Ilmastonmuutoksen maailmanlaajuiset terveysvaikutukset

Ilmaston lämpenemisen seurauksena suomalaisten terveysriskit voivat muuttua nykyisestä maailmanlaajuisesti tapahtuvien muutosten myötä. Suomalaisen yhteiskunnan kyky sopeutua ilmastomuutoksen tuomiin haasteisiin on verrattain hyvä, kun taas köyhimmissä kehitysmaissa ja haavoittuvimmilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla koettava nälänhätä ja luonnonkatastrofit saattavat aiheuttaa suuria muuttoaaltoja. Ilmastopakolaisiin ja Suomessa ennestään harvinaisiin sairauksiin voidaan joutua jatkossa varautumaan muun muassa kattavamman koulutuksen ja hoitovalmiuden turvin.

Ilmastonmuutos koettelee pahiten köyhimpien ihmisten terveyttä

Varakkaimmat ihmiset ovat maantieteellisestä sijainnistaan riippumatta keskimääräistä vähemmän haavoittuvaisia ilmastonmuutokselle. Parempaan sopeutumiskykyyn vaikuttavat selkeimmin yleinen terveydentila, sosio-ekonominen asema, parempi terveyspalveluiden saatavuus ja liikkumismahdollisuudet [1].

Ilmastonmuutoksen myötä muuttuvat ympäristöolosuhteet vaikuttavat väestön terveyteen erityisesti köyhimmissä kehitysmaissa. Huomattavimpana terveysvaikutuksena pidetään pääasiassa kuivuuden, eroosion ja tulvien aiheuttamista satomenetyksistä johtuvaa aliravitsemusta. Ilmastonmuutoksen seurauksena viljantuotantoon odotetaan arviolta noin 1-7 prosentin vähennystä, mikä voi johtaa myös viljan markkinahinnan nousuun [1].

Pulan puhtaasta juoma- ja kasteluvedestä on arvioitu pahenevan ilmastonmuutoksen myötä. Saastunut vesi edesauttaa ympäristöstä johtuvien infektioiden, kuten ripulitautien leviämistä. Muun muassa koleran leviämisedellytysten parantumisen on todettu liittyvän vesistöjen rehevöitymiseen ja ilmaston lämpenemiseen [2]. Myös vesistöistä riippuvaisten vektorivälitteisten tautien, kuten dengue-kuumeen, sekä monien ihmiseen tarttuvien virusten odotetaan ilmastonmuutoksen myötä leviävän etenkin köyhimmissä kaupungeissa.

Hyttynen imee verta ihmisestä © US Department of Agriculture

Verta imevät hyttyset levittävät useita trooppisia tauteja.

Keskeisimmin ilmastonmuutoksen arvioidaan vaikuttavan vuosittain noin miljoona lasta tappavan malarian levinneisyyteen [2]. Koska malariaa kuljettavien sääskien lisääntyminen riippuu lämpötilasta ja kosteudesta, levinneisyysalueen arvioidaan laajenevan ilmastonmuutoksen seurauksena huomattavaan osaan Yhdysvaltoja ja Etelä-Eurooppaa. Nykyisen 45 prosentin sijasta 60 prosenttia maailman väestöstä asuisi tulevaisuudessa malariariskialueella. Malarialoisen esiintyvyysalueen leviäminen Länsi-Eurooppaan tai Suomeen ilmastonmuutoksen seurauksena on hyvin epätodennäköistä [3].

Taulukko 1. Keskeisimmät trooppiset vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutoksesta johtuvan muutoksen todennäköisyys niiden ilmaantuvuudessa.[4]

Tauti

 Välittäjä Riskiväestö (milj.)

Uusia infektioita vuodessa (milj.)

Muutoksen toden-näköisyys

Malaria

 Sääski 2400 300 - 500

 +++
Skistosomiaasi

 Kotilo 600 200 ++
Filariaasi

 Sääski 1094 117 +
Afrikkalainen trypanosomiaasi

 Tsetsekärpänen 55 0,25 - 0,3

 +
Drakunkuliaasi

 Äyriäinen 100 0,1 ?
Leishmaniaasi

 Hietasääski 350tartuntoja 12, viskeraalinen tauti 0,5

 +
Jokisokeus (onkosersiaasi)

 Mustakärpänen 123 17,5 ++
Amerikkalainen trypanosomiaasi

 Lude 100 18 - 20

 ++
Dengue

 Sääski 2500 50 ++
Keltakuume

 Sääski 450 0,005

 ++

Ilmastopakolaisuus ymmärretään tulevaisuudessa yhä konkreettisemmin

Haavoittuvimmilla trooppisilla ja subtrooppisilla alueilla koettava nälänhätä ja luonnonkatastrofit saattavat aiheuttaa suuria muuttoaaltoja. Mikäli asumuksia ja viljelysmaata tuhoutuu esimerkiksi kuivuuden tai tulvien seurauksena, pakolaisten määrä saattaa kasvaa ja ihmiskeskittymistä voi muodostua slummeja. Pakolaisleirien ja kaupunkien tilapäisasutusten epähygieeniset olot levittävät usein sairauksia, kuten influenssaa, tuhkarokkoa ja tuberkuloosia. Samalla ne lisäävät myös katastrofeista aiheutuvia psyykkisiä terveysongelmia, jotka heikentävät elämänlaatua. [2]

Maailmanlaajuisten muutosten vaikutus Suomeen

Muutokset tautien esiintyvyydessä maailmalla voivat heijastua lisääntyvän matkailun kautta myös Suomeen. Ilmastonmuutoksen aiheuttamat vahingot lisäävät myös humanitaarisen avun tarvetta alueilla, joiden väestö kärsii jo ennestään vakavista terveysongelmista, taloudellisten resurssien puutteesta ja heikosta hallinnosta. Ihmisten liikkuvuuden lisääntyminen ja terveyden suojelu ilmastonmuutoksen vaikutuksilta saattavat edellyttää Suomelta esimerkiksi kattavampaa koulutusta ja hoitovalmiutta liittyen erilaisiin trooppisiin sairauksiin. [2]

Lähteet

  1. Costello, A, Abbas, M., Allen, A., Ball, S., Bell, S., Bellamy, R., Friel, S., Groce, N., Johnson, A., Kett, M., Lee, M., Levy, C., Maslin, M., McCoy, D., McGuire, B., Montgomery, H., Napier, D., Pagel, C. Patel, J., de Oliveira, J. A. P., Redclift, N., Rees, H., Rogger, D., Scott, J., Stephenson, J., Twigg, J., Wolff, J. & Patterson, C. 2009 Managing the health effects of climate change. The Lancet, Volume 373, Issue 9676: 693 - 1733. http://www.thelancet.com/climate-change
  2. Confalonieri, U., Menne, B., Akhtar, R:, Ebi, K. L., Hauengue, M., Kovats, R. S., Revich, B. & Woodward, A. 2007: Human health. In: Parry, M. L., Canziani, O. F., Palutikof, J. P., van der Linden P. J. & Hanson (eds.) 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, Cambridge, UK. 391-431. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg2/ar4-wg2-chapter8.pdf
  3. Maa- ja metsätalousministeriö. 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. MMM:n julkaisuja 1/2005. 276 s. http://www.mmm.fi/attachments/mmm/julkaisut/julkaisusarja/5entWjJIi/MMMjulkaisu2005_1.pdf
  4. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 10.1.2004 (Päivitetty). Ilmmuta. Keskeisimmät trooppiset vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutoksesta johtuvan muutoksen todennäköisyys niiden ilmaantuvuudessa. Päivitetty 10.1.2004. [Viitattu 15.6.2011.] (Sivu on poistettu.) http://www.ktl.fi/portal/suomi/julkaisut/kansanterveyslehti/lehdet_1997/9_1997/ilmmuta

Tuottajatahot