Rakennettu ympäristö

Rakennusten ja yhdyskuntarakenteen suunnittelussa nykyään tehtävät ratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen. Ilmastonmuutoksen huomioiminen rakentamisen koko ketjussa, aina alueiden käytön suunnittelusta rakennusten sijoitteluun, rakentamiseen ja elinkaaren aikaiseen ylläpitoon asti on tärkeää, jotta sen negatiivisia vaikutuksia voidaan vähentää. Lisääntyvät sateet rasittavat myös monia kulttuuriympäristön arvokkaita kohteita, mikä aiheuttaa haasteita niiden hoidolle. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös liikenneolosuhteisiin maalla, merellä ja ilmassa. Eniten muuttuvat liikenteen talviset olosuhteet ja teiden talvikunnossapito. Myös sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet ja lumimyrskyt aihettavat ongelmia muun muassa tie- ja raideliikenteelle. Pyöräilylle soveltuva aika puolestaan pitenee ilmastonmuutoksen myötä.

 

Tuottajatahot