Ohjeet mennyttä ja tulevaa ilmastoa kuvaavien sisältöjen käyttöön

Mennyt ja tuleva ilmasto

Kartat

Vasemmanpuoleisella kartalla esitetään vertailukauden (v. 1971-2000) keskiarvoja vuoden 2011 kuntajaon mukaan.

Oikeanpuoleisella kartalla esitetään ilmastomallien ennuste valitsemastasi suureesta valitsemallesi ajanjaksolle 19 ilmastomallin keskiarvona. Arvot ovat 30 vuoden liukuvia keskiarvoja. Aineisto on interpoloitu 10 x 10 km:n hilaruudukkoon.

Tarkempaa tietoa hila-aineistosta löydät Muutoksen syyt ja seuraukset -osiosta

Valittavanasi on kolme päästöskenaariota, A2: suuret päästöt, A1B: melko suuret päästöt ja B1: pienet päästöt.

Lisätietoa päästöskenaarioista löydät Muutoksen syyt ja seuraukset -osiosta

Oikeanpuoleisen kartan ajanjaksoa voit muuttaa klikkaamalla hiirellä karttojen alla olevaa ruudukkoa. Oranssi palkki siirtyy valitsemaasi kohtaan.

Käyrät

Karttojen alla olevassa ruudukossa esitetään sinisellä käyrällä aluekohtaisia aikasarjoja vuodesta 1961 lähtien. Arvot ovat säähavaintoihin perustuvia 10 x 10 km:n hilaruudukkoon interpoloituja  vuosi- ja kuukausikeskiarvoja.

Tarkempaa tietoa hila-aineistosta löydät Muutoksen syyt ja seuraukset -osiosta

Kolme tasaisesti nousevaa käyrää kuvaavat 19 ilmastomallin keskiarvoja aluekohtaisesta keskilämpötilasta ja sademäärästä 30 vuoden liukuvana keskiarvona alkaen jaksosta 1961-1990. Punainen käyrä vastaa skenaariota A2: suuret päästöt, vaalean vihreä skenaariota A1B: melko suuret päästöt ja tumman vihreä skenaariota B1: pienet päästöt. Kartalla valittuna oleva skenaario esitetään graafissa paksummalla viivalla, kuin kaksi muuta vaihtoehtoa.

Lisätietoa päästöskenaarioista löydät Muutoksen syyt ja seuraukset -osiosta

Viemällä hiiren osoittimen käyrien päälle, saat esiin tarkan lukuarvon ja vuoden.

Valikot

Karttojen alla olevista valikoista voit valita kartoilla ja käyrillä esitettävät asiat.

Alue: Valitse tarkasteltava kunta. Kartalla kunnan rajat korostuvat, käyrällä esitetään säähavaintoihin perustuva aikasarja sekä ilmastomallien ennusteet kyseiseen kuntaan. Kuntajako on vuoden 2011 tilanteen mukainen.

Aika: Voit tarkastella keskilämpötiloja ja sademääriä vuositasolla ja kuukausittain.

Suure: Valittavanasi on keskilämpötila ja sademäärä.

Arvo/muutos: Voit tarkastella kartalla ilmastomallien arvioita tulevaisuuden keskilämpötilasta/sademäärästä tai sitä, kuinka paljon keskilämpötila/sademäärä tulee muuttumaan nykyilmastoon (vuosien 1971-2000 keskiarvoon) verrattuna.

  • Arvo: Vasemmanpuoleisella kartalla esitetään vuosien 1971-2000 keskimääräinen keskilämpötila/sademäärä, ja oikealla ilmastomallien ennuste samasta suureesta valitsemallesi 30-vuotiskaudelle. Oikeanpuolimmaisen kartan 30-vuotisjaksoa voi vaihtaa klikkaamalla karttojen alla olevaa ruudukkoa. Oranssi palkki siirtyy valitsemaasi kohtaan aika-akselilla. Sininen käyrä on säähavaintoihin perustuva kuntakohtainen lämpötila/sademäärä, punainen ja vihreät käyrät ilmastomallien ennusteita eri päästöskenaarioiden mukaan.
  • Muutos: Vasemmanpuoleisella kartalla esitetään vuosien 1971-2000 keskimääräinen lämpötila/sademäärä ja oikealla lämpötilan/sademäärän muutos valitsemallasi 30-vuotiskaudella verrattuna kauden 1971-2000 tasoon. Oikeanpuolimmaisen kartan 30-vuotisjaksoa voi vaihtaa klikkaamalla karttojen alla olevaa ruudukkoa. Oranssi palkki siirtyy valitsemaasi kohtaan aika-akselilla. Sininen käyrä on säähavaintoihin perustuva kuntakohtainen lämpötila/sademäärä, punainen ja vihreät käyrät ilmastomallien ennusteita eri päästöskenaarioiden mukaan.

Skenaario: Valittavanasi on kolme kehityskulkua eli skenaariota siitä, kuinka olosuhteet tulevat ilmastomallien perusteella muuttumaan tulevaisuudessa. Pessimistinen A2: suuret päästöt –skenaario vastaa tilannetta, joissa siirtyminen fossiilisista polttoaineista päästöttömiin energianlähteisiin on hidasta. B1: pienet päästöt -skenaario taas vastaa tilannetta, jossa päästöjä leikataan paljon ja nopeasti. A1B: melko suuret päästöt -skenaario on näiden kahden ääripään välimuoto.

Lisätietoa skenaarioista löydät Muutoksen syyt ja seuraukset -osioista