Teollisuus ja energia

Teollisuus ja energiantuotanto tuottavat suuren osan ilmastonmuutosta aiheuttavista kasvihuonekaasupäästöistä. Usein aloja käsitelläänkin ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta. Teollisuus- ja energiantuotantolaitokset tulevat kuitenkin myös kohtaamaan ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Joillekin alasektoreille vaikutukset voivat olla myönteisiä, joillekin taas kielteisiä.

 

Tuottajatahot