Luonnonympäristö ja alkutuotanto

Tyypilliset maisemat suomalaisessa luonnossa olisivat toisenlaisia, jos ilmastomme olisi erilainen. Sama pätee kaikkialla muuallakin maapallolla. Lämpötila, sademäärä, ilmakehän kaasukoostumus sekä päivänpituuden ja vuodenaikojen vaihtelu vaikuttavat eliölajien menestymismahdollisuuksiin: Suomen ilmasto sopii suurille leveysasteille sopeutuneille lajeille mutta tropiikin lajit eivät täällä tulisi toimeen ja toisin päin. Kaiken kaikkiaan ilmastomme ei ole yhtä tuottoisa kuin vaikkapa tropiikissa tai etelämpänä Euroopassa.

Alkutuotanto on tuotantoa, jossa hyödynnetään lähinnä luonnonvaroja, ei jalosteita. Ilmastossamme kasvamaan kykenevät eliöt ovat ne eliöt, joita voimme luonnosta käyttää hyödyksemme alkutuotannossa: Havupuitamme on kutsuttu vihreäksi kullaksi. Ruokavaliostamme osan muodostavat metsissämme elävät riistaeläimet ja vesissämme uivat kalat. Varsinaisen villin luonnon ulkopuolella ilmaston vaikutus alkutuotantoon on samanlainen: maatalousalueena emme ole lämpimämpien seutujen veroinen.

Ilmastonmuutos muuttaa luonnonolojamme. Joidenkin lajien menestymisen edellytykset heikkenevät ja toisten paranevat. Lajien elinmahdollisuuksien muuttuminen muokkaa luontomme monimuotoisuutta ja alkutuotannon hyödynnettävissä olevaa lajistoa.

Tuottajatahot