Video: Ilmastonmuutos lisää maatalouden vesistökuormitusta

Ilmastonmuutoksen arvioidaan lisäävän maatalouden ravinnepäästöjä ja siten kuormittavan vesistöjä, jos sadanta ja valunta odotetusti lisääntyvät. Ilmaston ja maankäytön muutosten vaikutuksia vesistökuormitukseen arvioitiin mallintamalla. Maaperän kiintoaineksen kulkeutumista vesistöihin voidaan vähentää suosimalla talviaikaista kasvipeitettä, mutta typpikuormitusta oikein mitoitetulla ja ajoitetulla lannoituksella. Tuloksia voidaan hyödyntää maatalouspoliittisessa päätöksenteossa. [1]

Haastateltava: Erikoistutkija Katri Rankinen, Suomen ympäristökeskus SYKE

Videon pituus: 6:13 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 12.6.2014

Julkaistu: 9.3.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3, GE2 (vanha) -> BI2, GE3 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio

Tuottajataho: Videon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään.

Lähteet

  1. Rankinen, K., Peltonen-Sainio, P., Granlund, K., Ojanen, H., Laapas, M., Hakala, K., Sippel, K., Helenius, J. & Forsius, M. 2013. Climate change adaptation in arable land use, and impact on nitrogen load at catchment scale in northern agriculture. Agricultural and Food Science, Volume 22, Number 3: 342–355. http://ojs.tsv.fi/index.php/AFS/article/view/7500

Tuottajatahot