Kalastus ja kalatalous

Niukka viidennes ihmiskunnan syömästä eläinproteiinista on kalaa [1]. Ruokapöytäämme kannetut kalat ovat joko luonnon vesistä kalastettuja tai kalanviljelylaitoksissa kasvatettuja. Henkilöä kohden laskettuna jokainen suomalainen syö kalaa vuosittain noin 15 kg, josta noin kolmannes on kotimaista [2] [3]. Ammattikalastuksen ja kalanviljelyn työllistävän vaikutuksen kaikkine oheistoimintoineen arvioitiin 2000-luvun alkupuolella olevan Suomessa kaikkiaan noin 20 000 henkilötyövuotta [4].

Lähteet

  1. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 2008. The state of world fisheries and aquaculture 2008. 84 s. ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/011/i0250e/i0250e01.pdf
  2. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2008. Kalatalous tilastoina 2008. 28 s. http://www.rktl.fi/www/uploads/pdf/taskutilasto2008.pdf
  3. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2010. Kalan kulutus. http://www.rktl.fi/tilastot/talous_markkinatilastot/kalan_kulutus/
  4. Maa- ja metsätalousministeriö 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. MMM:n julkaisuja 1/2005. 276 s. http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/5entWjJIi/MMMjulkaisu2005_1.pdf

Tuottajatahot