutta samannimistä asetusta.

Ohjeessa annetaan esimerkkejä rakennusten kosteusteknisistä ratkaisuista, jotka on todettu toimiviksi mm. käytännön kokemuksen perusteella. Ohjeessa myös taustoitetaan ja selostetaan pykäläkohtaisesti asetusta rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta.

Ohje on luonteeltaan suosittava. Esitetyt ratkaisut ja esimerkit eivät ole velvoittavia, mutta ne edustavat hyvää rakentamistapaa, kun suunnitellaan, toteutetaan ja todennetaan rakennusten kosteusteknistä toimivuutta. Ohje on tarkoitettu kaikkeen rakentamiseen, niin rakennushankkeeseen ryhtyvien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä rakennusvalvontaviranomaisten kuin materiaalivalmistajien ja -toimittajien tueksi.

Ilmastonmuutoksen ennustetaan lisäävän märkiä syys- ja talvijaksoja sekä sään ääri-ilmiöitä kuten rankkasateita ja tulvia, mikä korostaa entisestään rakennusten kosteusteknisen toimivuuden merkitystä. Ohjeessa korostetaan muuttuvan ilmaston vaikutusten huomioimista riittävän yksityiskohtaisella suunnittelulla, toteutuksella ja laadunvarmistuksella.

Lisätietoja

Yli-insinööri Timo Lahti, p.0295 250 319, .omit lahti my ΤΤA .f i  

Yli-insinööri Kaisa Kauko, p. 0295 250 121, siak a.kau ok  AΤΤ ym f. i 

 

Julkaistu: 19.3.2020
Luokat: Työkalut, Politiikka

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot