Ilmastopolitiikan lähtökohdat kuvina

Ensimmäisessä osassa ilmastopolitiikan inforgrafiikoita kuvataan ilmastopolitiikan lähtökohtia. Kuvat on tuotettu ympäristöministeriön, maa- ja metsätalousministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyönä. Ne ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Ilmasto-opas.fi.

Infografiikat ovat saatavilla kokonaisen pdf-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina sekä jpg- että png-muodoissa. Kuvat on jaoteltu teemoittain sisällysluettelosta löytyvien otsikoiden alle.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syyt ilmastopolitiikalle

Kuva 1. Miksi ilmastopolitiikkaa tarvitaan?

JPG | PNG

Suomen ilmastopolitiikan tavoitteet

Kuva 2. Suomen tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80–95 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2050 mennessä.

JPG | PNG

Suomi ja kansainvälinen ilmastopolitiikka

Kuva 3. Suomi toimii aktiivisesti ilmastopolitiikassa.

JPG | PNG

Kuva 4. Kaikki maat mukaan uuteen ilmastosopimukseen.

JPG | PNG

Kuva 5. Suomi tukee kehitysmaiden ilmastotoimia.

JPG | PNG

Kuva 6. Tie Pariisin ilmastokokoukseen vuonna 2015.

JPG | PNG

Euroopan unionin ilmastopolitiikan tavoitteet

Kuva 7. EU on sitoutunut vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään.

JPG | PNG

Kuva 8. EU:n ilmasto- ja energiatavoitteet vuosille 2020 ja 2030.

JPG | PNG

Kuva 9. Mitä kuuluu EU:n päästökauppaan?

JPG | PNG

Kuva 10. EU:n päästökaupassa päästöoikeuksien määrä vähenee vuosittain.

JPG | PNG

Ilmastopolitiikka ja muut tavoitteet

Kuva 11. Päästövähennystavoitteita ja -keinoja sovitetaan yhteen useiden muiden politiikkatavoitteiden kanssa.

JPG | PNG

Talouskasvu ja kasvihuonekaasupäästöt

Kuva 12. Suomi on kytkenyt irti talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöt.

JPG | PNG

 

6.6.2015 (Päivitetty)

Tuottajatahot