Viikon video

Motiva Oy: Kunta alan energiatehokkuussopimuksen 2017–2025 tuloksia.

Kysyilmastosta.fi-palvelu

Ilmastonmuutos haltuun -kampanja

Ilmastokatsaus

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

Hinku-verkosto

Ilmastopaneeli

 

Merenpinta nousee 28-110 vuosisadan loppuun mennessä verrattuna jaksoon 1986-2005

IPCC-infografiikat

 

 

Tutustu IPCC-raporttien tulosten pohjalta tehtyihin infografiikoihin.Avaa

 
Iloiset kasvishahmot

Ilmasto­ystävällinen ruokavalio

 

Ruokavaliolla on merkitystä ilmastonmuutoksen hillinnässä.

 

 

Avaa

 

 

Ajankohtaista

Kasvihuonekaasuinventaario: pieniä muutoksia maatalouden ja LULUCF-sektorin vuoden 2018 päästöihin ja poistumiin ennakkotuloksiin verrattuna

Vuonna 2018 Suomen maataloussektorin päästöt olivat 6,6 miljoonaa hiilidioksidiekvivalenttitonnia (CO2-ekv.). LULUCF-sektorin eli maankäytön, maankäytön muutosten ja metsätalouden nielu oli 10,3 miljoonaa CO2-ekv. Maataloussektorin päästöt ja LULUCF-sektorin nielu ovat hieman suuremmat verrattuna joulukuussa 2019 julkaistuihin ennakkotietoihin.

Lue lisää

Suomen kasvihuonekaasupäästöt 2018 EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle

Suomen kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2018 olivat yhteensä 56,4 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia. Luku ei sisällä maankäytön, maakäytön muutoksen ja metsätalouden eli niin sanotun LULUCF-sektorin aiheuttamia päästöjä. Vuoden 2018 päästöt olivat 14,8 miljoonaa tonnia pienemmät kuin vertailuvuonna 1990. Kokonaispäästöt (pois lukien LULUCF-sektori) pysyivät lähes ennallaan verrattuna joulukuussa 2019 julkistettuun ennakkotietoon.

Lue lisää

Lisää uutisia Ajankohtaista-arkistossa! Avaa Ajankohtaista