Video: Lehtialaindeksillä on suuri vaikutus maanpinnan heijastavuuteen

Lehtialaindeksi kuvaa puuston lehtipinta-alan suhdetta metsikön pinta-alaan. Se vaikuttaa ilmastoon liittyviin prosesseihin, kuten pinnan heijastavuuteen talvisin. Mitä sankempi metsä, sitä suurempi lehtialaindeksi sillä on ja sitä vähemmän se heijastaa auringon säteilyä takaisin ilmakehään. Puiden lumisuus kuitenkin vähentää lehtialaindeksin merkitystä lisäämällä ilmastoa viilentävää heijastavuutta. Lehtialaindeksin avulla voidaan myös seurata ilmastonmuutoksen vaikutuksia metsänrajaan. [1]

Haastateltava: Erikoistutkija Terhikki Manninen, Ilmatieteen laitos

Videon pituus: 5:19 min

Kieli: suomi

Taltioitu: 13.5.2014

Julkaistu: 16.2.2015

Käyttöehdot: Video on vapaasti käytettävissä epäkaupallisiin tarkoituksiin, esimerkiksi opetukseen. Lähteenä tulee mainita Ilmasto-opas.fi-verkkosivusto ja videon tuottajataho.

Lukiokurssit: BI3, GE3, GE4 (vanha) -> BI2, GE1, GE4 (uusi OPS)

Videon tekijät: Lauri Ovaska ja Mirka Elovainio

Tuottajataho: Videon ovat tuottaneet Suomen ympäristökeskus SYKE ja Ilmatieteen laitos Tieteen tiedotus ry:n osarahoittamassa hankkeessa Ilmastonmuutos - visuaalista voimaa tiedeviestintään.

Lähteet

  1. Manninen, T. & Stenberg, P. 2009. Simulation of the effect of snow covered forest floor on the total forest albedo. Agricultural and forest meteorology, Volume 149, Number 2: 303–319. http://dx.doi.org/10.1016/j.agrformet.2008.08.016

Tuottajatahot