Viikon video

Kansalaiset toimivat energiansäästön innovaattoreina. Haastateltavana Sampsa Hyysalo, Aalto-yliopisto.

Kysyilmastosta.fi-palvelu

Ilmastonmuutos haltuun -kampanja

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Hinku-verkosto

Ilmastopaneeli

 

Suomen ilmastopolitiikka kuvina

Ennustettu ilmaston­muutos Suomessa

Suomen ilmasto muuttuu enemmän talvella kuin kesällä.

Avaa

 
Heinäpaaleja

Suomen maatalous voi sopeutua

 

 

Maataloudessa on monia keinoja sopeutua ilmaston­muutokseen.

 

 

Avaa

 

! IPCC-raporttien tulosten pohjalta tehdyt infografiikat. Tutustu 

 

Ajankohtaista

Ilmastonmuutos on huomioitava metsätaloudessa

Lämpötilojen nousu ja sademäärien muutokset vaikuttavat tulevaisuudessa metsätalouteen. Muuttuvan ilmaston vaikutuksia metsiin kartoitettiin tuoreessa raportissa. Raportissa tutkittiin myös muutosten vaikutuksia metsien kasvuun ja erilaisiin metsien kasvua häiritseviin tekijöihin. Ensisijaisesti tarkasteltiin vuosisadan puolivälin ilmastoa verrattuna 1900-luvun lopun tilanteeseen. Tarkatelukohteet sijaitsevat Suomessa, Etelä-Saksassa, Uruguayssa ja Itä-Kiinassa.

Lue lisää

Ilmastolakiin kirjataan tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä

Ilmastolakia päivitetään siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Ilmastolain tavoitteiden toteuttamiseksi valmistellaan ilmasto- ja energiastrategia, maankäytön ilmasto-ohjelma ja päivitetään keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmaa. Työryhmä valmistelee uudistuksen vuorovaikutuksessa kansalaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Hallituksen esitys uudistetuksi ilmastolaiksi valmistuu alkuvuodesta 2021.

Lue lisää

Helleaaltojen aiheuttamat taloudelliset haitat riippuvat ihmiskunnan kokonaishiilidioksidipäästöistä

Uusi tutkimus osoitti, että helteille altistuminen lisääntyy ihmiskunnan kumulatiivisten hiilidioksidipäästöjen myötä. Näiden välinen yhteys on lineaarinen eli suoraviivainen. Lisääntyvät helleaallot aiheuttavat terveydellisiä ja taloudellisia haittoja erityisesti köyhemmissä maissa, joissa sää vaikuttaa työhön enemmän kuin vauraammissa maissa. Helteen vuoksi osa työstä jää tekemättä. Ilmastonmuutoksen eteneminen lisää helleaaltojen pituutta ja voimakkuutta.

Lue lisää

Selvitys: Energiantuotannon verotuksen yhdenmukaistaminen vähentäisi päästöjä

Uuden selvityksen mukaan suurimmat kasvihuonekaasupäästöjen vähennykset saavutettaisiin poistamalla verotuet fossiilisilta polttoaineilta ja alentamalla teollisuuden sähköveroa. Jos Suomi poistaisi verotuet fossiilisilta polttoaineilta, valtion verotulot kasvaisivat keskipitkällä aikavälillä. Selvityksen tekivät Teknologian tutkimuskeskus VTT, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) ja Helsingin yliopisto.

Lue lisää

Metsäpalojen esiintymistä, havainnointia ja sammuttamista selvitetään uudessa hankkeessa

Uudessa tutkimushankkeessa selvitetään metsäpalojen esiintymistä, havainnointia, mallintamista ja sammuttamista Fennoskandiassa sekä lähialueilla. Ilmatieteen laitoksen koordinoimassa hankkeessa arvioidaan myös metsäpalojen merkitystä mustan hiilen lähteenä arktisella alueella.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista