Kunta-alan energiatehokkuussopimus: sopimustoiminnan tulokset esille animaation keinoin

Kunta-alalle on tarjolla jos jonkinlaista verkostoa, työkalua ja mallia, mutta jos kunnan rahkeet ja resurssit eivät riitä joka trendin harjalla surffaamiseen, niin energiatehokkuussopimustoiminta on juuri se peruskallio, jonka päälle kannattaa rakentaa.

Parhaillaan on hyvässä vauhdissa kunta-alan energiatehokkuussopimus kaudelle 2017‒2025. Sopimustoiminnan tuloksia esitellään lyhyessä animaatiovideossa.

Lisää kuntia mukaan

Vuonna 2020 sopimustoiminnan yhtenä tavoitteena on saada vielä lisää kuntia mukaan, jotta päästäisiin vähintään 75 prosentin kattavuuteen Suomen asukaslukuun nähden. Kunnalle sopimustoimintaan liittyminen on tehokas tapa osallistua ilmastotyöhön ja saavuttaa säästöjä.

Sopimustoiminnalla tehostetaan liittyjän omaa energiankäyttöä ja samalla säästetään sähköä, lämpöä, polttoaineita ja kustannuksia. Samalla vähennetään hiilidioksidipäästöjä. Toiminta on tuottanut hyviä tuloksia ja vaikuttavuutta, jotka pystytään näyttämään toteen johdonmukaisen seurannan ja raportoinnin ansiosta.

Mukana olevat kunnat kattavat jo yli 71 prosenttia Suomen asukasluvusta. Edellisellä sopimuskaudella 2008‒2016 saavutettiin merkittäviä säästöjä: 15,9 TWh energiaa, 560 miljoonan euron vuotuinen yhteenlaskettu säästö energiakustannuksissa ja 4,7 miljoonan tonnin vähennys vuotuisissa hiilidioksidipäästöissä. Nykyisellä sopimuskaudella kunnat ovat jo toteuttaneet 982 toimenpidettä, joiden voimassa oleva säästövaikutus vuonna 2018 on 87 GWh energiaa, kun toimenpiteiden investoinnit olivat 14 miljoonaa euroa.

Energiatehokkuussopimus on toimintamalli ja työkalu, johon liittyminen kannattaa varmasti. Vapaaehtoisuuteen perustuva energiatehokkuussopimustoiminta on käynnistynyt Suomessa jo vuonna 1997. Kunta-alalle on oma sopimusjärjestelmänsä, jonka tavoitteena on integroida energiatehokkuus, energiansäästö ja uusiutuvan energian mahdollisimman kattava hyödyntäminen kunnan normaaliin arkeen ja käytössä oleviin johtamisjärjestelmiin.

Liittyvä kunta, kaupunki tai kuntayhtymä sitoutuu jatkuvan parantamisen periaatteeseen. Kunta-alan sopimusjärjestelmässä saavutetut säästöt hyödyttävät koko Suomea sen raportoidessa EU:lle kansallisen energia- ja ilmastosuunnitelman edistymisestä.

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi

www.sopimustulokset.fi

Lisätiedot

Lisätietoa energiatehokkuussopimuksista ja liittyjien yhteydenotot:

Motiva Oy, asiantuntija Okariina Rauta, iirako na.rauta itom-ΤΤÄ_ va f. i , puh. 041 524 7621

Teksti:

Motiva Oy, viestintäpäällikkö Sirpa Mustonen, apris .m otsu nenΑT- itom va f. i , puh. 050 370 6741

 

Julkaistu: 10.1.2020
Luokat: Työkalut

Alkuperäinen tiedote

Tuottajatahot