Muutoksen merkit: oppimistehtävät

Tehtävien avulla tutustutaan maapallon ilmastonmuutoksen merkkeihin tarkastelemalla kahdeksaa ilmastosuuretta Ilmasto-oppaan Visualisoinnit-osion Muutoksen merkit -oppimismoduulin avulla. Työ on tarkoitettu lisämateriaaliksi lukion maantieteen pakolliselle kurssille, mutta sitä voidaan käyttää hyvin myös lyhyen matematiikan pakollisella Tilastot ja todennäköisyys -kurssilla.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat ilmastonmuutoksen tutkimuksessa käytettäviin kuvaajiin ja opettelevat tulkitsemaan niitä. Jos työ tehdään maantieteen kurssilla, voi opettajan johdolla etsiä myös El Niño -ilmiöön tai tulivuorenpurkauksiin liittyviä merkkejä.

Käyttö opetuksessa

Tämän tehtäväkokonaisuuden eli oppimisaihion voivat opiskelijat tehdä joko ryhmässä tai yksin, koulussa tai kotona. Työn tekemiseen tarvitaan tietokone ja internetyhteys. Linkki tehtävissä käytettävään oppimismoduuliin ja siihen liittyvät tehtävät löytyvät otsikon "Opiskelijan materiaalit" alta.

Lukiokurssit: GE1, MAB5 (vanha) -> GE2, MAB5 (uusi OPS)

Vastaukset: Huom. oppimismoduulin tietoja, oppimistehtäviä ja mallivastauksia on päivitetty 24.6.2015. Opettajan mallivastaukset voi saada sähköpostitse lähettämällä viesti osoitteeseen liΤΤA ofni ma ots -o .sap fi . Viestissä tulisi olla opettajan nimi ja yhteystiedot, opetettava aine ja koulun nimi. Toimitus varmistaa, että vastausten vastaanottaja toimii opettajana.

Opiskelijan materiaali

Ohje: Tutustu erilaisiin kuvaajiin, joita käytetään apuna tutkittaessa ilmastonmuutosta. Tehtävien tekemiseen tarvitset Ilmasto-oppaan interaktiivista oppimismoduulia Muutoksen merkit, johon pääset napsauttamalla kuvaa tai seuraamalla kuvatekstissä olevaa linkkipolkua. Kuvien selosteet näkyvät pienestä kuvaajasta, kun siirrät hiiren keltaisen i:n kohdalle. Kuva suurenee painamalla +-merkkiä.

Ilmastovyöhykkeet

Tehtävässä tarvittava interaktiivinen oppimismoduulin pääsee napsauttamalla kuvaa tai osoitteesta Ilmasto-opas.fi > Muutoksen syyt ja seuraukset > Videot ja Visualisoinnit > Visualisoinnit > Muutoksen merkit >> 

Tehtävät

Kaikki tehtävät PDF-muodossa >>

 

A Tilaston tulkinta

1. Mikä kuvaajissa on x-akselin nimi ja mistä mihin se ulottuu? Miksi tällaista kuvaajaa nimitetään?2. Alailmakehän lämpötila

a. Mikä on y-akselin nimi ja yksikkö tässä kuvaajassa?

b. Mitä 0 kuvaa tässä kuvaajassa?

c. Mikä on suurin ja pienin arvo suurennetussa kuvassa (klikkaa suuremmaksi +-merkistä) ja mille vuosille ne osuvat?

d. Poista kaikki muut käyrät paitsi rich (paina käyrävärien nimiä). Millainen on alailmakehän lämpötilan kehityssuunta eli trendi?

e. Kuinka suuri on keskimääräinen nousu vuodessa välillä 1963–1979 rich-käyrän mukaan?

f. Kuinka suuri keskimääräinen nousu oli välillä 1979–2006 rich-käyrän mukaan?

g. Huomaatko ajanjaksoja, joilla on selviä poikkeamia yleisestä trendistä?3. Maa-alueiden lämpötila

a. Mikä on y-akselin nimi ja yksikkö tässä kuvaajassa?

b. Mitä 0 kuvaa tässä kuvaajassa?

c. Kuinka paljon käyrät eroavat toisistaan vuoden 1998 kohdalla? Eli etsi käyrien lukuarvot, laske niiden keskiarvo, maksimipoikkeama ja keskihajonta.4. Vuoristojäätiköt

a. Mikä on y-akselin nimi ja yksikkö tässä kuvaajassa?

b. Mitä 0 kuvaa tässä kuvaajassa?

c. Mikä on yleisesti ollut tilanne viimeisten sadan vuoden aikana, sataako enemmän lunta kuin sulaa? Entä onko ajanjaksossa yhtään poikkeusta?5. Lumipeite

a. Mikä on y-akselin nimi ja yksikkö tässä kuvaajassa?

b. Mitä 0 kuvaa tässä kuvaajassa?

c. Mihin peräkkäisiin vuosiin osuu suurin muutos lumipeitteen pinta-alassa eri tilastoissa?6. Valtamerten pintalämpötila

a. Mikä on y-akselin nimi ja yksikkö tässä kuvaajassa?

b. Mitä 0 kuvaa tässä kuvaajassa?

c. Vertaile merten pintalämpötilojen ja maa-alueiden lämpötilojen poikkeamia vuosina 1992, 1998 ja 2000. 7. Arktinen merijää

a. Mikä on y-akselin nimi ja yksikkö tässä kuvaajassa?

b. Miksi merijään laajuus juuri syyskuussa on kiinnostava arktisella alueella?

c. Minkä suuntainen on trendi merijään pinta-alassa viimeisten vuosikymmenten aikana?

 

B Lisäkysymyksiä maantieteen kurssille

Huom. näihin vastaamiseen tarvitaan tietoa maantieteestä, eli vastaus ei löydy oppimismoduulista.

 

8. Miksi Muutoksen merkit -oppimismoduulin monessa kuvaajassa käytetään poikkeamaa juuri jakson 1961–1990 keskiarvosta?

 

9. Miten tulivuorenpurkaukset vaikuttavat ilmastoon?

 

10. Mitä tarkoitetaan El Niñolla ja La Niñalla?

 

11. Miten Muutoksen merkit -oppimismoduulissa esitetyissä alailmakehän, valtamerten ja maa-alueiden lämpötiloissa näkyvät voimakkaat El Niño -jaksot 1982–83 ja 1997–98? Entä niitä seuranneet La Niña -jaksot 1983–85 ja 1998–2001?

 

12. Miten vaikuttivat Krakataun (touko-elokuussa v. 1883) ja Pinatubon (kesäkuussa v. 1991) tulivuorenpurkaukset maapallon keskilämpötilaan (katso oppimismoduulin kuvaajat Alailmakehän tai Maa-alueiden lämpötila) niitä seuranneina parina vuotena?

 

13. Miten Muutoksen merkit -oppimismoduulissa kuvatut ilmastosuureiden muutokset ja kasvihuonekaasujen lisääntyminen liittyvät toisiinsa?

 

 

24.6.2015 (Päivitetty) (Artikkeli on tuotettu Opetushallituksen rahoittamassa TULUVAT-hankkeessa)

Tuottajatahot