Sosio-ekonomiset vaikutukset

Ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan monin tavoin ihmisten elämiin eri puolilla maapalloa. Vaikutusten uskotaan olevan pahimpia köyhissä kehitysmaissa, joissa mahdollisuudet sopeutua ilmastonmuutoksen kielteisiin vaikutuksiin ovat heikot. Ongelmat voivat liittyä niin taloudelliseen toimeentuloon kuin sosiaaliseen hyvinvointiinkin. Niiden yhteenkietoutuminen tekee aihepiirin tutkimisen ja ennusteiden tekemisen vaikeaksi. Ongelmien syntyminen riippuu myös vahvasti siitä, kuinka paljon ja onnistuneesti ilmastonmuutokseen sopeutumiseen panostetaan.

Myös Suomi tulee kohtaamaan joitakin sosioekonomisia vaikutuksia ilmastonmuutoksen edetessä. Osa vaikutuksista on erityisen vaikeasti ennustettavia heijastevaikutuksia: esimerkiksi taloudellisen tilanteen heikkeneminen muissa maissa voi heikentää Suomen vientiä ja sitä kautta koko kansantaloutta. Elinolojen heikentyminen muualla maailmassa voi myös lisätä Suomeen pyrkivien ympäristöpakolaisten määrää. Suoriltakaan vaikutuksilta Suomi ei välty. Talouden eri sektorit sekä erilaiset väestöryhmät voivat kokea ilmastonmuutoksen vaikutukset eri tavoilla.

Tuottajatahot