Helleaaltojen aiheuttamat taloudelliset haitat riippuvat ihmiskunnan kokonaishiilidioksidipäästöistä

Uusi tutkimus osoitti, että helteille altistuminen lisääntyy lineaarisesti ihmiskunnan kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen myötä. Lisääntyvät helleaallot aiheuttavat terveydellisiä ja taloudellisia haittoja erityisesti köyhemmissä maissa, joissa sää vaikuttaa työhön enemmän kuin vauraammissa maissa.

Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää helleaaltojen pituutta ja voimakkuutta. Uudessa, ilmastomallinnukseen perustuvassa tutkimuksessa osoitettiin, että ihmiskunnan kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen ja helleaaltojen aiheuttamien taloudellisten menetysten välillä on lähes lineaarinen yhteys. Jokainen päästetty hiilidioksiditonni aiheuttaa samansuuruisen suhteellisen laskun globaaliin bruttokansantuotteeseen riippumatta siitä, missä ja milloin päästö tapahtuu.

Vaikutukset eivät kuitenkaan jakaudu vastaavasti tasaisesti. Köyhät maat, joiden talous on alttiimpi helleaaltojen vaikutuksille, kärsivät lisääntyvistä helleaalloista eniten.

Tutkimus on ensimmäinen, jossa yhteys kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen ja taloudellisten vaikutusten välillä osoitettiin.

Helteen vuoksi osa työstä jää tekemättä

Tutkimuksessa analysoitiin kahdeksan ilmastomallin dataa kansainvälisestä ilmastomallivertailusta. Ensimmäiseksi laskettiin helleaaltojen kuormittavuutta. Huomioon otettiin hellejaksojen pituus, lämpötila ja suhteellinen kosteus. Taloudellisia vaikutuksia arvioitiin laskemalla, miten paljon säälle alttiina olevaa työtä jää tekemättä helleaaltojen takia. Tieto yhdistettiin eri maiden bruttokansantuotteeseen ja säälle alttiina olevien taloudellisten sektoreiden osuuksiin. Näin saatiin laskettua helleaaltojen aiheuttamat taloudelliset haitat maittain ja maailmanlaajuisesti. Koska köyhemmissä maissa suurempi osuus taloudellisesta toiminnasta on alttiina helleaalloille, ne myös kärsivät niistä suhteellisesti eniten.

Tuloksia voidaan hyödyntää ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelussa, mutta ne ovat enemmän suuntaa-antavia kuin tarkkoja ennusteita. Tutkimuksessa ei otettu huomioon sopeutumista korkeampiin lämpötiloihin ja pidempiin helleaaltoihin tai muutoksia talouden eri sektoreiden osuuksissa. Tutkimus ei myöskään pyrkinyt käsittelemään ilmastonmuutoksen kaikkia taloudellisia vaikutuksia, kuten riskejä infrastruktuurille tai ruoantuotannolle, vaan keskittyi työvoiman tuottavuuteen. Siksi tutkimuksen tulokset kuvaavat parhaiten lisääntyvien helleaaltojen taloudellisia vaikutuksia työvoiman tuottavuuden kannalta tilanteessa, jossa sopeutumista ei tehdä.

Ilmatieteen laitokselta tutkimukseen osallistui erikoistutkija ja Ilmastojärjestelmän mallinnus -ryhmän päällikkö Antti-Ilari Partanen. Tutkimus tehtiin pääosin ilmastonmuutoksen vaikutuksiin keskittyvässä Ouranos-instituutissa Montrealissa, Kanadassa.

Lisätietoja

erikoistutkija Antti-Ilari Partanen, Ilmatieteen laitos, p. 029 539 2055, i-ittna lari. _TΑnenatrap fmi. if  

Julkaistu: 6.11.2019
Luokat: Tutkimus

Alkuperäinen tiedote

  • Helleaaltojen aiheuttamat taloudelliset haitat riippuvat ihmiskunnan kokonaishiilidioksidipäästöistä

Tuottajatahot