Liikenne

Ilmastonmuutos vaikuttaa liikenneolosuhteisiin maalla, merellä ja ilmassa. Suurimmat muutokset koetaan talvella: teiden talvikunnossapitokäytäntöjä joudutaan muuttamaan, ja suuressa osassa maata liukkaudentorjunnan tarve kasvaa. Sään ääri-ilmiöt kuten rankkasateet, lumimyrskyt ja ukkoset aiheuttavat ongelmia tie- ja raideliikenteen infrastruktuurille, lentokentille ja tietoliikenteelle. Meren jääpeitteisen ajan lyheneminen toisaalta helpottaa merenkulkua, mutta myös kova merenkäynti voi ajoittain lisääntyä kun meri on entistä suuremman osan ajasta vapaana tuulille. Ilmastonmuutoksella on liikenteelle myös positiivisia vaikutuksia: esimerkiksi routavauriot keskimäärin vähenevät ja pyöräilykausi pitenee.

Tuottajatahot