Pohjois-Pohjanmaa – rannikkoa ja mannerilmastoa

Laajan Pohjois-Pohjanmaan maakunnan ilmasto esitellään kahdessa ala-artikkelissa. Pohjois-Pohjanmaan maakunta yltää koko Suomen halki Perämeren rannikolta aina Koillismaan vaaroille. Maankunnan länsiosa on varsin alavaa seutua lukuisine jokilaaksoineen, ja sen ilmastoon vaikuttaa vahvasti Perämeri. [1]

Ilmastollisesti Pohjois-Pohjanmaan länsiosa kuuluu keskiboreaaliseen ilmastovyöhykkeeseen ja sen itäosa pohjoisboreaaliseen alueeseen. Maakunnan itäosaan kuuluvat Pudasjärvi, Taivalkoski ja Kuusamo, ja sen ilmasto on selvästi mantereisempaa.

7.6.2013 (Päivitetty)

Lähteet

  1. Kersalo, J. & Pirinen, P. 2009. Suomen maakuntien ilmasto. Ilmatieteen laitos, Helsinki. Ilmatieteen laitoksen raportteja 2009:8. 185 s. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/15734/2009nro%208.pdf?sequence=1

Tuottajatahot