Video: Järvien säännöstelyssä tulee huomioida ilmastonmuutoksen vaikutukset

Ilmastonmuutos vaikuttaa vedenkorkeuksien ja virtaamien vuodenaikaisvaihteluun, mikä tulee ottaa huomioon vesistöjen säännöstelyssä. Vaikutuksia arvioitiin yhdistämällä hydrologiseen malliin eri ilmastoskenaarioita ja säännöstelytapoja. Säännöstelyssä on sopeuduttava sekä kevättulvien pienenemiseen että syys- ja talvitulvien lisääntymiseen. Useiden kymmenien säännöstelylupien määräyksiä joudutaan tai voidaan joutua tarkistamaan. Tuloksista on hyötyä sopeutumistoimien suunnittelussa ja ajoittamisessa. [1]

Haastateltava: Kehitysinsinööri Tanja Dubrovin, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 5:01 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 17.06.2014

Julkaistu: 05.05.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: GE3 (vanha) -> GE1 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio

Tuottajataho: Videon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään.

Lähteet

  1. Jakkila, J., Dubrovin, T., Miettinen, T., Marttunen, M. & Vehviläinen, B. 2014. Ilmastonmuutoksen vaikutus Nilsiän reitin säännösteltyjen järvien vedenkorkeuksiin ja virtaamiin sekä säännöstelyjen kehittämistarpeeseen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. Raportteja 119/2014. 89 s. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-314-192-6

Tuottajatahot