Metsäpalojen esiintymistä, havainnointia ja sammuttamista selvitetään uudessa hankkeessa

Uudessa tutkimushankkeessa selvitetään metsäpalojen esiintymistä, havainnointia, mallintamista ja sammuttamista Fennoskandiassa sekä lähialueilla. Hankkeessa arvioidaan myös metsäpalojen merkitystä mustan hiilen lähteenä arktisella alueella.

Viimeaikaiset laajat palot Suomen lähialueilla, kuten kesällä 2018 Ruotsissa, ovat todistaneet, että metsäpaloilla on merkittävä rooli myös Fennoskandiassa. Laajoissa metsäpaloissa vapautuu ilmakehään suuret määrät kasvillisuuteen sitoutunutta hiiltä, mikä kiihdyttää ilmastonmuutosta. Myös ilmanlaatu huononee paikallisesti palojen takia. Lisäksi metsäpaloista siirtyy ilmakehään ilmastoa lämmittävää mustaa hiiltä eli nokea. Ilmastonmuutoksen myötä metsäpaloille suotuisien olosuhteiden arvioidaan edelleen yleistyvän, joten myös palojen haittavaikutukset voivat lisääntyä.

"Tutkimushankkeen tavoitteena on auttaa yhteiskunnan eri toimijoita varautumaan ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin. Lisäksi tavoitteena on myötävaikuttaa tehokkaiden sopeutumistoimien suunnitteluun", kertoo Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori Juha Aalto.

Hankkeessa tuotetaan kattava yhteenveto metsäpaloihin liittyvistä kysymyksistä tilanteessa, jossa ilmaston ja metsien rakenteen arvioidaan muuttuvan nopeasti. Laajan poikkitieteellisen raportin ohella järjestetään kansainvälinen tutkijaseminaari, jossa hankkeen keskeiset tulokset esitellään tiedeyhteisön lisäksi muille aiheesta kiinnostuneille, kuten pelastusviranomaisille, metsätalouden toimijoille sekä poliittisille päättäjille. Tietojen hyödyntäjiä ovat myös esimerkiksi arktisen ja Itämeren alueen yhteistyöfoorumit, kuten Arktinen neuvosto.

Metsäpalo © Juho Aalto

Hanke alkoi syyskuussa 2019 ja päättyy helmikuussa 2021. Ilmatieteen laitos koordinoi hanketta, ja toteuttamisesta vastaavat Ilmatieteen laitoksen ohella Luonnonvarakeskus, Pelastusopisto sekä Hämeen ja Lapin ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoitetaan ulkoministeriön hallinnoimalla Itämeren, Barentsin ja arktisen alueen yhteistyön määrärahalla (IBA). Sen tarkoituksena on tukea kansallisia tavoitteita Itämeren alueen yhteistyössä sekä Suomen arktisen strategian ja hallituksen Venäjä-politiikan toimeenpanoa.

Lisätietoja

tutkimusprofessori Juha Aalto (hankkeen johtaja, yleinen toteutus), Ilmatieteen laitos, p. 050 409 0963, .ahuj aa tl o AΤΤ_fmi f. i 

erikoistutkija Ari Venäläinen (erityisasiantuntija), Ilmatieteen laitos, p. 050 313 7185, nev.ira alainen .imf_TΑ fi 

Julkaistu: 31.10.2019
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot