Energian tuotanto ja energiahuolto

Ilmastonmuutoksella tulee olemaan monia suoria vaikutuksia energiasektoriin. Ilmastonmuutos saattaa osaltaan heikentää energian tuotantovarmuutta ja lisätä energianjakelussa esiintyvien häiriöiden todennäköisyyttä sään ääri-ilmiöiden yleistyessä. Toisaalta se luo energia-alalle myös uusia mahdollisuuksia tuottaa ja siirtää energiaa omavaraisesti uusiutuviin energianlähteisiin perustuen. Vaikutukset tulevat energia-alalle myös välillisesti ilmastonmuutoksen hillintään tähtäävistä toimista, sillä energiasektori on merkittävin kasvihuonekaasupäästöjen lähde.

Tuottajatahot