Poro- ja riistatalous muuttuvassa ilmastossa

Porotaloudella ja riistanhoidolla on pitkät perinteet Suomessa. Metsästystä harjoittivat jo metsästäjä-keräilijät jääkauden jälkeen. Fennoskandiassa saamelaisten tunturipeuran metsästys johti puolikesyn poron jalostukseen ja uuden luontaiselinkeinon syntymiseen [1]. Koska riistan- ja poronhoito perustuvat luonnonvarojen hyödyntämiseen, niiden jatkuvuus riippuu luonnonvarojen kestävästä käytöstä.

Ympäristöolosuhteet vaikuttavat eläinkantojen runsauteen, lajien levinneisyyteen ja elinympäristön valintaan. Muuttuva ilmasto on yksi elinympäristöjä muokkaava tekijä ja kaikki eläinlajit reagoivat siihen omalla tavallaan. Riistan- ja poronhoito ovat riippuvaisia luonnonolosuhteista ja tulevaisuudessa hoitokäytäntöjen täytyy sopeutua eläinkantojen muutoksiin. Toisaalta eläinten sopeutumista ilmastonmuutokseen voidaan edesauttaa luonnonvarojen kestävällä käytöllä, ja riistan- ja poronhoitomenetelmät ovat tässä keskeisessä asemassa [2].

erotus © Tapio Heikkilä

  Porojen merkintää.

Lähteet

  1. Paliskuntain yhdistys, http://www.paliskunnat.fi/PoroNet2/
  2. Maa- ja metsätalousministeriö. 2005. Ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumisstrategia. Maa- ja metsätalousministeriö, Helsinki. MMM:n julkaisuja 1/2005. 276 s. http://mmm.fi/documents/1410837/1721050/MMMjulkaisu2005_1.pdf/7dd5b555-20f0-44a5-ab1b-880425432c8a

Tuottajatahot