Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2018 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ilman LULUCF-sektoria vuonna 2018 vastasivat 56,4 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (milj. t CO2-ekv.) ollen 14,8 miljoonaa tonnia vähemmän kuin vertailuvuonna 1990.

Päästökaupan ulkopuoliset päästöt ylittivät EU:n asettaman päästökiintiön 0,3 milj. t CO2-ekv. Kokonaispäästöt (pl. LULUCF-sektori) pysyivät lähes ennallaan verrattuna joulukuussa 2019 julkistettuun ennakkotietoon. Nyt julkistettavat tiedot perustuvat päästötietojen raportointiin EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle. Näiden perusteella vahvistetaan Suomen päästökaupan ulkopuolisten päästöjen (pl. LULUCF) päästökiintiöt vuosille 2021–2030.

Pylväsdiagrammi

Suomen kasvihuonekaasupäästöt ja –poistumat sektoreittain (päästöt positiivisia ja poistumat negatiivisia lukuja) sekä kokonaispäästö vähennettynä nettonielulla.

Tarkentuneet päästötiedot löytyvät eritellymmin tietokantataulukoista.

Lähde: Kasvihuonekaasujen inventaario. Tilastokeskus

Lisätietoja

Pia Forsell 029 551 2937, Päivi Lindh 029 551 3778, Sini Niinistö (LULUCF) 029 551 2954, sak vihuon t TΑ tusaake ilasto sek kus if.  

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala

Julkaisu pdf-muodossa (217,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Laatuselosteet

Tietojen tarkentuminen

 

Päivitetty 13.3.2020

Julkaistu: 3.4.2020
Luokat: Tutkimus, Politiikka

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot