Turismi ja vapaa-aika

Ilmastonmuutos vaikeuttaa perinteistä talvimatkailutoimintaa etenkin Etelä-Suomessa, jossa talvilajeja joudutaan yhä useammin korvaamaan kesälajeilla. Pohjoisessa talvet sen sijaan säilyvät lumisina, mikä houkuttelee matkailijoita niin Suomesta kuin ulkomailta. Talvien lyheneminen ja leudontuminen aiheuttavat haasteita matkailuyrittäjille.

Matkailu on taloudellisesti merkittävä toimiala Euroopassa, ja sen merkitys kasvanee tulevaisuudessa entisestään. Ilmastonmuutos vaikuttaa siihen, mihin matkailijavirrat tulevaisuudessa suuntautuvat. Herkimpiä ilmastonmuutokselle ovat säätekijöistä riippuvaiset matkailutuotteet kuten rantalomat ja vuoristojen hiihtokeskukset.

 

Tuottajatahot