Viivi ja Wagner johdattavat ilmastonmuutoskysymyksiin

Viivi ja Wagner -sarjakuvat johdattelevat ilmastonmuutokseen liittyviin oppimistehtäviin, joihin vastaamisessa voi hyödyntää Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston artikkeleita. Tehtävät sopivat lukion biologian ja maantieteen kurssien materiaaliksi.

Sarjakuvilla on valtakunnallinen tulostus- ja monistuslupa opetuskäytössä vuoden 2020 loppuun asti. Kiitos, Juba!

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sen hillintään ja siihen sopeutumiseen.

Käyttö opetuksessa

Tämä tehtäväkokonaisuus eli oppimisaihio toimii luokassa käytävän keskustelun pohjana. Työn voi jakaa osiin eri oppitunneille tai tehtävistä voi tehdä vain osan. Työn tekemiseen tarvitaan tietokone ja internetyhteys. Tehtävien yhteydessä on annettu vinkit, mistä Ilmasto-opas.fi-sivuston sisällöistä vastauksia voi etsiä ja linkit niihin. Tarvittaessa voi käyttää myös muita lähteitä.

Kuvat ja tehtävät ovat myös ladattavissa PDF-tiedostoina sarjakuvien alapuolella olevista linkeistä.

Lukiokurssit: BI3, GE3 (vanha) -> BI2, GE1 (uusi OPS)

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa ja Euroopassa

Kuva ja tehtävät PDF-tiedostona >>

 • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen lämpötiloihin? Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston artikkelista Lämpötilat kohoavat >>.
 • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa veden laatuun ja määrään? Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-oppaan artikkeleista Veden laatu >> / Veden määrä >>.
 • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Euroopassa esiintyviin biomeihin eli suurekosysteemeihin? Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-oppaan artikkelista Maailman suurekosysteemit >>.
 • Millaisia terveysvaikutuksia ilmastonmuutos voi aiheuttaa Suomessa? Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-oppaan artikkelista Suorat terveysvaikutukset >>.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Kuva ja tehtävät PDF-tiedostona >>

 • Mitä sarjakuva kertoo ihmisten asenteista ja suhtautumisesta ilmastonmuutokseen?
 • Luettele sähkölaitteisiin ja valaistukseen liittyviä päästöjen vähentämiskeinoja, joihin pystyt itse vaikuttamaan. Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston artikkelista  Sähkölaitteet ja valaistus >>.
 • Tee luettelo muista keskeisistä ilmastonmuutoksen hillintäkeinoista. Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-oppaan osiosta Hillintä >>. Katso lisäksi Kunnille ja kuntalaisille -osion Ratkaisuja >>.

Ilmastonmuutoksen vaikutukset Itämereen ja kalastukseen

Kuva ja tehtävät PDF-tiedostona >>

 • Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Itämereen? Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston artikkelista Itämeri ja sen rannat >>.
 • Mitä sarjakuva kertoo ihmisten asenteista ja suhtautumisesta ilmastonmuutokseen?

  Hiilijalanjälki ja kulutusvalinnat

  Kuva ja tehtävät PDF-tiedostona >>

  • Mitkä ovat kotitalouksien kolme suurinta ympäristö- ja ilmastovaikutuksia aiheuttavaa toimintoa? Vinkki: Kaikkiin tämän osion kysymyksiin voit etsiä vastauksia Ilmasto-opas.fi-sivuston artikkelista Kestävät kuluttajavalinnat >>.
  • Millaisilla eri toimenpiteillä kuluttaja voi helpoiten pienentää omaa hiilijalanjälkeään? Mihin näistä asioista voit vaikuttaa itse? Vinkki: Katso myös Ilmasto-oppaan artikkeli Sähkölaitteet ja valaistus >>. 
  • Mitä tarkoittavat downshifting ja degrowth?

  Feissaaminen

  Kuva ja tehtävät PDF-tiedostona >>

  • Mitä feissaaminen tarkoittaa?
  • Mitä sarjakuva kertoo ihmisten asenteista ja suhtautumisesta ilmastonmuutokseen?
  • Kirjaa ylös mielestäsi parhaita ilmastonmuutoksen hillintä-, sopeutumis- ja ratkaisutoimenpiteitä opetuksen, kulttuurin ja liikunnan toimialoilla. Vinkki: Voit etsiä vastauksia Ilmasto-opas.fi-sivuston artikkeleista Opetus ja kulttuuri >>.
  • Mitä omassa koulussasi olisi mahdollista tehdä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi? Pitäisikö joihinkin paikkoihin kiinnittää "Sammutathan valot sähkön säästämiseksi, kiitos" -lappuja? Jäävätkö tietokoneet päälle yön ajaksi? Toimiiko kierrätys? Onko eri oppiaineissa puhuttu riittävästi ilmastonmuutoksesta? Olisiko mahdollista pitää ilmastonmuutokseen liittyvä päivänavaus, tietokilpailu, teemaviikko tai taksvärkkipäivä?

   

  9.1.2017 (Päivitetty)

  (Artikkeli on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa TULUVAT-hankkeessa)

  Tuottajatahot