IPCC:n meri-, lumi- ja jääaiheisen raportin pohjalta tehdyt infografiikat

Hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneeli IPCC:n syyskuussa 2019 julkaistussa erikoisraportissa kuvataan ilmastonmuutoksen vaikutuksia meriin, jäähän ja lumeen. Havaitut ja tulevat muutokset meriveden lämpötilassa, merenpinnan korkeudessa, jäätiköissä ja merijäässä vaikuttavat myös luontoon ja ihmisiin. Ilmatieteen laitos ja ympäristöministeriö ovat tuottaneet raportin keskeisimmistä viesteistä suomenkielistä infografiikkaa. Kuvat ovat vapaasti median ja kansalaisten käytettävissä. [1]

IPCC:n raportti "Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate (SROCC)" tarkastelee valtamerten ja kryosfäärin havaittuja ja ennustettuja muutoksia. Kryosfäärillä tarkoitetaan maapallon lumen ja jään peittämiä alueita: kausittaista tai jatkuvaa lumipeitettä, manner- ja vuoristojäätiköitä, merten, järvien ja jokien jäätä, ikiroutaa sekä talvisin jäätyvää maata.

Huom. Kuvia käytettäessä lähteenä tulee mainita Ilmatieteen laitos, ympäristöministeriö ja Ilmasto-opas.fi.

Infografiikka on saatavilla kokonaisen pdf-tiedoston lisäksi yksittäisinä kuvina sekä jpg- että png-muodoissa.

 

Kaikki infografiikat yhtenä PDF-tiedostona

PDF (RGB) | PDF (CMYK)

Yksittäiset infograafit JPG- ja PNG-tiedostoina

Kuva 1. Valtamerten pinta nousee 28–110 cm vuosisadan loppuun mennessä.

JPG | PNG

Kuva 2. Valtamerten pinnan nousun arvioidaan jatkuvan seuraavien vuosisatojen aikana.

JPG | PNG

Kuva 3. Maailman meret lämpenevät.

JPG | PNG

Kuva 4. Maailman merien voimakas lämpeneminen jatkuu.

JPG | PNG

Kuva 5. Ilmastonmuutos vaikuttaa lämpimien merialueiden luontoon.

JPG | PNG

Kuva 6. Jäätä häviää enemmän kuin uutta syntyy.

JPG | PNG

Kuva 7. Napa-alueilla ja vuoristoissa tapahtuu suuria muutoksia.

JPG | PNG

Kuva 8. Kestävä kehitys edellyttää nopeaa ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista kaikkialla.

JPG | PNG

Kuva 9. Merenpinnan alueelliseen korkeuteen vaikuttaa moni asia.

JPG | PNG

 

3.1.2020 (Päivitetty)

4.11.2019 päivityksen yhteydessä on korjattu kuvan 4 vertailukausi ja pystyakselin asteikko sekä tehty sanakorjaus kuvaan 7.

3.1.2010 päivityksen yhteydessä on lisätty uusi kuva, kuva 9.

Lähteet

  1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2019. IPCC Special Report on the ocean and cryosphere in a changing climate https://www.ipcc.ch/report/srocc/

Tuottajatahot