Ilmastonmuutoksen hillintä

Ilmastonmuutosta ei voida enää peruuttaa. Sitä kannattaa kuitenkin hidastaa. Kansainvälinen yhteisö on päättänyt yrittää rajoittaa ilmaston lämpenemisen 1,5 asteeseen, jotta vaikutukset pysyisivät siedettävinä ja suurilta, katastrofaalisilta muutoksilta vältyttäisiin. Hillintätoimissa kasvihuonekaasujen vähentäminen on avainasemassa ja niissä onnistuminen edellyttää kaikkien yhteiskunnan toimijoiden panosta.

Tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä

Päästöt jatkavat kasvuaan

Kasvihuonekaasupäästöjen hillintä on sekä maailmanlaajuinen että kansallinen ja paikallinen tehtävä.

Lue lisää

Ilmasto­näkökulman valtavir­taistaminen

Miten kunnan suunnitelmia ja päätöksiä tulisi arvioida ilmastonäkökulmasta?

Lue lisää

Kansain­välinen ilmasto­politiikka

Kv-ilmastopolitiikkaa hallitsevat mm. YK:n ilmastosopimus ja Kioton pöytäkirja sekä näihin liittyvät monenkeskiset neuvottelut.

Lue lisää

Hiilinielut Suomessa

Metsät toimivat Suomessa merkittävänä hiilen nieluna, mutta havumetsät voivat muuttua hiilinieluista myös hiilen lähteiksi.

Lue lisää

Lämmi­tyksen ilmasto­vaikutukset

Rakennusten lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt ovat noin 30 % Suomen kokonaispäästöistä.

Lue lisää

Energian­säästö kannattaa

Energiansäästö- ja tehokkuustoimet ovat usein taloudellisesti kannattavin ratkaisu päästöjen vähentämiseen.

Lue lisää