Ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön riippuvat muutosten suuruudesta ja nopeudesta sekä herkkyydestä ilmastotekijöille. Suomessa kasvillisuusvyöhykkeet vetäytyvät kohti pohjoista, tulvariskit sekä metsä- ja maatalouden toimintaedellytykset muuttuvat. Merkittäviä vaikutuksia työntyy Suomeen maailmantalouden ja kansainvälisen politiikan kautta. Maailmanlaajuisesti haitalliset vaikutukset ovat selvästi suuremmat kuin hyödyt.

Tietoa ilmastonmuutoksen vaikutuksista

Talvilajien harras­taminen vaikeutuu

Luonnonjäästä ja -lumesta riippuvaiset harrastukset ovat uhattuina.

Lue lisää

Katoavatko Itämeren erityis­piirteet?

Tulevaisuuden Itämeri on lämpimämpi, vähä­suolaisempi ja sen eliölajikoostumus on erilainen kuin nykyään.

Lue lisää

Monimuo­toisuuden arvostus kasvaa

Ilmastonmuutos vaikuttaa ekosysteemi­palvelujen laatuun ja saatavuuteen lisäten niiden arvostusta entisestään.

Lue lisää

Suomen talous kasvuun?

Ilmastonmuutos voi osin hyödyttää Suomen taloutta, mutta globaalit heilahtelut voivat kääntää kehityksen.

Lue lisää

Kalojen elinolo­suhteet muuttuvat

Ilmastonmuutoksella on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia maailman kalataloudelle.

Lue lisää

Tien pinnoille lisää suolaa?

Ilmastonmuutos voi vähentää teiden auraustarvetta mutta lisätä tarvetta liukkaudentorjunnalle.

Lue lisää